Par kompāniju

Vadība

Kristaps Timpars
Likvidators
Atbildības jomas
Izglītība
K.Timpars ir ieguvis Latvijas Universitātes maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā starptautisko ekonomisko attiecību specialitātē, kā arī bakalaura grādu tiesību zinātnēs.
Pieredze
K.Timparam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze Latvijas banku sektorā. K.Timpars iepriekš pildījis dažādu struktūrvienību vadītāja pienākumus akciju sabiedrībā “Latvijas Krājbanka” un akciju sabiedrībā “Latvijas Hipotēku un zemes banka”. Papildus darbam likvidējamajā akciju sabiedrībā “Reverta” K.Timpars ir arī akciju sabiedrības “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas nodaļas vadītājs. Atbilstoši 2018. gada 29. maija likvidējamās akciju sabiedrības "Reverta" dalībnieku sapulces lēmumam likvidatoram K. Timparam noteikta mēneša atlīdzība 1 000 euro apmērā. K.Timpars amatā ievēlēts uz nenoteiktu laiku.