Par kompāniju

Medijiem

Nov 13, 2017
„Reverta” atmaksā Valsts kasei 7 miljonus eiro

Likvidējamā akciju sabiedrība „Reverta” 2017. gada novembrī ir veikusi procentu maksājumus Valsts kasei septiņu miljonu eiro apmērā. Šā gada laikā Valsts kase no „Reverta” procentu maksājumos ir saņēmusi jau 18 miljonus eiro.

„Reverta” likvidatore Ruta Amtmane norāda: „Šobrīd mūsu darbs rit atbilstoši plānam - veicam paredzētos maksājumus Valsts kasei, tikko pilnībā pabeidzām kredītportfeļa pēdējās un apjomīgākās daļas nodošana investoram „Gelvora”, kā arī aktīvi turpinām visai sarežģīto un apjomīgo „Reverta” likvidācijas procesu.”

Vēl vienu, pēdējo, procentu maksājumu Valsts kasei „Reverta” plāno veikt šā gada decembra beigās.

Kopš 2010. gada 1. augusta „Reverta” no problemātiskajiem aktīviem ir atguvusi vairāk nekā 763 miljonus eiro, kas veido 70 procentus no visiem „Reverta” atstātajiem problemātiskajiem aktīviem. Šis rādītājs būtiski pārsniedz „Reverta” vadības sākotnējās aplēses un vidējos rādītājus nozarē.

Papildus informācijai:
„Reverta” problemātisko aktīvu pārvaldītāja darbu uzsāka 2010. gada 1. augustā pēc „Parex banka” sadalīšanas. Uzņēmumā tika atstāti tikai zemas kvalitātes aktīvi ar ilgstošām maksātspējas grūtībām, un tā darbības mērķis bija saprātīgā termiņā un iespējami lielākā apjomā atgūt valsts izsniegto atbalstu „Parex banka”. Ņemot vērā, ka „Reverta” šogad savu mērķi būs izpildījusi, 2017. gada 1. jūlijā ir uzsākta uzņēmuma likvidācija.

Oct 19, 2017
Reverta lūdz izslēgt emitētās obligācijas no regulētā tirgus

Likvidējamā akciju sabiedrība „Reverta” šodien, 2017. gada 19. oktobrī, ir vērsusies biržā „Nasdaq Riga” ar lūgumu izslēgt akciju sabiedrības „Parex banka” emitētās obligācijas no regulētā tirgus.

Lūgums pamatots ar šā gada 1. jūlijā uzsākto „Reverta” likvidācijas procesu un Latvijas Republikas Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8. panta „Atbalsta atmaksa pirms pakārtoto saistību izpildes” noteikumiem.

„Likums nepārprotami nosaka, ka no obligācijām izrietošās „Reverta” saistības ir pakārtotās saistības, kas atmaksājamas tikai pēc pilnīgas valsts izsniegtā atbalsta atmaksas,” norāda „Reverta” likvidatore Ruta Amtmane.

Jau ziņots, ka 2017. gada 29. maijā „Reverta” akcionāru sapulce pieņēma lēmumu par „Reverta” likvidācijas uzsākšanu. Līdztekus likvidācijas procesam un darbam ar kredītportfeļa nodošanu investoram „Gelvora”, „Reverta” turpina veikt procentu maksājumus Valsts kasei. Šā gada laikā Valsts kasei ir samaksāti 11 miljoni eiro, bet kopš 2010. gada 1. augusta valsts dažādu maksājuma veidā ir saņēmusi vairāk nekā 700 miljonus eiro.

Kopš savas darbības sākuma līdz šim brīdim „Reverta” ir atguvusi 754,5 miljonus eiro jeb 70 procentus no tajā atstātajiem problemātiskajiem aktīviem.


Papildu informācijai:
„Reverta” problemātisko aktīvu pārvaldītāja darbu uzsāka 2010. gada 1. augustā pēc „Parex banka” sadalīšanas. Uzņēmumā tika atstāti tikai zemas kvalitātes aktīvi ar ilgstošām maksātspējas grūtībām, un tā darbības mērķis bija saprātīgā termiņā un apjomā atgūt valsts izsniegto atbalstu „Parex banka”.
 

