Par kompāniju

Medijiem

Nov 30, 2016
„Reverta” šā gada deviņos mēnešos atmaksā Valsts kasei 42,7 miljonus eiro

Akciju sabiedrība „Reverta” šā gada deviņos mēnešos no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi 54,3 miljonus eiro, salīdzinot ar 34,6 miljoniem eiro analogā laika periodā pērn. Valsts kasei „Reverta” ir atmaksājusi 42,7 miljonus eiro jeb divas reizes vairāk nekā 2015. gada attiecīgajā laika periodā.

„Atgūto līdzekļu pieaugums ir izskaidrojams ar vairāku lielu un sarežģītu darījumu pabeigšanu Latvijā un ārpus tās robežām. Lai šos projektus īstenotu, esam cīnījušies jau kopš 2010. gada, satopoties gan ar klientu pretdarbību, gan Latvijas tiesu sistēmas gausumu un nepilnībām. Līdz ar to varu teikt, ka sasniegtais ir ilgstoša un neatlaidīga darba rezultāts,” uzsver „Reverta” valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava.

No 2010. gada 1. augusta līdz 2016. gada 30. septembrim „Reverta” problemātisko aktīvu restrukturizācijas, vērtspapīru realizācijas un nekustamo īpašumu pārdošanas rezultātā ir atguvusi 720,4 miljonus eiro. No tiem 409,3 miljoni eiro ir novirzīti tiešajiem maksājumiem Valsts kasei. Papildus ir veikta arī ierobežoto noguldījumu, procentu par subordinēto kapitālu un citu apjomīgu maksājumu izpilde. Kopumā Latvijas valsts no „Reverta” dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi 653,3 miljonus eiro.

„Reverta” zaudējumi šā gada deviņos mēnešos veidoja 26,8 miljonus eiro, salīdzinot ar 32,6 miljoniem eiro pagājušā gada analogā periodā. Tāpat kā iepriekš, zaudējumu pamatā ir veiktie uzkrājumi aktīvu vērtības samazinājumam un apjomīgie procentu maksājumi Valsts kasei par tās veikto ieguldījumu „Parex bankā”. Tā, piemēram, šī gada deviņos mēnešos „Reverta” procentu maksājumos Valsts kasei ir ieskaitījusi 12,7 miljonus eiro.

2016. gada 30. septembrī „Reverta” kopējie aktīvi veidoja 91,1 miljonu eiro.

Papildus informācijai:

Akciju sabiedrība „Reverta” ir problemātisko aktīvu pārvaldītāja, kuras darbība ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos: kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana un pārdošana.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Sep 29, 2016
Reverta atmaksā Valsts kasei 8,5 miljonus eiro, šogad samaksāti 42,7 miljoni eiro

Šodien, 2016. gada 29. septembrī, akciju sabiedrība „Reverta” ir atmaksājusi Valsts kasei vēl 8,5 miljonus eiro papildus augustā veiktajam maksājuma 4,1 miljonu eiro apmērā. Šā gada laikā „Reverta” Valsts kasei ir pārskaitījusi 42,7 miljonus eiro, kas divkārt pārsniedz pagājušā gada rādītāju.

„Šogad saņemam sava ilgstošā darba augļus, jo ir noslēgušies vairāki lieli, ļoti sarežģīti projekti Krievijā un Baltijas valstīs, kuru izstrāde mums prasīja sešus gadus smaga darba”, uzsver „Revertas” valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava.

Kopumā kopš 2010. gada 1. augusta Latvijas valsts no „Revertas” dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 653 miljonus eiro, no kuriem tiešie maksājumi Valsts kasei šobrīd veido 409,3 miljonus eiro. Papildus „Reverta” ir veikusi ierobežoto noguldījumu, procentu par subordinēto kapitālu un citu apjomīgu maksājumu savlaicīgu izpildi.

„Tā kā „Revertas” darbība saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto Restrukturizācijas plānu ir jāizbeidz līdz 2017. gada beigām, intensīvi strādājam pie atlikušo aktīvu atgūšanas un nekustamo īpašumu pārdošanas”, norāda Solvita Deglava.

Kā jau ziņots, atbilstoši konsultanta atlases komisijas rekomendācijai „Reverta” ir noslēgusi līgumu ar SIA „KMPG Baltics” par konsultāciju sniegšanu ”Revertas” kredītportfeļu un nekustamā īpašuma portfeļu pārdošanas procesā. Lai nezaudētu esošās iestrādes un maksimāli palielinātu ienākumus no uzsāktajiem izstrādes procesiem, paralēli pārdošanas procesam “Reverta” turpinās aktīvu izstrādi līdz atlikušā portfeļa pārdošanas brīdim.


Papildus informācijai:

Akciju sabiedrība „Reverta” ir problemātisko aktīvu pārvaldītāja, kuras darbība ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos: kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana un pārdošana.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Sep 20, 2016
Reverta ir iesniegusi kasācijas sūdzību Rema Kargina 15 miljonu eiro lietā un vērsusies Eiropas Komisijā

Akciju sabiedrība „Reverta” ir iesniegusi kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas lēmumu, ar kuru 2016. gada 14. jūnijā tika apmierināta bijušā AS "Parex banka" akcionāra Valērija Kargina dēla Rema Kargina prasība pret "Revertu", viņam par labu piespriežot vairāk nekā 15 miljonus eiro. Saistībā ar šo spriedumu „Reverta” ir vērsusies Eiropas Komisijā.

Pēc iepazīšanās ar Augstākās tiesas pilno spriedumu „Revertas” pārstāvis zvērināts advokāts Agris Bitāns norāda: „Izlasot spriedumu, ir jāsecina, ka tiesa ne tikai nav vērtējusi lielāko daļu „Revertas” sniegto argumentu, bet nav tos pat pieminējusi savā spriedumā. Piemēram, tiesa nav ņēmusi vērā Komercdarbības atbalsta kontroles likuma noteikumus attiecībā uz pakārtoto saistību izpildes aizliegumu, kā arī Satversmes tiesas spriedumu, kurā nepārprotami pateikts, ka R.Kargina pieprasītā summa 15 miljonu eiro apmērā ir pakārtotās saistības, līdz ar to tās ir kārtojamas tikai pēc pilnīgas valsts atbalsta atmaksas.”

Ja šāds spriedums paliks spēkā, tad vairāk nekā 15 miljoni eiro no „Revertas” atgūtajiem naudas līdzekļiem tiks samaksāti bijušā "Parex bankas" akcionāra ģimenei, nevis iemaksāti valsts budžetā. Tā kā šādas summas izmaksa uzskatāma par „Revertai” piešķirtā valsts atbalsta nepareizu izmantošanu, kas ir tiešā pretrunā ar Eiropas Komisijas lēmumiem, tad „Reverta” par Augstākās tiesas spriedumu ir informējusi Eiropas Komisiju. Paredzams, ka Eiropas Komisija 15 miljonu eiro lielo izmaksu atzīs par valsts atbalsta sniegšanas rupju pārkāpumu, kā rezultātā Latvijas valstij var tikt piemērotas nopietnas sodas sankcijas.

Jāatgādina, ka kopš „Parex bankas” restrukturizācijas līdz brīdim, kad tika pieņemti likuma grozījumi, „Reverta” procentos par pakārtotajām saistībām ir samaksājusi 18,6 miljonus eiro – pamatā tās veiktas ar bijušo „Parex banku” saistītām personām un viņu ģimenes locekļiem.

Advokāts Agris Bitāns jau pēc saīsinātā tiesas sprieduma saņemšanas šā gada 14. jūnijā neslēpa savu pārsteigumu, ņemot vērā, ka 2014. gada 1. jūlijā stājās spēkā izmaiņas Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, kas aizliedz veikt jebkādus maksājumus subordinētā kapitāla jeb pakārtoto saistību turētājiem pirms valsts ieguldījuma pilnīgas atmaksas. Papildu tam, A.Bitāns norādīja uz vēl vienu būtisku apstākli - R.Kargina lietā esošie divi tiesneši bija arī tās tiesas sastāvā, kas analogā lietā Ņ.Kondratjevas prasību pret „Revertu” noraidīja.

Papildus informācijai:

Akciju sabiedrība „Reverta” ir problemātisko aktīvu pārvaldītāja, kuras darbība ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos: kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana un pārdošana.
Atbilstoši Eiropas Komisijas apstiprinātajam restrukturizācijas plānam „Revertas portfeļa izstrāde un uzņēmuma darbība ir jāizbeidz līdz 2017. gada beigām.
Kopumā kopš 2010. gada 1. augusta „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi 704,3 miljonus eiro jeb vairāk nekā 63 procentus no visiem tās portfelī atstātajiem problemātiskajiem aktīviem.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Aug 30, 2016
Reverta pirmajā pusgadā atguvusi 38,1 miljonu eiro – teju divreiz vairāk nekā pērn

Akciju sabiedrības „Reverta” 2016. gada pirmo sešu mēnešu finanšu pārskats liecina, ka šajā periodā ir atgūti 38,1 miljons eiro, salīdzinot ar 20,6 miljoniem eiro pērn. Kopumā kopš 2010.gada 1.augusta „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi 704,3 miljonus eiro jeb vairāk nekā 63 procentus no visiem tās portfelī atstātajiem problemātiskajiem aktīviem.

„Vidēji tirgū nekustamo īpašumu vērtība, salīdzinot ar 2007./2008 gadu, ir samazinājusies par aptuveni 50 procentiem. Savukārt „Revertas” kredītu nodrošinājumu portfelī esošie nekustamie īpašumi nereti ir zaudējuši pat līdz 90 procentiem no to sākotnējās tirgus vērtības. Līdz ar to var droši apgalvot, ka jau šobrīd atgūtie 63 procenti ir vērtējami kā ļoti labs rezultāts”, norāda Reverta valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava.

Valsts kasei „Reverta” pirmajā pusgadā ir atmaksājusi 30,2 miljonus eiro, kas ir trīs reizes vairāk nekā analogā laika periodā pērn. No šīs summas 21,5 miljoni eiro tika novirzīti pamatsummas atmaksai, bet 8,7 miljoni eiro - procentu maksājumiem.

„Reverta” jau ir informējusi, ka 2016. gada pirmais pusgads tai ir bijis iezīmīgs ar vairāku lielu un sarežģītu darījumu pabeigšanu Latvijā, Krievijā, Lietuvā un Igaunijā. Tā, piemēram, ir noslēdzies apjomīgs un sarežģīts astoņus gadus ilgušais projekts Krievijā, kā rezultātā Reverta” kļuva par pilntiesīgu īpašnieci 1000 m2 komercplatībām prestižajā „Frunzenskaja naberežnaja” Maskavā. Tāpat ir sekmīgi pabeigts lielākais un sarežģītākais kredītu projekts Lietuvas portfelī, kura kopējā darījuma summa bija 10,6 miljoni eiro.

Kopš 2010. gada 1. augusta, kad tika pabeigta AS „Parex banka” restrukturizācija, Latvijas valsts no „Revertas” dažādu maksājumu veidā kopumā ir saņēmusi jau vairāk nekā 641 miljonu eiro, no kuriem tiešie maksājumi Valsts kasei 2016. gada 30.jūnijā veidoja 397 miljonus eiro. Papildus ir veikta arī ierobežoto noguldījumu, procentu par subordinēto kapitālu un citu apjomīgu maksājumu savlaicīga izpilde.

Neraugoties uz Latvijas nekustamā īpašumu lēno izaugsmi, šā gada pirmajos sešos mēnešos „Revertas” ieņēmumi no pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem veidoja 12,9 miljonus eiro, pārsniedzot pagājušā gada rādītājus par 7,2 miljoniem eiro. Šāda rezultāta pamatā ir viena no „Revertas” lielākā projekta – „airBaltic” centrālās biroja ēkas rekonstrukcijas, iznomāšanas un pārdošanas darījuma īstenošana. Pārdošanas rezultātus labvēlīgi ietekmēja arī „Revertas” regulāri veiktā nekustamo īpašumu cenu pārskatīšanas politika.

Efektīvās aktīvu izstrādes rezultātā 2016. gada 30. jūnijā „Revertas” kopējie aktīvi veidoja 104,5 miljonus eiro, salīdzinot ar 194,9 miljoniem eiro analogā periodā pērn.

Jau pēc pārskata perioda beigām - 2016. gada augustā - „Reverta” veica kārtējo maksājumu Valsts kasei 4 miljonu eiro apmērā. Tādējādi šobrīd Valsts kase no „Revertas” kopumā ir saņēmusi 401 miljonu eiro.

Papildus informācijai:
Akciju sabiedrība „Reverta” ir problemātisko aktīvu pārvaldītāja, kuras darbība ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos: kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana un pārdošana.
Atbilstoši Eiropas Komisijas apstiprinātajam restrukturizācijas plānam, kas paredz „Revertas portfeļa izstrādi un uzņēmuma darbības izbeigšanu līdz 2017. gada beigām, „Reverta” ir noslēgusi līgumu ar SIA „KMPG Baltics” par konsultāciju sniegšanu ”Revertas” kredītportfeļu un nekustamā īpašuma portfeļu pārdošanas procesā.
Lai nezaudētu esošās iestrādes un maksimāli palielinātu ienākumus no uzsāktajiem izstrādes procesiem, paralēli pārdošanas procesam “Reverta” turpinās portfeļu pozīciju izstrādi līdz atlikušā portfeļa pārdošanas brīdim.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Aug 17, 2016
Reverta veikusi kārtējo maksājumu Valsts kasei 4 miljonu eiro apmērā

Akciju sabiedrība „Reverta” 2016. gada augustā ir veikusi kārtējo procentu maksājumu Valsts kasei 4 miljonu eiro apmērā. Tādējādi šogad Valsts kasei ir atmaksāti jau 34,2 miljoni eiro jeb par 11,5 miljoniem eiro vairāk nekā analogā laika periodā pērn.

Valsts kasei atmaksājamo summu apmēru lielā mērā ietekmē lielo darījumu realizācijas termiņi, un šā gada pirmais pusgads „Revertai” ir bijis iezīmīgs tieši ar ievērojama mēroga darījumu pabeigšanu Latvijā, Krievijā, Lietuvā un Igaunijā, tā attiecīgi palielinot „Revertas” atgūto naudas līdzekļu apjomu. Tāpat pirmajā pusgadā pieauguši arī ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas darījumiem, kopumā veidojot 12,9 miljonus eiro un par 7,2 miljoniem eiro pārsniedzot iepriekšējā gada rādītāju. Šāda rezultāta pamatā ir viena no „Revertas” lielākā projekta – „airBaltic” centrālās biroja ēkas rekonstrukcijas, iznomāšanas un pārdošanas darījuma īstenošana par kopējo summu 6,2 miljonu eiro apmērā. Nekustamā īpašuma pārdošanas apjomus labvēlīgi ietekmēja arī regulāri veiktā objektu cenu pārskatīšanas politika.

Kopš 2010. gada 1. augusta Latvijas valsts no „Revertas” dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 641 miljonu eiro, no tiem tiešie maksājumi Valsts kasei veido 397 miljonus eiro. Papildus veikta arī ierobežoto noguldījumu, procentu par subordinēto kapitālu un citu apjomīgu maksājumu savlaicīga izpilde.

Papildus informācijai:
Akciju sabiedrība „Reverta” ir viens no lielākajiem problemātisko aktīvu pārvaldītājiem Baltijas valstīs. Kopš 2010. gada 1. augusta „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi vairāk nekā 704,3 miljonus eiro.

Īstenojot Eiropas Komisijas apstiprināto restrukturizācijas plānu, kas paredz „Revertas portfeļa izstrādi un uzņēmuma darbības izbeigšanu līdz 2017. gada beigām, „Reverta” ir noslēgusi līgumu ar SIA „KMPG Baltics” par konsultāciju sniegšanu ”Revertas” kredītportfeļu un nekustamā īpašuma portfeļu pārdošanas procesā.
Lai nezaudētu esošās iestrādes un maksimāli palielinātu ienākumus no uzsāktajiem izstrādes procesiem, paralēli pārdošanas procesam “Reverta” turpinās portfeļu pozīciju izstrādi līdz atlikušā portfeļa pārdošanas brīdim.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Aug 5, 2016
Noslēgts līgums ar „KPMG Baltics” par konsultāciju sniegšanu

Atbilstoši konsultanta atlases komisijas rekomendācijai akciju sabiedrība „Reverta” ir noslēgusi līgumu ar SIA „KMPG Baltics” par konsultāciju sniegšanu ”Revertas” kredītportfeļu un nekustamā īpašuma portfeļu pārdošanas procesā. Darbs pie „Revertas” portfeļu pārdošanas iespēju izvērtēšanas un pārdošanas procesa organizēšanas tiks uzsākts nekavējoties.

Atlases procesā tika izskatīti četru pretendentu iesniegtie piedāvājumi, un pēc rūpīgas izvērtēšanas par saimnieciski izdevīgāko komisija atzina „KPMG Baltics” piedāvājumu. Komisijā darbojās Valsts kases, „Revertas” un SIA „Hiponia” pārstāvji VAS „Privatizācijas aģentūra” valdes priekšsēdētāja Vladimira Loginova vadībā. Konsultanta atlases komisija tika izveidota atbilstoši Ministru kabineta lēmumam atlasīt konsultantu „Revertas” un „Hiponia” kredītportfeļu un nekustamā īpašuma portfeļu pārdošanas procesa organizēšanai.

Pretendentiem noteiktās prasības ietvēra pieredzi problemātisko aktīvu un nekustamo īpašumu portfeļu pārdošanā Centrālajā un Austrumeiropā, turklāt portfeļu vērtībai bija jābūt vismaz 50 miljoni euro apmērā. Papildus punktus pretendenti varēja iegūt par sekmīgi pabeigtiem problemātisko aktīvu un nekustamā īpašuma pārdošanas darījumiem Baltijā.

Noslēgtajā līgumā ar „KPMG Baltics” par ”Revertas” kredītportfeļu un nekustamā īpašuma portfeļu pārdošanas procesa organizēšanu ir paredzēta fiksētā un veiksmes atlīdzība, kas tiks izmaksāta pēc pārdošanas darījumu pilnīgas realizācijas. Konkrēts atlīdzības apmērs būs zināms pēc darījumu pabeigšanas.

Papildus informācijai:
Akciju sabiedrības „Reverta” darbība ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos: kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšana un pārdošana. Kopš 2010. gada 1.augusta līdz 2016. gada 30.jūnijam „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi 704,3 miljonus eiro, kas ir 63% no visiem "Revertā" atstātajiem problemātiskajiem aktīviem.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto „Parex bankas” restrukturizācijas plānu „Revertas” darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās. Līdz noteiktā termiņa beigām „Revertai” jāpabeidz portfeļa izstrāde un uzņēmuma darbība.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Jul 6, 2016
„Reverta” šajā pusgadā Valsts kasei atmaksājusi trīs reizes lielāku naudas summu, nekā analogā laika periodā pērn

Akciju sabiedrība „Reverta” ir veikusi kārtējo maksājumu Valsts kasei 5,5 miljonu eiro apmērā, tādējādi 2016. gada pirmajos sešos mēnešos Valsts kase no „Revertas” ir saņēmusi 30,1 miljonu eiro - trīs reizes vairāk, nekā analogā laika periodā pērn.

„Neraugoties uz to, ka „Revertas” sešos darbības gados labākos problemātiskos aktīvus jau esam izstrādājuši, jūnijā no kredītu portfeļa izstrādes mums izdevās sasniegt izcilus darbības rezultātus, mēneša laikā atgūstot 9,5 miljons eiro”, uzsver „Revertas” valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava.

„Atgūtās naudas summas no kredītu izstrādes veido vairāki komplicēti darījumi Latvijā, Krievijā, Lietuvā un Igaunijā, par kuru sekmīgu realizāciju „Reverta” bija cīnījusies gadiem, sastopoties ar aktīvu klientu pretdarbību gan juridiskajā vidē, gan atsevišķos gadījumos arī atklātiem draudiem”, norāda Solvita Deglava.

Tā, piemēram, ir noslēdzies apjomīgs un sarežģīts projekts astoņu gadu garumā, kā rezultātā „Reverta” ir kļuvusi par pilntiesīgu īpašnieku nekustamā īpšuma objektam Krievijā – aptuveni 1000 kv.m. komercplatībām prestižajā Frunzenskaja naberežnaja Maskavā. Tāpat sekmīgi noslēdzies lielākais un sarežģītākais kredītu projekts Lietuvas portfelī – 2016. gada 29. jūnijā „Revertas” kontā no Lietuvas cesijas darījuma tika ieskaitīti 550 tūkstoši eiro, kas bija atlikusī daļa no kopējās cesijas darījuma summas 10,6 miljonu eiro apmērā.

Kopumā no problemātisko aktīvu restrukturizācijas, vērtspapīru realizācijas un nekustamo īpašumu pārdošanas „Reverta” no 2010. gada 1. augusta līdz 2016. gada 31. maijam ir atguvusi 695,8 miljonus eiro.

Papildus informācijai:
Akciju sabiedrības „Reverta” darbība ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos: kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšana un pārdošana.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto „Parex bankas” restrukturizācijas plānu „Revertas” darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās. Līdz noteiktā termiņa beigām „Revertai” jāpabeidz portfeļa izstrāde un uzņēmuma darbība.

Lai nodrošinātu kredītportfeļa un nekustamā īpašuma portfeļa pārdošanas procesa organizēšanu, "Reverta" ir uzsākusi pārdošanas konsultanta atlasi. Konsultanta atlases noteikumus var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi tenderRH@pa.gov.lv. un pieprasījumā norādot iesniedzēja nosaukumu un reģistrācijas numuru. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 14. jūlijs, plkst. 15:00.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Jun 28, 2016
Par konsultanta atlasi

Lai nodrošinātu AS "Reverta" kredītportfeļa un nekustamā īpašuma portfeļa pārdošanas procesa organizēšanu, AS "Reverta" uzsāk pārdošanas konsultanta atlasi. Konsultanta atlases noteikumus var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi tenderRH@pa.gov.lv. un pieprasījumā norādot iesniedzēja nosaukumu un reģistrācijas numuru. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 14.jūlija plkst. 15:00.

May 30, 2016
Par izmaiņām AS "Reverta" valdē

Akciju sabiedrība ”Reverta” informē, ka no šā gada 1. jūnija darba attiecības ar uzņēmumu pārtrauks tās valdes loceklis, vecākais viceprezidents Edgars Miļūns, kurš ir nolēmis turpināt profesionālās karjeras izaugsmi citā uzņēmumā.

Edgars Miļūns sešos darbības gados „Revertā” sevi ir pierādījis kā augsta līmeņa vadītāju un ekspertu nekustamo īpašumu attīstīšanas, pārvaldīšanas un pārdošanas jomās, strādājot ar sarežģītiem augstas vērtības projektiem. Viens no nesen veiksmīgi īstenotajiem Edgara Miļūna vadītajiem projektiem ir „airBaltic” centrālās biroja ēkas rekonstrukcijas, iznomāšanas un pārdošanas darījums, kura kopējā summa sasniedza 6,19 miljonus eiro.

Nolūkā samazināt administratīvos izdevumus, kā arī ņemot vērā plānoto „Revertas” darbības izbeigšanu līdz nākamā gada beigām, „Revertas” padome ir atbalstījusi uzņēmuma valdes priekšlikumu turpināt tālāko darbu divu valdes locekļu sastāvā. Tāpat kā iepriekš, darbu „Revertas” valdē turpinās valdes priekšsēdētāja, prezidente Solvita Deglava un valdes locekle, vecākā viceprezidente Ruta Amtmane.

Saskaņā ar „Revertas” Statūtiem uzņēmuma valde ir lemt spējīga divu cilvēku sastāvā.


Papildus informācijai:

Akciju sabiedrības „Reverta” darbība ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos: kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšana un pārdošana.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto „Parex bankas” restrukturizācijas plānu „Revertas” darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās. Līdz noteiktā termiņa beigām „Revertai” jāpabeidz portfeļa izstrāde un uzņēmuma darbība.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

May 16, 2016
Reverta šogad Valsts kasei atmaksājusi 24,6 miljonus eiro

Akciju sabiedrība „Reverta” šā gada maijā ir veikusi kārtējo maksājumu Valsts kasei 20,1 miljonu eiro apmērā. Tādējādi šogad Valsts kase no „Revertas” ir saņēmusi jau 24,6 miljonus eiro jeb par 15 miljoniem eiro vairāk nekā analogā laika periodā pērn. Kā jau iepriekš ziņots, 4,5 miljonu eiro maksājumu „Reverta” veica 2016. gada februārī.

Kopumā Latvijas valsts no „Revertas” dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 635 miljonus eiro, no tiem 391,2 miljoni eiro ir novirzīti kā tiešie maksājumi Valsts kasei. Papildus „Reverta” ir veikusi arī ierobežoto noguldījumu, procentu par subordinēto kapitālu un citu apjomīgu maksājumu savlaicīgu izpildi. Ņemot vērā tādus būtiskus apstākļus kā ekonomiskās situācijas maiņu, nestabilo ģeopolitisko stāvokli, kā arī no „Parex bankas” iepriekšējiem akcionāriem saņemto aktīvu zemo kvalitāti, „Revertas” speciālisti piecu darbības gadu laikā ir sasnieguši maksimāli iespējamo rezultātu.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto „Parex bankas” restrukturizācijas plānu „Revertas” darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās. Līdz noteiktā termiņa beigām „Revertai” jāpabeidz portfeļa izstrāde un uzņēmuma darbība. Šobrīd „Revertas” portfelī ir atlikuši tikai vissarežģītākie objekti ar laikietilpīgu izstrādes termiņu, jo pārējo, nosacīti labāko, problemātisko aktīvu daļu „Reverta” savos piecos darbības gados jau ir izstrādājusi un realizējusi. Viens no nesen veiksmīgi īstenotajiem „Revertas” lielākajiem projektiem ir „airBaltic” centrālās biroja ēkas rekonstrukcijas, iznomāšanas un pārdošanas darījums, kura kopējā summa sasniedza 6,19 miljonus eiro.

No problemātisko aktīvu restrukturizācijas, vērtspapīru realizācijas un nekustamo īpašumu pārdošanas „Reverta” tās darbības laikā ir atguvusi vairāk nekā 680 miljonus eiro.

Papildus informācijai:
Akciju sabiedrības „Reverta” darbība ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos: kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšana un pārdošana. „Revertas” komandas pieredze un specifiskās zināšanas korporatīvo finanšu, aktīvu pārvaldīšanas, juridiskajos un drošības jautājumos veicina problemātisko aktīvu atveseļošanu un palielina to vērtību.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

May 12, 2016
AS „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Apstiprināti akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada 21.aprīļa un 2016.gada 5.maija valdes sēdē un akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada 26.aprīļa un 2016.gada 9.maija padomes sēdē

Akciju sabiedrības „Reverta”
2016.gada 26.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

I Par akciju sabiedrības „Reverta” 2015.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2015.gada pārskatu.

II Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2015.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2015.gadu.

III Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2016.gadam
Ievēlēt SIA „PricewaterhouseCoopers”, reģistrācijas Nr. 40003142793, licences Nr. 5, par akciju sabiedrības „Reverta” zvērinātu revidentu 2016.gada pārskata pārbaudei.
Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar akciju sabiedrības „Reverta” padomi.


Papildus informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Apr 29, 2016
AS „Reverta” 2015. gada auditētais pārskats

AS “Reverta” 2015. gada auditētais finanšu pārskats ir analogs 2016. gada 26. februārī publicētajiams neauditētajam pārskatam. 

Akciju sabiedrības „Reverta” nerevidētais finanšu pārskats liecina, ka uzņēmumam ir izdevies pārvarēt nelabvēlīgo ārējo apstākļu radītos šķēršļus un 2015. gadu beigt ar labiem darbības rādītājiem. Valsts kasei ir atmaksāti 53 miljoni eiro, no tiem 30,7 miljoni eiro ir novirzīti pamatsummas atmaksai, bet 22,3 miljoni eiro - procentu maksājumos par valsts savulaik veikto ieguldījumu „Parex bankas” glābšanā. 2015. gadā no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atgūti 61,3 miljoni eiro. 

Saskaņā ar Restrukturizācijas plānu, kas paredz „Revertas” darbības pilnīgu izbeigšanu līdz 2017. gada beigām, uzņēmums pārskata periodā turpināja neatslābstošu darbu pie problemātisko aktīvu portfeļa izstrādes. Tā rezultātā 2015. gada beigās „Revertas” kopējie aktīvi veidoja 144,6 miljonus eiro, salīdzinot ar 220,3 miljoniem eiro 2014. gada 31. decembrī. 

Akciju sabiedrības „Reverta” valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava norāda: „Atbilstoši aktīvu samazinājumam notiek arī pakāpeniska „Reverta” darbības sašaurināšanās un pārplānošana. Tostarp „Reverta” darbības laikā darbinieku skaits ir samazinājies divas reizes, tādējādi nepārtrauki tiek sekots tam, lai tiktu nodrošināta augsta darbības efektivitāte. Aplēses liecina, ka A/S „Reverta” darbības laikā katrs darbinieks no problemātiskajiem aktīviem ir atguvis aptuveni 6 miljonus eiro.” 

Kopš 2010. gada 1. augusta Latvijas valsts no „Reverta” dažādu maksājumu veidā kopumā ir saņēmusi 610,8 miljonus eiro, no tiem 366,6 miljoni eiro kā tiešie maksājumi ir novirzīti Valsts kasei. Papildus tam „Reverta” ir veikusi arī ierobežoto noguldījumu, procentu par subordinēto kapitālu un citu apjomīgu maksājumu izpildi. 

Solvita Deglava uzsver: „Turpinām darīt visu iespējamo, lai valsts interesēs atgūtu vairāk naudas. Tas nav viegls uzdevums, ņemot vērā, ka mūsu kredītu atgūšanas iespējas ir būtiski ietekmējusi gan Krievijas krīze, gan ekonomiskā situācija Latvijā un Eiropā. Turklāt mūsu portfelī ir atlikuši tikai sarežģītākie objekti, jo pārējā problemātisko aktīvu daļa šajos piecos darbības gados jau ir izstrādāta un realizēta.” 

Kopumā no problemātisko aktīvu restrukturizācijas, vērtspapīru realizācijas un nekustamo īpašumu pārdošanas „Reverta” tās darbības laikā ir atguvusi 666,2 miljonus eiro. 

Papildus informācijai:
Akciju sabiedrība „Reverta” ir viens no lielākajiem problemātisko aktīvu pārvaldītājiem Baltijas valstīs. Kopš 2010. gada 1. augusta „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi vairāk nekā 666,2 miljonus eiro. 

Lai uzzinātu par akciju sabiedrību „Reverta” vairāk, lūdzam apmeklēt uzņēmuma korporatīvo interneta mājas lapu: www.reverta.lv

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Apr 26, 2016
Paziņojums par AS „Reverta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr.40003074590, juridiskā adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga, LV-1012) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Reverta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2016.gada 26.maijā plkst. 14.00 Brīvības ielā 148A-1, Rīgā, AS „Reverta” 7.stāva pārrunu telpā Nr.7.17.

Darba kārtība:
1. Par akciju sabiedrības „Reverta” 2015.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2015.gadu.
3. Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2016.gadam.

Ar revidētu akciju sabiedrības „Reverta” 2015.gada pārskatu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā internetā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā Finanšu informācija.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Kopējais akciju sabiedrības „Reverta” akciju skaits ir 4’425’519’666, kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3’569’749’708.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2016.gada 26.maijā – no plkst. 13.00 līdz 14.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
• akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Ar pilnvaras veidlapu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā internetā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā.

Ar akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības „Reverta” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2016.gada 12.maija līdz 2016.gada 25.maijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Brīvības ielā 148A-1, Rīgā, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779102 vai 67779103, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Ar cieņu,
Akciju sabiedrības „Reverta” valde


Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Feb 26, 2016
AS „Reverta”: turpinām aktīvu izstrādi, pērn atgūti 61,3 miljoni eiro

Akciju sabiedrības „Reverta” nerevidētais finanšu pārskats liecina, ka uzņēmumam ir izdevies pārvarēt nelabvēlīgo ārējo apstākļu radītos šķēršļus un 2015. gadu beigt ar labiem darbības rādītājiem. Valsts kasei ir atmaksāti 53 miljoni eiro, no tiem 30,7 miljoni eiro ir novirzīti pamatsummas atmaksai, bet 22,3 miljoni eiro - procentu maksājumos par valsts savulaik veikto ieguldījumu „Parex bankas” glābšanā. 2015. gadā no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atgūti 61,3 miljoni eiro. 

Saskaņā ar Restrukturizācijas plānu, kas paredz „Revertas” darbības pilnīgu izbeigšanu līdz 2017. gada beigām, uzņēmums pārskata periodā turpināja neatslābstošu darbu pie problemātisko aktīvu portfeļa izstrādes. Tā rezultātā 2015. gada beigās A/S „Reverta” kopējie aktīvi veidoja 144,6 miljonus eiro, salīdzinot ar 220,3 miljoniem eiro 2014. gada 31. decembrī. 

Akciju sabiedrības „Reverta” valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava norāda: „Atbilstoši aktīvu samazinājumam notiek arī pakāpeniska „Reverta” darbības sašaurināšanās un pārplānošana. Tostarp „Reverta” darbības laikā darbinieku skaits ir samazinājies divas reizes, tādējādi nepārtrauki tiek sekots tam, lai tiktu nodrošināta augsta darbības efektivitāte. Aplēses liecina, ka A/S „Reverta” darbības laikā katrs darbinieks no problemātiskajiem aktīviem ir atguvis aptuveni 6 miljonus eiro.” 

Kopš 2010. gada 1. augusta Latvijas valsts no „Reverta” dažādu maksājumu veidā kopumā ir saņēmusi 610,8 miljonus eiro, no tiem 366,6 miljoni eiro kā tiešie maksājumi ir novirzīti Valsts kasei. Papildus tam „Reverta” ir veikusi arī ierobežoto noguldījumu, procentu par subordinēto kapitālu un citu apjomīgu maksājumu izpildi. 

Solvita Deglava uzsver: „Turpinām darīt visu iespējamo, lai valsts interesēs atgūtu vairāk naudas. Tas nav viegls uzdevums, ņemot vērā, ka mūsu kredītu atgūšanas iespējas ir būtiski ietekmējusi gan Krievijas krīze, gan ekonomiskā situācija Latvijā un Eiropā. Turklāt mūsu portfelī ir atlikuši tikai sarežģītākie objekti, jo pārējā problemātisko aktīvu daļa šajos piecos darbības gados jau ir izstrādāta un realizēta.”

Kopumā no problemātisko aktīvu restrukturizācijas, vērtspapīru realizācijas un nekustamo īpašumu pārdošanas „Reverta” tās darbības laikā ir atguvusi 666,2 miljonus eiro. 

Papildus informācijai:
Akciju sabiedrība „Reverta” ir viens no lielākajiem problemātisko aktīvu pārvaldītājiem Baltijas valstīs. Kopš 2010. gada 1. augusta „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi vairāk nekā 666,2 miljonus eiro. 

Atbilstoši Privatizācijas aģentūras pasūtījumam, SIA „KPMG Baltics” veic problemātisko aktīvu tirgus situācijas izpēti, lai sniegtu rekomendācijas par akciju sabiedrības „Reverta” pārdošanas stratēģijas turpmāko īstenošanu, tostarp identificējot potenciālās pārdošanas stratēģijas un to, vai ir pamats apstiprinātās pārdošanas stratēģijas pārskatīšanai.

Lai uzzinātu par akciju sabiedrību „Reverta” vairāk, lūdzam apmeklēt uzņēmuma korporatīvo interneta mājas lapu: www.reverta.lv.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Feb 17, 2016
Reverta atmaksā Valsts kasei 4,5 miljonus eiro

Akciju sabiedrība „Reverta” šā gada februārī ir veikusi kārtējo maksājumu Valsts kasei 4,5 miljonu eiro apmērā. Maksājumu veido procentu aprēķins par savulaik „Parex bankas” glābšanā ieguldītajiem valsts līdzekļiem. 

Kopš 2010. gada 1. augusta Latvijas valsts no „Revertas” dažādu maksājumu veidā kopumā ir saņēmusi 610,8 miljonus eiro, tostarp 366,6 miljonus eiro kā tiešos maksājumus ir saņēmusi Valsts kase. 

Kā jau „Reverta” vairakkārt ir norādījusi, Valsts kasei atmaksājamās summas apjoms lielā mērā ir atkarīgs no vairāku izstrādes procesā esošu lielu darījumu realizācijas termiņiem. Pieaugošās investoru piesardzības rezultātā atrast pircējus lielajiem nekustamā īpašuma objektiem ir kļuvis krietni sarežģītāk un laikietilpīgāk nekā agrāk, līdz ar to „Revertas” darbību turpina apgrūtināt nestabila un neprognozējama naudas plūsma. Neraugoties uz nelabvēlīgo situāciju, pagājušā gada laikā „Reverta” Valsts kasei ir atmaksājusi 53 miljonus eiro. 

Saskaņā ar Restrukturizācijas plānu, kas paredz „Revertas” darbības izbeigšanu 2017. gadā, turpinās neatslābstošs darbs pie aktīvu portfeļa izstrādes. Līdz ar to pagājušā gada beigās „Revertas” kopējie aktīvi veidoja 144,6 miljonus eiro, salīdzinot ar 220,3 miljoniem eiro 2014. gada 31. decembrī. 

Papildus informācijai:
Akciju sabiedrība „Reverta” ir viens no lielākajiem problemātisko aktīvu pārvaldītājiem Baltijas valstīs. Kopš 2010. gada 1. augusta „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi vairāk nekā 666,2 miljonus eiro. 

Atbilstoši Privatizācijas aģentūras pasūtījumam, SIA „KPMG Baltics” veic problemātisko aktīvu tirgus situācijas izpēti, lai sniegtu rekomendācijas par akciju sabiedrības „Reverta” pārdošanas stratēģijas turpmāko īstenošanu, tostarp identificējot potenciālās pārdošanas stratēģijas un to, vai ir pamats apstiprinātās pārdošanas stratēģijas pārskatīšanai.

Lai uzzinātu par akciju sabiedrību „Reverta” vairāk, lūdzam apmeklēt uzņēmuma korporatīvo interneta mājas lapu: www.reverta.lv.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv

Jan 20, 2016
Reverta: Valsts kasei pērn samaksāti 53 miljoni eiro

2015. gadā akciju sabiedrība „Reverta” Valsts kasei kopumā ir samaksājusi 53 miljonus eiro. No tiem 22,5 miljoni eiro tika samaksāti pirmajos deviņos mēnešos, savukārt gada nogalē veiktie maksājumi veidoja 30,5 miljonus eiro. 

Kopš 2010. gada 1. augusta dažādu maksājumu veidā valsts no „Revertas” kopumā ir saņēmusi 612,4 miljonus eiro, no kuriem 366,6 miljoni eiro ir samaksāti Valsts kasei. No 2010. gada 1. augusta līdz šim brīdim „Reverta” ir atguvusi 666,2 miljonus eiro. 

Akciju sabiedrības „Reverta” valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava norāda: „2015. gada nogalē mēs realizējām vairākus augstas vērtības nekustamos īpašumus, tāpat mums izdevās veiksmīgi īstenot liela apjoma parādsaistību restrukturizāciju un piedziņu. Tā rezultātā „Reverta” atguva būtiskas naudas summas, no kurām vienu daļu saņēmām decembra pēdējās dienās, bet pārējo plānojam saņemt 2016. gada pirmajā pusgadā.” 

Kā jau iepriekš informēts, „Revertas” darbības rezultāti un līdz ar to arī Valsts kasei atmaksājamās summas apjoms lielā mērā bija atkarīgi no vairāku izstrādes procesā esošu lielu darījumu realizācijas termiņiem. Makroekonomiskā situācija un nestabilais ģeopolitiskais stāvolis ir raisījuši investoru papildu piesardzību, līdz ar to lielajiem objektiem pircējus atrast ir krietni sarežģītāk un laikietilpīgāk nekā agrāk. 

Atbilstoši „Revertas” darbībai tās kopējais aktīvu portfelis turpina samazināties un pašlaik veido 108,8 miljonus eiro. 

Papildu informācijai:
AS „Reverta” ir viens no lielākajiem problemātisko aktīvu pārvaldītājiem Baltijas valstīs. Uzņēmuma darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Kopš 2010. gada 1. augusta „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi 666,2 miljonus eiro. 

Lai uzzinātu par AS „Reverta” vairāk, lūdzam apmeklēt uzņēmuma korporatīvo mājas lapu: www.reverta.lv.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv