Finanšu informācija
Kopš 2010. gada 1.augusta Latvijas valsts no Reverta dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 705 miljonus eiro, no kuriem 451,2 miljoni eiro kā tiešie maksājumi ir novirzīti Valsts kasei.
No 2010. gada 1. augusta MŪSU KOMAN-
DA IR ATGUVUSI € 765 MILJONUS, IZSTRĀDĀJOT UN PĀRDODOT PROBLE-
MĀTISKOS AKTĪVUS.

Akcionāru pilnsapulce

Jul 30, 2010
Ārkārtas akcionāru sapulce ievēl jaunu Parex bankas padomi
Šodien, 2010. gada 30. jūlijā, akciju sabiedrības Parex banka ārkārtas akcionāru sapulce ievēlēja Parex banka padomi četru cilvēku sastāvā, tai skaitā, Maiklu J. Borku (Michael J. Bourke), līdzšinējo Parex banka padomes priekšsēdētāja vietnieku, kā arī Sarmīti Jumīti, Vladimiru Loginovu un Meri Elenu Kolinsu (Mary Ellen Collins). Visiem jaunievēlētajiem padomes locekļiem ir ievērojamas zināšanas un plaša starptautiska pieredze finanšu nozarē. Jaunā padome darbu sāks 1. augustā, un līdz 2010.gada 31.augustam darbosies patreizējā Parex bankas padome.

Parex banka padomes priekšsēdētājam M. Borkam ir gandrīz 40 gadu ilga profesionālā pieredze banku sektorā – M. Borks savu karjeru ir uzsācis 1971.gadā Īrijas Centrālajā bankā. Vēlāk strādājis Starptautiskajā Valūtas Fondā (SVF) saistībā ar izsniegtajiem ārvalstu aizdevumiem, ieņēmis Īrijas bankas NCB Group finanšu direktora amatu, kā arī turpinājis darbu SVF, sadarbojoties ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu centrālajām bankām. No 1992. līdz 1997. gadam M. J. Borks bijis arī Latvijas Bankas padomnieks, palīdzot Latvijai veidot mūsdienīgu banku uzraudzības sistēmu. No 1997. līdz 2006. gadam M. J. Borks ieņēma Rietumu bankas prezidenta un valdes priekšsēdētāja amatus, bet 2009. gadā M. J. Borks tika ievēlēts Parex bankas padomē. Īrijas valdība M. J. Borku iecēlusi arī par goda konsulu Latvijā, un M. J. Borks ir sertificētu grāmatvežu asociācijas (FCCA) biedrs.

Savukārt Vladimiram Loginovam ir vairāk kā desmit gadu pieredze investīciju banku un korporatīvo finanšu jomā, tai skaitā, M&A darījumu organizēšanā tādiem uzņēmumiem kā Baltcom GSM, Mobil Plus, Kolorits, privatizācijas darījumu organizēšanā tādiem uzņēmumiem kā Ventspils Nafta, Latvijas Unibanka, kā arī daudziem citiem uzņēmumiem Baltijas valstīs. Šobrīd V.Loginovs ir konsultants Privatizācijas aģentūrai, taču pirms tam ir bijis Investīciju pakalpojumu daļas vadītājs Parex bankā. Viņam ir ASV iegūts CFA grāds (Chartered Financial Analyst).

Sarmīte Jumīte ir ieņēmusi virkni vadošu amatu Latvijas Republikas Finanšu ministrijā, tai skaitā, vadījusi ārējā parāda administrēšanas daļu, viņa šobrīd vada Valsts Kases juridisko daļu. S.Jumīte ir piedalījusies pārrunās par Valsts aizdevumu un valsts garantiju izsniegšanu gan ar Pasaules banku, gan ar Eiropas Investīciju banku, kā arī citām bankam Latvijā.

Meri Elena Kolinsa (Mary Ellen Collins) ir vairāk nekā 30 gadu pieredze banku sektorā. Šobrīd viņa ir neatkarīgā finanšu konsultante, kas ir specializējusies investoru piesaistē jaunajiem tirgiem centrālajā un Austrumeiropā, Krievijā un centrālajā Āzijā. Pirms tam vairāk kā astoņus gadus strādājusi Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības bankā, kur nodarbojās ar uzņēmumu restrukturizēšanu un atveseļošanu pēc krīzes.
Jul 30, 2010
Ārkārtas akcionāru sapulce ievēl jaunu Parex bankas padomi
Šodien, 2010. gada 30. jūlijā, akciju sabiedrības Parex banka ārkārtas akcionāru sapulce ievēlēja Parex banka padomi četru cilvēku sastāvā, tai skaitā, Maiklu J. Borku (Michael J. Bourke), līdzšinējo Parex banka padomes priekšsēdētāja vietnieku, kā arī Sarmīti Jumīti, Vladimiru Loginovu un Meri Elenu Kolinsu (Mary Ellen Collins). Visiem jaunievēlētajiem padomes locekļiem ir ievērojamas zināšanas un plaša starptautiska pieredze finanšu nozarē. Jaunā padome darbu sāks 1. augustā, un līdz 2010.gada 31.augustam darbosies patreizējā Parex bankas padome.

Parex banka padomes priekšsēdētājam M. Borkam ir gandrīz 40 gadu ilga profesionālā pieredze banku sektorā – M. Borks savu karjeru ir uzsācis 1971.gadā Īrijas Centrālajā bankā. Vēlāk strādājis Starptautiskajā Valūtas Fondā (SVF) saistībā ar izsniegtajiem ārvalstu aizdevumiem, ieņēmis Īrijas bankas NCB Group finanšu direktora amatu, kā arī turpinājis darbu SVF, sadarbojoties ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu centrālajām bankām. No 1992. līdz 1997. gadam M. J. Borks bijis arī Latvijas Bankas padomnieks, palīdzot Latvijai veidot mūsdienīgu banku uzraudzības sistēmu. No 1997. līdz 2006. gadam M. J. Borks ieņēma Rietumu bankas prezidenta un valdes priekšsēdētāja amatus, bet 2009. gadā M. J. Borks tika ievēlēts Parex bankas padomē. Īrijas valdība M. J. Borku iecēlusi arī par goda konsulu Latvijā, un M. J. Borks ir sertificētu grāmatvežu asociācijas (FCCA) biedrs.

Savukārt Vladimiram Loginovam ir vairāk kā desmit gadu pieredze investīciju banku un korporatīvo finanšu jomā, tai skaitā, M&A darījumu organizēšanā tādiem uzņēmumiem kā Baltcom GSM, Mobil Plus, Kolorits, privatizācijas darījumu organizēšanā tādiem uzņēmumiem kā Ventspils Nafta, Latvijas Unibanka, kā arī daudziem citiem uzņēmumiem Baltijas valstīs. Šobrīd V.Loginovs ir konsultants Privatizācijas aģentūrai, taču pirms tam ir bijis Investīciju pakalpojumu daļas vadītājs Parex bankā. Viņam ir ASV iegūts CFA grāds (Chartered Financial Analyst).

Sarmīte Jumīte ir ieņēmusi virkni vadošu amatu Latvijas Republikas Finanšu ministrijā, tai skaitā, vadījusi ārējā parāda administrēšanas daļu, viņa šobrīd vada Valsts Kases juridisko daļu. S.Jumīte ir piedalījusies pārrunās par Valsts aizdevumu un valsts garantiju izsniegšanu gan ar Pasaules banku, gan ar Eiropas Investīciju banku, kā arī citām bankam Latvijā.

Meri Elena Kolinsa (Mary Ellen Collins) ir vairāk nekā 30 gadu pieredze banku sektorā. Šobrīd viņa ir neatkarīgā finanšu konsultante, kas ir specializējusies investoru piesaistē jaunajiem tirgiem centrālajā un Austrumeiropā, Krievijā un centrālajā Āzijā. Pirms tam vairāk kā astoņus gadus strādājusi Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības bankā, kur nodarbojās ar uzņēmumu restrukturizēšanu un atveseļošanu pēc krīzes.
Jul 1, 2010
Notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sanāksme
Šā gada 30. jūlijā notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām un Revīzijas komiteju, kā arī par Parex bankas uzņēmuma daļas pāreju bankas Citadele īpašumā.

Parex bankas padome pašreizējā sastāvā tika apstiprināta iepriekšējā ārkārtas akcionāru sanāksmē 2010. gada 6.aprīlī, kurā tika ievēlēts Juris Jākobsons, Maikls J. Borks (Michael J. Bourke), Lorencs Filips Adamss (Laurence Phillips Adams), Juris Vaskāns un Klāvs Vasks. Vēl šajā sēdē tika lemts par Revīzijas komiteju.

Šobrīd bankas 76,6 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka no visām bankas akcijām,pārējās akcijas pieder mazākuma akcionāriem.
Jul 1, 2010
Notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sanāksme
Šā gada 30. jūlijā notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām un Revīzijas komiteju, kā arī par Parex bankas uzņēmuma daļas pāreju bankas Citadele īpašumā.

Parex bankas padome pašreizējā sastāvā tika apstiprināta iepriekšējā ārkārtas akcionāru sanāksmē 2010. gada 6.aprīlī, kurā tika ievēlēts Juris Jākobsons, Maikls J. Borks (Michael J. Bourke), Lorencs Filips Adamss (Laurence Phillips Adams), Juris Vaskāns un Klāvs Vasks. Vēl šajā sēdē tika lemts par Revīzijas komiteju.

Šobrīd bankas 76,6 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka no visām bankas akcijām,pārējās akcijas pieder mazākuma akcionāriem.
Apr 6, 2010
Parex bankas akcionāru sapulcē ievēl jaunu bankas padomi
Otrdien, 6. aprīlī, notika Parex bankas ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika ievēlēta jauna bankas padome – Juris Jākobsons, Maikls J. Borks (Michael J. Bourke), Lorencs Filips Adamss (Laurence Phillips Adams), Juris Vaskāns un Klāvs Vasks.

Parex bankas padomē tika ievēlēti divi jauni pārstāvji Juris Jākobsons, Latvijas Privatizācijas aģentūras projektu vadītājs Parex bankas restrukturizācijas jautājumos, un Klāvs Vasks, Latvijas Garantiju aģentūras valdes loceklis. Abiem jaunievēlētajiem padomes locekļiem ir vairāk nekā 15 gadu ilga pieredze banku sektorā.

Juris Jākobsons kopš 2010. gada janvāra ir Latvijas Privatizācijas aģentūras projektu vadītājs Parex bankas restrukturizācijas jautājumos, iepriekš ieņemot Vereinsbank Riga (vēlāk pārdēvēta par HVB Bank Latvia, patlaban UniCredit Bank) valdes priekšsēdētāja un prezidenta amatu, un SEB Bank Latvija valdes locekļa un viceprezidenta amatu. J.Jākobsons ir ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā Helsinku Biznesa skolā (Helsinki School of Economics and Business Administration).

Savukārt Klāvs Vasks kopš 2009. gada jūlija ir Latvijas Garantiju aģentūras valdes loceklis. Plašu pieredzi ieguvis SEB Bank Latvija, kur ieņēmis viceprezidenta amatu, bijis arī pārstrukturēšanas nodaļas un lielo uzņēmumu apkalpošana nodaļas vadītājs. Maģistra grādu ieguvis Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolā.

Jau ziņots, ka ar 31. martu darbu bankas padomē beidza Finanšu ministrijas pārstāvji: padomes priekšsēdētājs Andžs Ūbelis, kurš bankas padomē strādājis kopš 2008. gada 19. decembra, bet padomes priekšsēdētāja amatu ieņēmis kopš 2008. gada 28. decembra, un Valsts Kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš. Abi Finanšu ministrijas pārstāvji par darbu bankas padomē atalgojumu nesaņēma, kā arī tie nesaņems nekādas kompensācijas par darba attiecību pārtraukšanu.

Finanšu ministrija uzskata, ka šobrīd ir noslēdzies bankas pēckrīzes stabilizācijas posms un ir sākusies bankas restrukturizācijas fāze, tādēļ Finanšu ministrijas loma bankas vadībā ir mazinājusies. Tāpat par stabilitātes atgriešanos liecina arī starptautiskās kredītreitingu aģentūras Moody's Investors Service lēmums palielināt Latvijas kredītreitinga nākotnes novērtējumu no negatīva uz stabilu.
Apr 6, 2010
Parex bankas akcionāru sapulcē ievēl jaunu bankas padomi
Otrdien, 6. aprīlī, notika Parex bankas ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika ievēlēta jauna bankas padome – Juris Jākobsons, Maikls J. Borks (Michael J. Bourke), Lorencs Filips Adamss (Laurence Phillips Adams), Juris Vaskāns un Klāvs Vasks.

Parex bankas padomē tika ievēlēti divi jauni pārstāvji Juris Jākobsons, Latvijas Privatizācijas aģentūras projektu vadītājs Parex bankas restrukturizācijas jautājumos, un Klāvs Vasks, Latvijas Garantiju aģentūras valdes loceklis. Abiem jaunievēlētajiem padomes locekļiem ir vairāk nekā 15 gadu ilga pieredze banku sektorā.

Juris Jākobsons kopš 2010. gada janvāra ir Latvijas Privatizācijas aģentūras projektu vadītājs Parex bankas restrukturizācijas jautājumos, iepriekš ieņemot Vereinsbank Riga (vēlāk pārdēvēta par HVB Bank Latvia, patlaban UniCredit Bank) valdes priekšsēdētāja un prezidenta amatu, un SEB Bank Latvija valdes locekļa un viceprezidenta amatu. J.Jākobsons ir ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā Helsinku Biznesa skolā (Helsinki School of Economics and Business Administration).

Savukārt Klāvs Vasks kopš 2009. gada jūlija ir Latvijas Garantiju aģentūras valdes loceklis. Plašu pieredzi ieguvis SEB Bank Latvija, kur ieņēmis viceprezidenta amatu, bijis arī pārstrukturēšanas nodaļas un lielo uzņēmumu apkalpošana nodaļas vadītājs. Maģistra grādu ieguvis Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolā.

Jau ziņots, ka ar 31. martu darbu bankas padomē beidza Finanšu ministrijas pārstāvji: padomes priekšsēdētājs Andžs Ūbelis, kurš bankas padomē strādājis kopš 2008. gada 19. decembra, bet padomes priekšsēdētāja amatu ieņēmis kopš 2008. gada 28. decembra, un Valsts Kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš. Abi Finanšu ministrijas pārstāvji par darbu bankas padomē atalgojumu nesaņēma, kā arī tie nesaņems nekādas kompensācijas par darba attiecību pārtraukšanu.

Finanšu ministrija uzskata, ka šobrīd ir noslēdzies bankas pēckrīzes stabilizācijas posms un ir sākusies bankas restrukturizācijas fāze, tādēļ Finanšu ministrijas loma bankas vadībā ir mazinājusies. Tāpat par stabilitātes atgriešanos liecina arī starptautiskās kredītreitingu aģentūras Moody's Investors Service lēmums palielināt Latvijas kredītreitinga nākotnes novērtējumu no negatīva uz stabilu.
Mar 31, 2010
Notiks Parex bankas kārtējā akcionāru sapulce
Šā gada 30. aprīlī notiks Parex bankas kārtējā akcionāru sapulce, kuras darba kārtībā paredzēta Parex bankas 2009.gada pārskata apstiprināšana.

Kā iepriekš ziņots, š.g. 6. aprīlī notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām un Revīzijas komiteju. Akcionāru ārkārtas sapulce sasaukta pēc bankas akcionāra Privatizācijas aģentūras ierosinājuma.

Iepriekšējā bankas ārkārtas akcionāru sanāksme notika š.g. 29. janvārī un tajā tika pieņemts lēmums veikt bankas parāda vērtspapīru emisiju.

Šobrīd bankas 76,6 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka no visām bankas akcijām, pārējās akcijas pieder mazākuma akcionāriem.
Mar 31, 2010
Notiks Parex bankas kārtējā akcionāru sapulce
Šā gada 30. aprīlī notiks Parex bankas kārtējā akcionāru sapulce, kuras darba kārtībā paredzēta Parex bankas 2009.gada pārskata apstiprināšana.

Kā iepriekš ziņots, š.g. 6. aprīlī notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām un Revīzijas komiteju. Akcionāru ārkārtas sapulce sasaukta pēc bankas akcionāra Privatizācijas aģentūras ierosinājuma.

Iepriekšējā bankas ārkārtas akcionāru sanāksme notika š.g. 29. janvārī un tajā tika pieņemts lēmums veikt bankas parāda vērtspapīru emisiju.

Šobrīd bankas 76,6 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka no visām bankas akcijām, pārējās akcijas pieder mazākuma akcionāriem.
Mar 4, 2010
Notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sanāksme
Šā gada 6. aprīlī notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām un Revīzijas komiteju. Akcionāru ārkārtas sapulce sasaukta pēc bankas akcionāra Privatizācijas aģentūras ierosinājuma.

Parex bankas padome pašreizējā sastāvā tika apstiprināta 2010. gada 29.janvārī – par padomes priekšsēdētāju apstiprinot Andžu Ūbeli, priekšsēdētāja vietnieku - Maiklu J. Borku (Michael J. Bourke), bet tās locekļiem – Kasparu Āboliņu, Juri Vaskānu, un Lorencu Filipu Adamsu (Laurence Philip Adams).

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks A.Ūbelis ir bankas padomes priekšsēdētājs kopš 2008. gada 23. decembra. Vairāk kā 10 gadu karjeras laikā Latvijas valsts pārvaldē A. Ūbelis ieņēmis virkni amatu, kas saistīti ar ES finansējuma vadību un Eiropas integrācijas jautājumiem.

Kaspars Āboliņš ir Valsts kases pārvaldnieks, bet Juris Vaskāns - bijušais Privatizācijas aģentūras valdes loceklis.

Maikls J. Borks ilgu laiku ir bijis Rietumu bankas prezidents, un viņam ir pieredze starptautiskās finanšu institūcijās, piemēram, Īrijas Centrālajā bankā, Starptautiskajā Valūtas fondā un NCB Grupā.

Lorencs F. Adamss ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pārstāvis ar 25 gadu darba pieredzi finanšu sektorā, strādājis tādās ārvalstu finanšu institūcijās kā ABN AMRO Bank un Citibank.

Iepriekšējā bankas ārkārtas akcionāru sanāksme notika š.g. 29. janvārī un tajā tika pieņemts lēmums veikt bankas parāda vērtspapīru emisiju.

Šobrīd bankas 76,6 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka no visām bankas akcijām,pārējās akcijas pieder mazākuma akcionāriem.
Mar 4, 2010
Notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sanāksme
Šā gada 6. aprīlī notiks Parex bankas akcionāru ārkārtas sapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām un Revīzijas komiteju. Akcionāru ārkārtas sapulce sasaukta pēc bankas akcionāra Privatizācijas aģentūras ierosinājuma.

Parex bankas padome pašreizējā sastāvā tika apstiprināta 2010. gada 29.janvārī – par padomes priekšsēdētāju apstiprinot Andžu Ūbeli, priekšsēdētāja vietnieku - Maiklu J. Borku (Michael J. Bourke), bet tās locekļiem – Kasparu Āboliņu, Juri Vaskānu, un Lorencu Filipu Adamsu (Laurence Philip Adams).

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks A.Ūbelis ir bankas padomes priekšsēdētājs kopš 2008. gada 23. decembra. Vairāk kā 10 gadu karjeras laikā Latvijas valsts pārvaldē A. Ūbelis ieņēmis virkni amatu, kas saistīti ar ES finansējuma vadību un Eiropas integrācijas jautājumiem.

Kaspars Āboliņš ir Valsts kases pārvaldnieks, bet Juris Vaskāns - bijušais Privatizācijas aģentūras valdes loceklis.

Maikls J. Borks ilgu laiku ir bijis Rietumu bankas prezidents, un viņam ir pieredze starptautiskās finanšu institūcijās, piemēram, Īrijas Centrālajā bankā, Starptautiskajā Valūtas fondā un NCB Grupā.

Lorencs F. Adamss ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pārstāvis ar 25 gadu darba pieredzi finanšu sektorā, strādājis tādās ārvalstu finanšu institūcijās kā ABN AMRO Bank un Citibank.

Iepriekšējā bankas ārkārtas akcionāru sanāksme notika š.g. 29. janvārī un tajā tika pieņemts lēmums veikt bankas parāda vērtspapīru emisiju.

Šobrīd bankas 76,6 % akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka no visām bankas akcijām,pārējās akcijas pieder mazākuma akcionāriem.