Sep 4, 2017
Valsts kasei samaksāti 3,7m EUR, pabeigta kredītportfeļa II daļas nodošana

Akciju sabiedrība „Reverta” 2017. gada augustā Valsts kasei samaksājusi 3,7 miljonus eiro lielu procentu maksājumu, kā arī sekmīgi pabeigusi kredītportfeļa 2. daļas nodošanu investoram „Gelvora”.

„Iepriecina, ka sadarbība ar „Reverta” kredītportfeļa pircēju ir izveidojusies ļoti konstruktīva. Tas dod mums iespēju kredītu lietu nodošanu veikt raiti, ievērojot līgumā paredzētos termiņus un jāatzīmē, ka tie ir visai saspringti”, uzsver „Reverta” likvidatore Ruta Amtmane.

Ruta Amtmane norāda: „Darījums ar kredītportfeļu pircēju „Gelvora” paredz, ka „Reverta” kredītportfelis investoram tiek nodots trijās daļās. Šobrīd esam uzsākuši darbu pie trešās – skaitliski vislielākās – kredītportfeļa daļas nodošanas”.

Darījuma ietvaros „Reverta” investoram jānodod 4 500 kredītu lietu un šajā procesā ir iesaistītas abas puses. Līgumu ar SIA „Gelvora” un UAB „Gelvora” par kredītportfeļa pārdošanu „Reverta” parakstīja 2017. gada 22. jūnijā.

Paralēli darbam ar kredītu portfeļa nodošanu „Reverta” turpina veikt procentu maksājumus Valsts kasei. Šā gada laikā Valsts kasei ir samaksāti 11 miljoni eiro, bet kopš 2010. gada 1.augusta valsts dažādu maksājuma veidā ir saņēmusi jau vairāk nekā 700 miljonus eiro.

Papildu informācijai:
„Reverta” problemātisko aktīvu pārvaldītāja darbu uzsāka 2010. gada 1. augustā pēc „Parex banka” sadalīšanas. Uzņēmumā tika atstāti tikai zemas kvalitātes aktīvi ar ilgstošām maksātspējas grūtībām, un tā darbības mērķis bija saprātīgā termiņā un apjomā atgūt valsts izsniegto atbalstu „Parex banka”. Ņemot vērā, ka „Reverta” šogad savu mērķi būs izpildījusi, atbilstoši Eiropas Komisijas apstiprinātajam plānam ir uzsākts uzņēmuma likvidācijas process.

Aug 31, 2017
Reverta: pirmajā pusgadā atgūti vēl 14,2 miljoni eiro

Akciju sabiedrības „Reverta” 2017. gada pirmo sešu mēnešu finanšu pārskats liecina, ka no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas „Reverta” ir atguvusi 14,2 miljonus eiro, veikusi 7,3 miljonu eiro lielu procentu maksājumu Valsts kasei un izveidojusi naudas līdzekļu uzkrājumu nākamajam maksājumam.

2017. gada pirmajos sešos mēnešos „Reverta” turpināja darbu pie problemātisko aktīvu izstrādes un naudas atgūšanas, vienlaicīgi uzsākot arī kredītu portfeļu pārdošanu un uzņēmuma sagatavošanu plānotajai likvidācijai.
Kopš 2010. gada 1. augusta līdz pārskata perioda beigām (30.06.2017.) „Reverta” atgūto līdzekļu apjoms ir sasniedzis 754,5 miljonus eiro.Tādējādi „Reverta” ir atguvusi vairāk nekā 67 procentus no uzņēmumā atstātajiem problemātiskajiem aktīviem, kas būtiski pārsniedz sākotnējās aplēses un nozares vidējos rādītājus. „Reverta” jau ir norādījusi, ka tieši atgūto līdzekļu apjoms tika noteikts par uzņēmuma darbības efektivitātes galveno mēru.
Valsts no „Reverta” dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi 698 miljonus eiro, no tiem 434 miljoni eiro ir samaksāti Valsts kasei.

Pārskata periodā labi rezultāti gūti arī no nekustamo īpašumu realizācijas - kopējā pārdošanas summa veidoja 4,8 miljonus eiro. Perioda beigās portfeļa apjoms samazinājās līdz 37 objektiem, un to pārdošanu plānots veikt līdz uzņēmuma darbības beigšanai.

Septiņu gadu intensīva darba rezultātā „Reverta” kopējie aktīvi pārskata perioda beigās bija sarukuši līdz 46,2 miljoniem eiro, salīdzinot ar 1,1 miljardu eiro darbības sākumā. Pārējos aktīvus „Reverta” jau ir izstrādājusi, realizējusi un atgūto naudu atmaksājusi valstij.
2017. gada 22. jūnijā „Reverta” parakstīja līgumu ar SIA „Gelvora” un UAB „Gelvora” par kredītportfeļa pārdošanu. Darījuma ietvaros „Reverta” investoram pakāpeniski jānodod 4,5 tūkstoši kredītu lietu.

Papildu informācijai:
„Reverta” problemātisko aktīvu pārvaldītāja darbu uzsāka 2010. gada 1. augustā pēc „Parex banka” sadalīšanas. Uzņēmumā tika atstāti tikai zemas kvalitātes aktīvi ar ilgstošām maksātspējas grūtībām, un tā darbības mērķis bija saprātīgā termiņā un apjomā atgūt valsts izsniegto atbalstu „Parex banka”. Ņemot vērā, ka „Reverta” šogad savu mērķi būs izpildījusi, atbilstoši Eiropas Komisijas apstiprinātajam plānam ir uzsākts uzņēmuma likvidācijas process.

 

Jul 17, 2017
Par likvidācijas uzsākšanu

Likvidējamā AS “Reverta”, reģ. Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga, LV-1012, paziņo, ka 2017. gada 29. maijā sabiedrības akcionāru sapulcē ir pieņemts lēmums par sabiedrības likvidācijas uzsākšanu. Ieraksts par sabiedrības likvidācijas uzsākšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ir izdarīts 2017. gada 6.jūlijā, un 2017. gada 11.jūlijā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir publicēts paziņojums par sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu.

Likvidējamās AS “Reverta” likvidators informē, ka kreditoru prasījumi piesakāmi rakstveidā AS “Reverta” juridiskajā adresē Brīvības ielā 148A-1, Rīgā, LV-1012, trīs mēnešu laikā no paziņojuma par sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Atgādinām, ka atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 81.panta noteikumiem likvidācijas procesa ietvaros pakārtotās saistības tiek pildītas tikai tad, kad ir pilnībā atmaksāts saņemtais komercdarbības atbalsts. Līdz komercdarbības atbalsta atmaksāšanai:
• pakārtoto saistību neizpilde nav pamats maksātnespējas procesa ierosināšanai;
• pakārtoto saistību kreditora prasījums nevar tikt nodrošināts, kā arī pakārtoto saistību kreditors nav tiesīgs prasīt viņam pienākošos summu deponēšanu vai jebkādu citu saistību izpildi.

Cieņā

Ruta Amtmane
Likvidatore
Likvidējamā AS “Reverta”

Sīkākai informācijai: Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Jun 22, 2017
Izmaiņas Reverta valdē

Akciju sabiedrība Reverta informē, ka no 2017. gada 30. jūnija darbu uzņēmumā pārtrauks valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava. Atbilstoši akcionāru sapulces lēmumam, Revertas valde turpmāk strādās viena valdes locekļa sastāvā, un šos pienākumus uzņemsies līdzšinējā valdes locekle Ruta Amtmane.

Solvita Deglava uzsver: „Man ir pamats būt lepnai par paveikto – kopā ar Revertas darbinieku komandu no uzņēmumā atstātajiem vairāk nekā 4500 problemātiskajiem kredītiem esam atguvuši 754 miljonus eiro jeb 67 procentus. Šie skaitļi krietni pārsniedz cerēto, un tie pārsniedz vidējos rādītājus pasaulē. Mums atvēlētajā septiņu gadu darbības periodā esam pārdevuši arī aptuveni 1800 nekustamos īpašumus, atmaksājuši valsts galvoto 245 miljonu lielo sindicēto kredītu, kā arī ierobežotos noguldījumus un maksājumus par subordinētajām saistībām vairāku desmitu miljonu apjomā. Varu droši apgalvot, ka doto uzdevumu esam izpildījuši noteiktajā laikā un saprātīgā termiņā, un atbilstoši apstiprinātajam plānam jau drīzumā uzsāksim uzņēmuma likvidāciju.”

„Vēlos pateikties visiem darbiniekiem, ar kuriem kopīgi esam cīnījušies par katru centu, kā arī tiem, kuri mūs ir atbalstījuši šajā sarežģītajā un skarbajā darbā: uzņēmuma padomei, akcionāriem, sadarbības partneriem, pārraugošajām institūcijām un arī žurnālistiem, kuri ir regulāri informējuši sabiedrību par Revertas darbību,” uzsver Solvita Deglava.

Saskaņā ar LR Komerclikumu, šā gada 1. jūlijā, uzsākot uzņēmuma plānoto likvidāciju, valdes locekle Ruta Amtmane kļūs par Revertas likvidatori un uzņemsies visus nepieciešamos pienākumus, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības beigšanu līdz 2017. gada beigām.

Papildu informācijai:
AS Reverta darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto Parex bankas restrukturizācijas plānu Revertas saimnieciskā darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās.

Sīkākai informācijai: Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Jun 22, 2017
Reverta paraksta līgumu ar Gelvora par kredītportfeļa pārdošanu

Šodien, 2017. gada 22. jūnijā, akciju sabiedrība „Reverta” ir parakstījusi līgumu ar SIA „Gelvora” par kredītporteļa pārdošanu. Atbilstoši noteiktajai kārtībai un līguma nosacījumiem darījums stāsies spēkā pēc pārraugošo institūciju piekrišanas saņemšanas.

Darījuma ietvaros „Reverta” investoram pakāpeniski nodos 4,5 tūkstošus kredītlietu. Šajā procesā būs iesaistītas abas darījuma puses un lēšams, ka darba izpilde aizņems aptuveni trīs mēnešus.

Atbilstoši līguma nosacījumiem darījuma summa ir ierobežotas pieejamības informācija.
Investors SIA „Gelvora” ir starptautiska kompānija, kas ietilpst Zviedrijas finanšu holdinga „Marginalen AB” sastāvā. Pateicoties Skandināvijas biznesa tradīcijām un ilgstošajai pieredzei finanšu un kredītu atgūšanas tirgū, Latvijā SIA „Gelvora” ir ierindojusies TOP līdera pozīcijās starp analoga profila kompānijām.

„Reverta” valdes un padomes lēmumu par potenciālā investora izvēli noteica tādi kritēriji kā nozares standartiem un pasaules praksei atbilstoši organizēts caurspīdīgs pārdošanas process, saņemto labāko saistošo piedāvājumu finansiālo, darījuma struktūras un līgumu juridisko risku izvērtējums, kā arī potenciālā investora nevainojama reputācija un uzticamība.
Gandrīz septiņu gadu intensīva darba rezultātā „Reverta” ir atguvusi 754 miljonus eiro jeb 67% no tajā atstātajiem problemātiskajiem aktīviem. Šobrīd „Reverta” portfelī ir atlikuši tikai paši problemātiskākie aktīvi ar ilgstošām maksātnespējas un likviditātes problēmām – šo kredītu vidējais kavēto dienu skaits pārsniedz 2500 dienas.

Papildu informācijai:
AS „Reverta” darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto „Parex bankas” restrukturizācijas plānu „Revertas” saimnieciskā darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās.
 

Sīkākai informācijai:Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Jun 20, 2017
Par Reverta kredītportfeļa pārdošanu

Akciju sabiedrība „Reverta” ir pabeigusi saistošo piedāvājumu izvērtēšanu un apstiprinājusi konsultanta SIA „KPMG Baltics” ieteikto kredītportfeļa pircēju. Atbilstoši noteiktajai kārtībai „Reverta” ar potenciālā investora piedāvājumu ir vērsusies Latvijas Republikas Ministru kabinetā. Līgums ar izvēlēto investoru par „Reverta” kredītportfeļa pārdošanu varētu tikt parakstīts jau tuvāko dienu laikā.

Ņemot vērā, ka investors ir starptautiska, respektabla komercsabiedrība, kas strādā brīvā tirgus un konkurences apstākļos, labas prakses principi un abu pušu vienošanās investora vārdu paredz atklāt nekavējoties pēc līguma parakstīšanas.

„Reverta” valde un padome lēmumu par potenciālā investora izvēli ir pieņēmusi, balstoties uz tādiem kritērijiem kā nozares standartiem un pasaules praksei atbilstoši organizētu caurspīdīgu pārdošanas procesu, saņemto labāko saistošo piedāvājumu finansiālo, darījuma struktūras un līgumu juridisko risku izvērtējumu, kā arī potenciālā investora nevainojamu reputāciju un uzticamību.

Kā jau ziņots iepriekš, 2016. gadā Ministru kabinets pieņēma lēmumu uzsākt „Reverta” kredītportfeļa pārdošanas procesu. Īstenojot šo lēmumu, „Reverta” noslēdza līgumu ar konkursa uzvarētāju SIA „KPMG Baltics” par kredītportfeļa pārdošanas procesa organizēšanu. 2016. gadā no uzrunātajiem 64 potenciālajiem investoriem konfidencialitātes līgumus parakstīja 15 interesenti, un jau 2016. gada novembrī tiem tika piešķirta pieeja datu telpai. Pēc iepazīšanās ar sagatavoto informāciju, septiņi potenciālie investori izteica nesaistošos piedāvājumus. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas četru labāko piedāvājumu izteicēji tika uzaicināti piedalīties padziļinātajā „Reverta” kredītportfeļa izpētē, lai pēc tam iesniegtu saistošos piedāvājumus.

Gandrīz septiņu gadu intensīva darba rezultātā „Reverta” ir atguvusi 754 miljonus eiro jeb 67% no tajā atstātajiem „sliktajiem” aktīviem. Šobrīd „Reverta” portfelī ir atlikuši tikai paši problemātiskākie aktīvi ar ilgstošām maksātnespējas un likviditātes problēmām – šo kredītu vidējais kavēto dienu skaits pārsniedz 2500 dienas. Šis un citi apstākļi bija darīti zināmi potenciālajiem investoriem, lai tie varētu izvērtēt izsniegto kredītu atgūšanas iespējas un „Reverta” kredītportfeļu iegādes cenu.

Papildu informācijai:
AS „Reverta” darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto „Parex bankas” restrukturizācijas plānu „Revertas” saimnieciskā darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās. Līdz noteiktā termiņa beigām „Revertai” jāpabeidz portfeļa izstrāde un uzņēmuma darbība
Sīkākai informācijai: Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

May 15, 2017
Reverta Valsts kasei atmaksā vēl 3,6 miljonus eiro

Akciju sabiedrība „Reverta” 2017. gada 5. , 12. un 13. maijā veica kārtējos procentu maksājumus Valsts kasei par kopējo summu 3,6 miljonu eiro apmērā.

Paralēli intensīvajam darbam pie atlikušo problemātisko kredītu portfeļu pārdošanas un vienlaicīgi arī uzņēmuma sagatavošanai plānotajam likvidācijas procesam, „Reverta” šā gada pirmajos trijos mēnešos ir atguvusi vairāk nekā 13 miljonus eiro.

Tādējādi kopējais Reverta atgūto līdzekļu daudzums 2017. gada marta beigās sasniedza jau 754 miljonus eiro jeb 67 % no visiem „Reverta” atstātajiem problemātiskajiem aktīviem. „Reverta” jau iepriekš ir uzsvērusi, ka šāds rezultāts būtiski pārsniedz gan uzņēmuma vadības sākotnējās aplēses, gan arī problemātisko aktīvu nozares vidējos rādītājus.

Papildus informācijai:
Īstenojot Eiropas Komisijas apstiprināto restrukturizācijas plānu, kas paredz „Reverta” portfeļa izstrādi un uzņēmuma darbības izbeigšanu līdz 2017. gada beigām, „Reverta” ar konsultantu SIA „KMPG Baltics” turpina strādāt pie kredītportfeļu pārdošanas. Šobrīd tiek izvērtēti četri saistošie investoru piedāvājumi, lai jau šā gada maijā labāko no tiem varētu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetam.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Apr 28, 2017
Paziņojums par AS „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr.40003074590, juridiskā adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga, LV-1012) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Reverta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017.gada 29.maijā plkst. 14.00 Brīvības ielā 148A-1, Rīgā, AS „Reverta” 7.stāva pārrunu telpā Nr.7.17.

Darba kārtība:
1. Par akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2016.gadu.
3. Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2017.gadam.
4. Par grozījumiem AS „Reverta” statūtos.
5. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu.
6. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas ievēlēšanu un atalgojuma noteikšanu.
7. Par AS „Reverta” darbības izbeigšanu.

Ņemot vērā Komerclikuma 273. panta ceturto daļu, akciju sabiedrības „Reverta” valde informē, ka lēmuma projekts par grozījumiem sabiedrības statūtos ir šāds:
1) „Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „6.1. Valdes sastāvā ir 1 (viens) valdes loceklis. Padome ievēlē valdes locekli.”
2) Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.2. un 6.4. punktu.”

Ar revidētu akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskatu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā internetā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā Finanšu informācija.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Kopējais akciju sabiedrības „Reverta” akciju skaits ir 4’425’519’666, kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3’569’749’708.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2017.gada 29.maijā – no plkst. 13.00 līdz 14.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
• akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Ar pilnvaras veidlapu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā internetā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā.

Ar akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības „Reverta” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2017.gada 15.maija līdz 2017.gada 28.maijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Brīvības ielā 148A-1, Rīgā, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779102 vai 67779108, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Cieņā
Akciju sabiedrības „Reverta” valde

Mar 8, 2017
Par izmaiņām Reverta akcionāru sastāvā

Akciju sabiedrība „Reverta” informē, ka atbilstoši „Parex banka” restrukturizācijas plānam un Ministru kabineta 2014. gada 15. decembrī pieņemtajam lēmumam par saistību restrukturizāciju attiecībā pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB), šā gada 7. martā ERAB izbeidza savu līdzdalību „Reverta” akcionāru sastāvā. Turpmāk valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” piederēs 96,89 % „Reverta” akciju, bet citiem akcionāriem – 3,11 % akciju.


Papildus informācijai:
AS „Reverta” darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto „Parex bankas” restrukturizācijas plānu „Revertas” saimnieciskā darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās. Līdz noteiktā termiņa beigām „Revertai” jāpabeidz portfeļa izstrāde un uzņēmuma darbība.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Feb 28, 2017
Reverta: gads bija smags, bet veiksmīgs

Akciju sabiedrības ”Reverta” neauditētie 2016. gada (turpmāk arī – pārskata periods) finanšu rezultāti liecina, ka 2016. gadā atgūto līdzekļu daudzums sasniedzis 74,1 miljonu eiro, salīdzinot ar 61,3 miljoniem eiro analogā 2015. gada periodā. Šāda rezultāta pamatā ir vairāku liela mēroga projektu realizācija Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā, kuru izstrāde prasīja daudzu gadu darba.
Lielākie 2016. gadā realizētie projekti: Lietuvas kredītu projekts (10,6 milj. eiro), „Meridiāns” – vērtīgs zemes gabals Tallinā (9 milj. eiro), „airBaltic” centrālās biroja ēkas rekonstrukcijas, iznomāšanas un pārdošanas darījums (6,19 milj.eiro), un komercplatības Maskavā „Frunzenskaja Naberežnaja” (2,3 milj. eiro).

Valsts kasei pārskata periodā ir atmaksāti 60 miljoni eiro, no kuriem 40 miljoni eiro tika novirzīti pamatsummas atmaksai, bet 20 miljoni eiro procentu maksājumiem par valsts savulaik veikto ieguldījumu „Parex bankā”.

„Gads ir bijis smags, bet veiksmīgs, jo mums izdevās realizēt vairākus sarežģītus projektus ārpus Latvijas, kuru izstrādē bijām ieguldījuši daudzu gadu darba. Rezultātā kopš 2010. gada augusta līdz 2016. gada beigām bijām atguvuši 740 miljonus eiro jeb 66 procentus no visiem „Revertā” atstātajiem problemātiskajiem aktīviem”, norāda akciju sabiedrības valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava.

„Jau kopš savas darbības sākuma esam informējuši pārraugošās institūcijas un sabiedrību, ka zaudējumi būs jāatzīst, jo visa valsts ieguldījuma atgūšana līdzinātos brīnumam. Tomēr esam izdarījuši visu, kas bijis mūsu spēkos, lai atgūtu iespējami vairāk un samazinātu zaudējumus. Atkarībā no tā, kā noslēgsies uzsāktais atlikušo problemātisko aktīvu pārdošanas process, varēs veikt aplēses par valsts sniegtā atbalsta atgūto apmēru”, uzsver Solvita Deglava.

Īstenojot Eiropas Komisijas apstiprināto restrukturizācijas plānu, kas paredz „Reverta” portfeļa izstrādi un uzņēmuma darbības izbeigšanu līdz 2017. gada beigām, „Reverta” ir noslēgusi līgumu ar SIA „KMPG Baltics” par konsultāciju sniegšanu ”Reverta” kredītportfeļu un nekustamā īpašuma portfeļu pārdošanas procesā. Pēc iepazīšanās ar „Reverta” virtuālo datu telpu, septiņi potenciālie investori izteica nesaistošos piedāvājumus. Atbilstoši konsultanta „KMPG Baltics” ieteikumam, četri labāko piedāvājumu izteicēji ir uzaicināti piedalīties padziļinātajā „Reverta” kredītportfeļa izpētē.

Pārskata perioda beigās „Reverta kopējais aktīvu portfelis veidoja 57,2 miljonus eiro – intensīvas aktīvu izstrādes rezultātā gada laikā „Reverta” aktīvi ir samazinājušies par 87,4 miljoniem eiro jeb 60 procentiem.

Papildu informācijai:
AS „Reverta” darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto „Parex bankas” restrukturizācijas plānu „Revertas” saimnieciskā darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās. Līdz noteiktā termiņa beigām „Revertai” jāpabeidz portfeļa izstrāde un uzņēmuma darbība.
Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Feb 15, 2017
Reverta veic kārtējo procentu maksājumu Valsts kasei 3,7 miljonu eiro apmērā

Akciju sabiedrība „Reverta” 2017. gada februārī ir veikusi kārtējo procentu maksājumu Valsts kasei 3,7 miljonu eiro apmērā. Kopš 2010. gada 1. augusta Valsts kasei ir atmaksāts 430,1 miljons eiro, bet kopumā valsts no „Reverta” dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi 690,3 miljonus eiro, tostarp 16 miljonus eiro nodokļu maksājumu veidā.

Atgūto līdzekļu daudzums 2016. gada beigās sasniedza 740,3 miljonus eiro jeb 66 % no visiem „Revertā” atstātajiem problemātiskajiem aktīviem, tā pārsniedzot „Reverta” vadības sākotnējās aplēses.

Šobrīd „Reverta” kredītportfelī ir atlikuši tikai objekti ar sarežģītu un laikietilpīgu izstrādes gaitu. Pārējos aktīvus „Reverta” savā darbības laikā jau ir izstrādājusi, realizējusi un atgūto naudu atmaksājusi valstij. Ņemot vērā „Reverta” noteikto ierobežoto darbības laiku, šobrīd atlikušajiem aktīviem tiek meklēts investors, lai līdz 2017. gada beigām „Reverta” varētu beigt saimniecisko darbību. Līdztekus pārdošanas procesam „Reverta” turpinās portfeļu izstrādi līdz to pārdošanas brīdim.

Papildus informācijai:
Īstenojot Eiropas Komisijas apstiprināto restrukturizācijas plānu, kas paredz „Reverta” portfeļa izstrādi un uzņēmuma darbības izbeigšanu līdz 2017. gada beigām, „Reverta” ir noslēgusi līgumu ar SIA „KMPG Baltics” par konsultāciju sniegšanu „Reverta” kredītportfeļu pārdošanas procesā.
No uzrunātājiem 65 potenciālajiem investoriem konfidencialitātes līgumus parakstīja 15 interesenti un 2016. gada novembrī tiem tika piešķirta pieeja virtuālajai datu telpai. Pēc iepazīšanās ar sagatavoto informāciju, septiņi potenciālie investori izteica nesaistošos piedāvājumus. Atbilstoši konsultanta ieteikumam, četri labāko piedāvājumu izteicēji ir uzaicināti piedalīties padziļinātajā „Reverta” kredītportfeļa izpētē.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Jan 11, 2017
Reverta: pērn Valsts kasei samaksāti 60 miljoni eiro

Akciju sabiedrība „Reverta” 2016. gadā Valsts kasei atmaksāja 60 miljonus eiro, kas ir par septiņiem miljoniem eiro vairāk nekā 2015. gadā. No šīs summas 40 miljoni eiro ir novirzīti pamatsummas atmaksai, bet 20 miljoni eiro – procentu maksājumiem par valsts savulaik veikto ieguldījumu „Parex bankā”.
Pagājušā gada rezultātus būtiski uzlaboja vairāku lielu, sarežģītu projektu noslēgšana Latvijā un ārpus tās robežām, kuru izstrāde prasīja daudzu gadu neatlaidīga darba. Kā viens no zināmākajiem ir „air Baltic” centrālās biroja ēkas rekonstrukcijas, iznomāšanas un pārdošanas darījums, kura kopējā summa veidoja 6,2 miljonus eiro.

Kopš 2010. gada 1. augusta līdz 2016. gada 31. decembrim „Reverta” problemātisko aktīvu restrukturizācijas, vērtspapīru realizācijas un nekustamo īpašumu pārdošanas rezultātā ir atguvusi 735,7 miljonus eiro jeb 65 procentus no atstātajiem aktīviem. Tiešie maksājumi Valsts kasei veido 426,4 miljonus eiro, tomēr tā ir tikai viena daļa no saistībām un maksājumiem, kurus „Reverta” ir savlaicīgi un pilnā apmērā veikusi.

„Līdz 2016. gada 31. decembrim valsts no „Reverta” dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 670,6 miljonus. Tas ir tiešām labs rādītājs, ja ņemam vērā, ka problemātiskos aktīvus saņēmām tādā stāvoklī un kvalitātē, kādus tos bija atstājuši bijušie bankas akcionāri. Nereti šo aktīvu reālā tirgus vērtība veidoja tikai 10 procentus no izsniegto kredītu apjoma,” norāda akciju sabiedrības „Reverta” valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava.

Solvita Deglava uzsver: „Jau 2010. gada vidū, uzsākot darbu pie valsts līdzekļu atgūšanas, bija skaidrs, ka „Reverta” nebūs peļņu nesošs uzņēmums. Mēs apzinājāmies sagaidāmos zaudējumus, bet esam izdarījuši visu, cik no mums ir bijis atkarīgs, lai tos ievērojami mazinātu.”

„Šogad turpinām darbu pie vēl atlikušo kredītu izstrādes un naudas līdzekļu atgūšanas, līdztekus sadarbībā ar konsultantu noris arī aktīvs darbs pie „Reverta” portfeļu pārdošanas. Mūsu uzdevums ir beigt uzņēmuma saimniecisko darbību līdz 2017. gada beigām,” paskaidro Solvita Deglava.

Tā kā „Reverta” savā darbības laikā lielāko aktīvu daļu jau ir izstrādājusi, šobrīd uzņēmuma kopējais aktīvu portfelis ir mazāks par 70 miljoniem eiro.2016. gada laikā „Reverta” aktīvi samazinājās par 79,8 miljoniem eiro jeb 55 procentiem, salīdzinot ar 31.12.2015.

Papildu informācijai:
AS „Reverta” darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto „Parex bankas” restrukturizācijas plānu „Revertas” saimnieciskā darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās. Līdz noteiktā termiņa beigām „Revertai” jāpabeidz portfeļa izstrāde un uzņēmuma darbība.
 


Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv