Par kompāniju

Medijiem

Dec 20, 2013
Par AS "Reverta” 2013. gada neauditēto finanšu pārskatu iesniegšanu
Akciju sabiedrība „Reverta” informē, ka uzņēmuma 2013. gada neauditēto finanšu pārskatu NASDAQ OMX RIGA plānots iesniegt laika periodā no 2014. gada 24. līdz 28. februārim

Papildu informācijai:
AS „Reverta” ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Kopš 2010.gada 1.augusta līdz 2013.gada 30. septembrim „ Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi vairāk nekā 483 miljonus eiro.
Lai uzzinātu par AS „Reverta” vairāk, lūdzam apmeklēt uzņēmuma korporatīvo mājas lapu: www.reverta.lv.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv
Dec 20, 2013
AS "Reverta” 2014. gada finanšu rezultātu kalendārs
Akciju sabiedrība „Reverta” informē, ka uzņēmuma 2014. gada pirmo 6 mēnešu finanšu pārskatu NASDAQ OMX Riga plānots iesniegt laika periodā no 2014. gada 25. līdz 31. augustam, savukārt 12 mēnešu pārskatu plānots iesniegt laika periodā no 2015. gada 22. līdz 28. februārim.

Papildu informācijai:
AS „Reverta” ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Kopš 2010.gada 1.augusta līdz 2013.gada 30. septembrim „ Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi vairāk nekā 483 miljonus eiro.
Dec 20, 2013
Par Reverta valdes priekšsēdētāju ievēlēta Solvita Deglava
“Reverta” valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams, kurš ir nolēmis pieņemt jaunus profesionālus izaicinājumus ārpus Latvijas robežām, darba attiecības ar uzņēmumu pārtrauks 2013. gada 31. decembrī.

“Vēlos izteikt pateicību visiem, ar kuriem kopīgi esam sasnieguši uzņēmuma labos rezultātus – padomei, darbiniekiem un sadarbības partneriem”, uzsver K.Gviljams.

Tāpat kā līdz šim, „Reverta” valdes sastāvā darbu turpinās Ruta Amtmane, valdes locekle un vecākā viceprezidente.

“Darbs „Revertā” ir liels izaicinājums uzņēmuma vadībai un darbiniekiem, tā kā apstiprinātais Restrukturizācijas plāns nosaka, ka līdz 2017. gada beigām mums ir jāspēj valstij atmaksāt iespējami vairāk naudas līdzekļu no savulaik veiktā valsts ieguldījuma. Turpināsim darbu pie kredītu restrukturizācijas un parādu piedziņas, tāpat arī nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un realizācijas, kas ģenerē aizvien vairāk naudas līdzekļu,” norāda „Reverta” padomes priekšsēdētājs Maikls Borks.

Solvita Deglava ir sevi pierādījusi kā augsta līmeņa profesionāli uzņēmuma vadībā, darījumu slēgšanā un restrukturizācijā, finanšu, grāmatvedības un citās būtiskās jomās. Kopš bijušās “Parex bankas” nonākšanas valsts kontrolē, strādājusi vairākos vadošos amatos un piedalījusies bankas restrukturizācijas procesā, ieņemot valdes locekles amatu. Nozīmīga auditora pieredze gūta, daudzus gadus strādājot starptautiskajā auditoru kompānijā SIA „PricewaterhouseCoopers”. Bijusi viceprezidente un valdes locekle AS “Latvijas kuģniecība”. Izglītību guvusi Latvijas Universitātē (bakalaura grāds ekonomikā), kā arī Banku augstskolā (banku vadītāja diploms). Ieguvusi Lielbritānijas sertificēto grāmatvežu asociācijas (Association of Chartered Certified Accountants) profesionālās kvalifikācijas diplomu.

Saskaņā ar Komerclikumu valde tiek ievēlēta uz pieciem gadiem.
Nov 29, 2013
„Reverta” iemaksā Valsts kasē 27,1 miljonu eiro
Pārskata periodā „Reverta” ir samaksājusi Valsts kasei 27,1 miljonu eiro, no tā procentu maksājumi par valsts ieguldījuma izmantošanu veido 19,1 miljonu eiro. Kopumā kopš 2010.gada 1.augusta līdz pārskata perioda beigām AS „Reverta” Valsts kasei ir pārskaitījusi 157,8 miljonus eiro, samaksājusi valsts galvoto sindicēto kredītu 234 miljonu eiro apmērā, kā arī vēl papildus 10,6 miljonus eiro lielu procentu maksājumu par sindicētā kredīta izmantošanu.

„Pateicoties mūsu speciālistu augstajai profesionalitātei un prasmei strādāt tik sarežģītos apstākļos, valsts atbalsta atmaksu varējām uzsākt gadu ātrāk nekā paredzēts Restrukturizācijas plānā. Pozitīvu  ietekmi ir atstājusi arī ekonomiskās situācijas stabilizēšanās, kas ļāvusi sasniegt vērā ņemamus rezultātus nekustamo īpašumu portfeļa realizācijā - ieņēmumi no nekustamo īpašumu objektu realizācijas šā gada 30.septembrī sasniedza 20,9 miljonus eiro, salīdzinot ar 5,3 miljoniem attiecīgā periodā pērn,” skaidro „Reverta” valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams.

„Reverta” valdes priekšsēdētājs skaidro, ka kopumā problemātisko aktīvu izstrāde no darbiniekiem prasa aizvien specifiskākās prasmes un zināšanas. Tā kā portfelī esošie aktīvi ar zemāku komplicētības pakāpi jau ir pakāpeniski apgūti, atlikušajiem objektiem ir raksturīgas izteiktas maksātspējas problēmas un juridiski sarežģījumi. 
Vēl joprojām būtisku „Reverta” aktīvu daļu veido nekustamo īpašumu portfelis ar vairāk nekā 1000 īpašumu vienībām Latvijā un Lietuvā. Turpinoties iepriekšējā pārskata perioda tendencēm, aizvien lielāku īpatsvaru atgūto līdzekļu kopsummā veido ieņēmumi no nekustamo īpašumu portfeļa objektu realizācijas. 
 
Papildu informācijai: 
AS „Reverta” ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Kopš 2010.gada 1.augusta līdz 2013.gada 30. septembrim „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi vairāk nekā 483 miljonus eiro.

Lai uzzinātu par AS „Reverta” vairāk, lūdzam apmeklēt uzņēmuma korporatīvo mājas lapu: www.reverta.lv.


Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
Nov 13, 2013
„Reverta” atmaksājusi Valsts kasei vairāk nekā plānots
Kopumā kopš 2010. gada 1. augusta „Reverta” Valsts kasei ir pārskaitījusi 157,8 miljonus eiro, samaksājusi valsts galvoto sindicēto kredītu 234 miljonu eiro apmērā, kā arī 10,6 miljonus eiro lielu procentu maksājumu par sindicētā kredīta izmantošanu.

„Reverta” valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams skaidro: „Lielākoties līdzekļus atgūstam no „Parex bankas” reiz izsniegto kredītu restrukturizācijas, taču līdz ar ekonomiskajām pārmaiņām no „Reverta” speciālistiem tiek prasītas arvien specifiskākās prasmes un zināšanas objektu realizācijā gan Latvijā, gan ārvalstīs. Turklāt lielākoties šos objektus varam dēvēt par sarežģītiem. Tā kā savā darbībā arvien esam uzrādījuši pozitīvas tendences, varam būt apmierināti, ka darbinieku augstā profesionalitāte un pieredze šajā specifiskajā nozarē ir ļāvusi mums sasniegt vērā ņemamus rezultātus, noteiktajā termiņā atmaksājot Valsts kasei pat lielāku līdzekļu daudzumu, nekā paredzēts Restrukturizācijas plānā.”
„Reverta” kopējais parādu portfelis sadalīts starp Baltijas un NVS valstīm (lielākoties Krieviju), savukārt 60% parādu tiek atgūti Latvijā. Būtisku „Reverta” aktīvu daļu veido nekustamo īpašumu portfelis ar vairāk nekā 1000 īpašumu vienībām Latvijā un Lietuvā.

Papildu informācijai:
AS „Reverta” ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Kopš 2010.gada 1.augusta līdz 2013.gada 30.jūnijam „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi vairāk nekā 460 miljonus eiro.
Oct 25, 2013
Plānotā „Skonto” stadiona izsole nenotiek, tiek apsvērtas citas pārdošanas formas

Lai arī iepriekš bija vērojama aktīva interese par izsoli, taču neviens konkrēts pircējs līdz šodienas pēcpusdienai nav pieteicies. Lai to izdarītu, investoriem bija nepieciešams reģistrēties izsolei, pārskaitot tās rīkotāja SIA „NIF Projekts 5” norēķinu kontā nodrošinājuma naudu jeb 10% no nekustamā īpašuma noteiktās vērtības. „Skonto” stadiona gadījumā tie ir 1,25 miljoni eiro.

Rīkojot izsoli, Reverta centās  uzrunāt un informēt iespējami plašu interesentu loku. Tagad tiek  apsvērtas  citas pārdošanas formas un iespējas. Taču, ņemot vērā objekta izdevīgo atrašanās vietu un ģeogrāfisko novietojumu, izsoles atcelšanu nav uzskatāma par neveiksmi, jo objekta vērtība nemazināsies. Tā pat varētu pieaugt, ko noteiks nekustamo īpašumu tirgus attīstība un pircēju finansiālās iespējas.  

Informācija par stadiona „Skonto” tālākajiem pārdošanas plāniem būs atrodama  „Reverta” mājas lapā: www.reverta.lv.

„Skonto” stadionu jau divus gadus parādsaistību dēļ ir pārņēmis lielākais nodrošinātais kreditors AS „Reverta”. Izsoles sākuma cena tika noteikta 12,5 miljonu eiro apmērā. Pārdodamo īpašumu veido zemes gabals, uz kura atrodas daudzfunkcionāla sporta halle, stadions un noliktava 34 906 kvadrātmetru platībā, kā arī trīs neapbūvēti zemesgabali attiecīgi 4337 kvadrātmetru, 4300 kvadrātmetru un 2390 kvadrātmetru platībā.

Savulaik „Parex bankas" kreditētais projekts paredzēja stadiona „Skonto” iegādi un attīstību. Ilgstošu kredītsaistību nepildīšanas dēļ 2011.gadā objektu pārņēma lielākais nodrošinātais kreditors - „Reverta”, kuras uzdevums ir atgūt „Parex bankas” kādreiz izsniegtos kredītus un atmaksāt tos valstij. Lai atbalstītu sporta profesionāļus un entuziastus Latvijā, vienlaikus ar stadiona pārņemšanu „Reverta” noslēdza vienošanos par stadiona izmantošanu futbola spēlēm līdz 2013. gadam.
 

Aug 29, 2013
Ekonomikas atveseļošanās un nekustamie īpašumi ļauj atgūt vairāk līdzekļu valsts budžetam

AS „Reverta” apkopotie pirmā pusgada darbības rezultāti apliecina, ka līdz ar ekonomikas atveseļošanos aizvien lielāku īpatsvaru atgūto līdzekļu kopsummā veido ieņēmumi no nekustamo īpašumu portfeļa objektu realizācijas, kas pārskata periodā ir sasnieguši vēsturiski augstāko atzīmi – 14 miljonus eiro. Tai pat laikā pārskata periodā „Reverta” vēl joprojām ir spiesta cīnīties par īpaši sarežģītu parādu atgūšanu Krievijā, kā arī veikt procentu maksājumus par subordinētajām saistībām „Parex bankas” bijušajiem  īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem - šie maksājumi pirmajā pusgadā bijuši 2,3 miljonu eiro apmērā.

„Reverta” apkopotie šā gada pirmā pusgada rezultāti vēlreiz apliecina uzņēmuma spēju strādāt saskaņā ar Restrukturizācijas plānā apstiprinātajiem mērķiem un uzdevumiem. To vienīgais mērs ir valsts budžetam atgūto naudas līdzekļu apjoms, un atbilstoši šim plānam peļņas gūšana nav paredzēta arī turpmākajos gados.

Lai arī problemātisko kredītu atgūšanas process dažādu apstākļu ietekmē kļūst aizvien komplicētāks, pārskata periodā „Reverta” kopumā ir atguvusi  35,8 miljonus eiro. Tāpat kā iepriekš pamatā valsts ieguldījuma atmaksai nepieciešamās naudas summas ir atgūtas kredītu restrukturizācijas rezultātā. Savukārt ieņēmumi no nekustamo īpašumu pārdošanas pārskata periodā ir sasnieguši 14 miljonus eiro, salīdzinot ar 3 miljoniem eiro attiecīgajā periodā pērn.  

„Reverta” valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams norāda: „Pilnībā ir attaisnojies pieņemtais  lēmums par  „Reverta” nekustamo īpašumu pārdošanas speciālistu komandas veidošanu, kas ļāvis būtiski paaugstināt atdevi no portfeļa realizācijas. Tāpat labvēlīgu iespaidu ir atstājusi arī ekonomikas atveseļošanās. Taču par spīti pozitīvajiem signāliem mūsu lielākie izaicinājumi vēl joprojām ir saistīti ar problemātisko parādu atgūšanā Krievijā, kā arī sarežģītajām saistībām pret „Parex bankas” bijušajiem  īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kas rada zaudējumus ne tikai “Reverta”, bet arī Latvijas valstij.”

„Reverta” problemātisko kredītu portfelis, kas 2013. gada 30. jūnijā bija 387,8 miljoni eiro, ir sadalīts starp Baltijas un NVS valstīm. Latvijā tiek atgūti aptuveni 60% no visiem parādiem. Īpaši sarežģīta situācija ir izveidojusies ar atsevišķu ievērojama apjoma parādu atgūšanu Krievijā, piemēram, „Severorgsintez” lietā, kur neizpildīto saistību apmērs ir 108 miljoni dolāru, - rupja ārvalstu investoru diskriminācija un tiesību pārkāpumi rada „Reverta” ievērojamus zaudējumus, kuru kopējais apmērs vēl nav nosakāms.

Šī gada augustā ”Reverta” pārskaitīja Valsts kasei 14,1 miljonu eiro. Tādējādi kopš 2010. gada 1. augusta „Reverta” Valsts kasei ir pārskaitījusi 127,6 miljonus eiro, samaksājusi valsts galvoto sindicēto kredītu 234 miljonu eiro apmērā, kā arī veikusi 10,6 miljonus eiro lielu procentu maksājumu par minētā kredīta izmantošanu.
 

Aug 15, 2013
Reverta atmaksā Valsts kasei vairāk nekā 14 miljonus eiro

Saskaņā ar apstiprināto restrukturizācijas plānu akciju sabiedrība „Reverta” šā gada augusta mēnesī ir samaksājusi Valsts kasei 14,1miljonu eiro. Ievērojamu šīs summas daļu jeb 6,1 miljonus eiro veido procentu maksājumi par valsts savulaik veikto ieguldījumu „Parex bankā”, savukārt 8 miljoni eiro ir novirzīti pamatsummas dzēšanai.  

Kopumā kopš 2010. gada 1. augusta „Reverta” Valsts kasei ir pārskaitījusi 127,6 miljonus eiro, samaksājusi valsts galvoto sindicēto kredītu 234 miljonu eiro apmērā, kā arī veikusi 10,6 miljonus eiro lielu procentu maksājumu par jau minētā kredīta izmantošanu.  

Līdzīgi kā iepriekšējos periodos, arī šoreiz valsts atbalsta atmaksai nepieciešamie līdzekļi pamatā ir atgūti no kredītu restrukturizācijas. Saistībā ar nekustamo īpašumu  tirgus aktivizēšanos, aizvien lielāku īpatsvaru atgūto līdzekļu kopsummā veido ieņēmumi no nekustamo īpašumu portfeļa objektu realizācijas.  

„Būtu pārsteidzīgi runāt par strauju vai pilnīgu Latvijas ekonomikas atveseļošanos, tomēr mēs savā darbībā novērojam nelielas pozitīvas tendences: lēnām uzlabojoties mikro un makro ekonomiskajai situācijai, būtiski palielinās mūsu ieņēmumi no nekustamo īpašumu pārdošanas. Pamazām mainās arī kredītņēmēju attieksme – daļa no tiem ir  sapratuši, ka izdevīgāk ir  sadarboties un meklēt abām pusēm pieņemamus risinājumus, tādā veidā  izvairoties no papildus finansiāliem un reputācijas zaudējumiem. Tomēr daļa, diemžēl, turpina aktīvi pretdarboties, un izmanto visus likumīgos un pretlikumīgos līdzekļus, tā  rezultātā  nelietderīgi tērējot gan savus, gan valsts resursus”, norāda Kristofers Gviljams, „Reverta” valdes priekšsēdētājs.

Papildus informācijai:
AS "Reverta" ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Uzņēmuma darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana  un  nekustamo īpašumu pārvaldīšana un realizēšana. Kopš 2010. gada 1.augusta Reverta no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi vairāk nekā 450 miljonus eiro.
 

Aug 1, 2013
AS "Reverta" padome par tās priekšsēdētāju atkārtoti ievēl M.Borku

AS Reverta padome šodien, 1. augustā,  ievēlēja uzņēmuma padomes vadību, par padomes priekšsēdētāju atkārtoti ieceļot tās līdzšinējo priekšsēdētāju Maiklu Borku (Michael Joseph Bourke). Par padomes priekšsēdētāja vietnieku ir kļuvis padomes loceklis Kaspars Āboliņš, savukārt Meri Elena Kolinsa (May Ellen Collins) un Andris Ozoliņš pildīs padomes locekļu pienākumus.

“Nākamajos trijos gados jaunievēlētā padome turpinās iesākto darbu pie kredītu restrukturizācijas un parādu piedziņas, izmantojot juridiskos procesus un tiesas. Līdz šim atgūto līdzekļu apjoms - 450 miljoni eiro - liecina, ka mūsu darbības stratēģija un lēmumi ir bijuši pareizi,” uzsver padomes priekšsēdētājs Maikls Borks. „Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto restrukturizācijas plānu mums līdz 2017. gada beigām ir jāspēj valstij atmaksāt iespējami lielāki naudas līdzekļi, un tas ir tiešām liels izaicinājums gan uzņēmuma vadībai, gan darbiniekiem,” norāda Maikls Borks.

Kā jau ziņots, Reverta padome tika pārvēlēta šā gada 26. jūlijā notikušajā ārkārtas akcionāru sapulcē, tā kā 2010. gada 1. augustā ievēlētajai padomei beidzās pilnvaru termiņš. Akcionāru sapulce padomē pārvēlēja līdzšinējo padomes priekšsēdētāju Maiklu Borku un Meri Elenu Kolinsu, un no jauna ievēlēja divus padomes locekļus – Kasparu Āboliņu un Andri Ozoliņu.  Abi jaunievēlētie padomes locekļi ir guvuši ievērojamu pieredzi finanšu sektorā: Kaspars Āboliņš strādājot Valsts kases pārvaldnieka un Ziemeļu Investīciju bankas direktoru valdes locekļa amatā, savukārt Andris Ozoliņš vairāk nekā 13 gadus darbojoties DNB bankā, no tiem astoņus gadus ieņemot bankas prezidenta amatu, vadot Latvijas Komercbanku Asociāciju un sniedzot konsultācijas finanšu jomā.   

Saskaņā ar Reverta statūtiem padome tiek ievēlēta uz trīs gadiem.

Jul 26, 2013
AS "Reverta” 2013. gada 26. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

1.    Par akciju sabiedrības „Reverta” padomes ievēlēšanu.

Ar 2013.gada 01.augustu ievēlēt akciju sabiedrības „Reverta” padomes locekļa amatā uz 3 (trīs) gadu termiņu:
1.    Michael Joseph Bourke,
2.    Mary Ellen Collins,
3.    Kaspars Āboliņš,
4.    Andris Ozoliņš

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

Noteikt akciju sabiedrības „Reverta” padomes locekļu ikmēneša atalgojumu (bruto) sekojošā apmērā:
1)    Padomes priekšsēdētājam LVL 3000;
2)    Padomes priekšsēdētāja vietniekam LVL 2500;
3)    Padomes loceklim LVL 2000 .
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2.    Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas reglamenta apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas reglamentu jaunā redakcijā (pielikumā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Jaunievēlēto AS "Reverta" padomes locekļu pēdējo gadu darba pieredze:

Kaspars  Āboliņš ir guvis ievērojamu pieredzi finanšu sektorā, tostarp strādājot  tādās institūcijās kā Finanšu ministrija un Valsts nekustamo īpašumu aģentūra.

Kopš 2006. gada - Valsts kases pārvaldnieks;
Kopš 2011. gada -  Ziemeļu Investīciju bankas direktoru valdes direktors.   

Andrim Ozoliņam ir nozīmīga pieredze banku pārvaldībā. Bijis DNB Bankas valdes priekšsēdētājs, kā arī darbojies kā biznesa konsultants finanšu jomā.
Kopš 2004. gada līdz 2012. gadam – DNB bankas valdes priekšsēdētājs, prezidents;  
Kopš 1999. gada līdz 2004. gadam  - DNB bankas valdes loceklis;
Kopš 2008. gada līdz 2011. gadam  - Latvijas Komercbanku Asociācijas padomes priekšsēdētājs.    

Padomes  locekļiem  AS "Reverta" akcijas nepieder.

Jul 12, 2013
AS "Reverta" ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
AS "Reverta” ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības „Reverta” valdes sēdē 2013.gada 04.jūlijā
un izskatīti akciju sabiedrības „Reverta” padomes sēdē 2013.gada 8.jūlijā

Akciju sabiedrības „Reverta”
2013.gada 26.jūlija ārkārtas akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI


I.    Par akciju sabiedrības „Reverta” padomes ievēlēšanu*.

1.    Ar 2013.gada 01.augustu ievēlēt akciju sabiedrības „Reverta” padomes locekļa amatā uz 3 (trīs) gadu termiņu:
1.    _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
2.    _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
3.    _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
4.    _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.
5.    _________________, personas kods vai dzimšanas datums _________________, adrese: _______________________.

2.    Noteikt akciju sabiedrības „Reverta” padomes locekļu ikmēneša atalgojumu (bruto) sekojošā apmērā:
1)    Padomes priekšsēdētājam LVL ______________;
2)    Padomes priekšsēdētāja vietniekam LVL ______________;
3)    Padomes loceklim LVL ______________.

* akciju sabiedrības „Reverta” padomes locekļu kandidāti tiks izvirzīti un ikmēneša atlīdzības apmērs padomes locekļiem tiks noteikts ārkārtas akcionāru sapulces laikā.


II.    Par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas reglamenta apstiprināšanu jaunā redakcijā.
1.    Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas reglamentu jaunā redakcijā.

 
Jun 26, 2013
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu

AS „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Reverta” akcionāru ārkārtas sapulce notiks 2013.gada 26.jūlijā plkst. 10.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Citadele banka” 5.stāva konferenču telpā Nr.5.3.55.

Darba kārtība:
1. Par AS „Reverta” padomes ievēlēšanu.
2. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas reglamenta apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2013.gada 26.jūlijā – no plkst. 09.00 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar lēmumu projektiem AS „Reverta” akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos AS „Reverta” akcionāri var iepazīties no 2013.gada 12.jūlija līdz 2013.gada 25.jūlijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

May 31, 2013
Reverta: pārlieku ilgstošās tiesvedības rada kredītportfeļa vērtības samazinājumu
AS „Reverta” 2013. gada 1. ceturkšņa finanšu pārskati turpina uzrādīt pozitīvus rezultātus – sabiedrība ir sasniegusi tai izvirzīto mērķi un samaksājusi Valsts kasei 7,1 miljonu eiro lielu procentu maksājumu par savulaik „Parex bankā” veikto ieguldījumu. Kopumā pārskata periodā no problemātisko aktīvu izstrādes un realizācijas ir izdevies atgūt 16,7 miljonus eiro, un neilgi pēc perioda beigām Valsts kasē ieskaitīti vēl 5,9 miljoni eiro.

Tādējādi ir pamats uzskatīt, ka apstiprinātā darbības stratēģija un pieņemtie biznesa vadības lēmumi ir sevi attaisnojuši un esošajā situācijā ļauj gūt optimālus rezultātus. Tāpat kā iepriekš, arī šajā pārskata periodā Valsts kasei veiktajiem maksājumiem nepieciešamās finanšu līdzekļi ir galvenokārt atgūti kredītu restrukturizācijas un atsevišķu prasījuma tiesību pārdošanas rezultātā. Pārskata perioda beigās sabiedrības pārziņā atradās 2386 kredītlietas, kas nodotas piedziņas darbību veikšanai.

Kristofers Gviljams vienlaikus ar gandarījumu par sasniegtajiem pozitīvajiem rezultātiem norāda, ka valsts ieguldījumam nepieciešamos līdzekļus atgūt kļūst aizvien grūtāk: „Pakāpeniski izstrādājot un atgūstot problemātiskos kredītus, mūsu aktīvu portfelī palielinās to kredītu īpatsvars, kuru atgūšana ir īpaši sarežģīta un prasa būtiskus resursus, tostarp laiku un cilvēkresursus. Arī pārlieku ilgo, līdz ar to nereti neefektīvo tiesvedību rezultātā samazinās sabiedrības pārvaldībā esošā kredītportfeļa vērtība, kas nozīmē arī kopumā mazāku atgūto līdzekļu apjomu.”

Kopš 2012. gada pēdējā ceturkšņa ir ievērojami pieaudzis no nekustamo īpašumu portfeļa objektu pārdošanas atgūto naudas līdzekļu apjoms. Izsolēs, kurās tiek pārdoti sabiedrības ieķīlāti vai ar piedziņas atzīmi apgrūtināti nekustamie īpašumi, trešās personas ir nosolījušas 120 īpašumus par kopējo summu 3,3 miljoni eiro. Kopumā pārskata periodā sabiedrība ir nodrošinājusi savu dalību 362 nekustamo īpašumu izsolēs. Pēc nepieciešamo darbu veikšanas pārskata perioda beigās pārdošanā bija izlikti aptuveni 370 nekustamo īpašumu objektu ar kopējo tirgus vērtību 30 miljonu eiro apmērā.

Regulāri veidotie uzkrājumi problemātiskajiem kredītiem, kā arī procentu izdevumu pārsvars pār procentu ieņēmumiem ir galvenās pozīcijas sabiedrības finanšu rezultātu zaudējumu sadaļā. Jāatgādina, ka šī pozīcija neietekmē sabiedrības faktiskos darbības rezultātus vai naudas plūsmu, tā kā sabiedrības pastāvēšanas mērķim (savulaik „Parex banka” izsniegto problemātisko kredītu atgūšana) un ar to saistītajam atšķirīgajam darbības modelim nav piemērojams citā segmentā strādājošu kompāniju, tostarp kredītiestāžu, vērtējums.

AS „Reverta” problemātisko aktīvu portfelis ir sadalīts starp Baltijas un NVS valstīm, Latvijā tiek atgūti aptuveni 60% no parādiem.
Apr 26, 2013
AS „Reverta” 2013.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
I.    Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt AS „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS „Reverta” 2012.gada pārskatu (pielikumā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

II.    Par AS „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu
Apstiprināt AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu (pielikumā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

III.    Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2013.gadam
1.    Ievēlēt SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, reģistrācijas Nr. 40003593454, licence Nr.17, par AS „Reverta” zvērinātu revidentu 2013.gada pārskata pārbaudei.
2.    Pilnvarot AS „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” par AS „Reverta” 2013.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar AS „Reverta” padomi.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

IV.    Par AS „Reverta” Revīzijas komiteju.
1.    Ievēlēt Gunu Kalniņu – Priedi, personas kods 231268-13050, par AS „Reverta”  Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem.
2.    Uzdot AS „Reverta” padomes priekšsēdētājam noslēgt līgumu ar Gunu Kalniņu – Priedi par Revīzijas komitejas locekļa pienākumu izpildi.
Balsošanas rezultāti: lēmums nav pieņemts.

V.    Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipiem.
Apstiprināt AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipus (pielikumā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Pielikumi:
- Atalgojuma pamatprincipi
- Revīzijas komitejas ziņojums


Rīgā, 2013.gada 26.aprīlī

AS „Reverta” valde
Apr 12, 2013
Akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības „Reverta” valdes sēdē 2013.gada 9.aprīlī

un izskatīti akciju sabiedrības „Reverta” padomes sēdē 2013.gada 11.aprīlī

Akciju sabiedrības „Reverta”

2013.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces


LĒMUMU PROJEKTI

 

 1. Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt AS „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS „Reverta” 2012.gada pārskatu.

 1. Par AS „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu

Apstiprināt AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu.

 1. Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2013.gadam
 1. Ievēlēt SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, reģistrācijas Nr. 40003593454, licence Nr.17, par AS „Reverta” zvērinātu revidentu 2013.gada pārskata pārbaudei.
 2. Pilnvarot AS „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” par AS „Reverta” 2013.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar AS „Reverta” padomi.
 1. Par AS „Reverta” Revīzijas komiteju.
 1. Ievēlēt Gunu Kalniņu – Priedi par AS „Reverta”  Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem.
 2. Uzdot AS „Reverta” padomes priekšsēdētājam noslēgt līgumu ar Gunu Kalniņu – Priedi par Revīzijas komitejas locekļa pienākumu izpildi.
 1. Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipiem.

Apstiprināt AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipus.

Apr 3, 2013
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces darba kārtības precizēšanu

Rīgā, 2013.gada 28.martā

Nr. _________

 

Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces darba kārtības precizēšanu

 

AS „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde precizē 2013.gada 27.marta Paziņojumā par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu norādīto AS „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces, kas ir sasaukta 2013.gada 26.aprīlī plkst. 11.00, darba kārtību, iekļaujot jautājumu Par AS „Reverta” revīzijas komiteju.

Precizētā akcionāru sapulces darba kārtība:

 1. Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu.
 3. Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2013.gadam.
 4. Par AS „Reverta” Revīzijas komiteju.
 5. Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipiem.

 

Ar cieņu,

AS „Reverta” valde

Apr 2, 2013
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces darba kārtības precizēšanu
AS „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde precizē 2013.gada 27.marta Paziņojumā par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu norādīto AS „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces, kas ir sasaukta 2013.gada 26.aprīlī plkst. 11.00, darba kārtību, iekļaujot jautājumu Par AS „Reverta” revīzijas komiteju.

Precizētā akcionāru sapulces darba kārtība:
1. Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu.
3. Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2013.gadam.
4. Par AS „Reverta” Revīzijas komiteju.
5. Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipiem.
Apr 2, 2013
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu

Rīgā, 2013.gada 27.martā

Nr. _________

 

Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu

 

AS „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Reverta” akcionāru kārtējā sapulce notiks 2013.gada 26.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Citadele banka” 3.stāva konferenču zālē.

Darba kārtība:

 1. Par AS „Reverta” 2012.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2012.gadu.
 3. Par AS „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2013.gadam.
 4. Par AS „Reverta” valdes locekļu atalgojuma pamatprincipiem.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2013.gada 26.aprīlī – no plkst. 10.00 līdz 11.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Ar AS „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS „Reverta” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2013.gada 12.aprīļa līdz 2013.gada 25.aprīlim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

 

Ar cieņu,

AS „Reverta” valde

Mar 28, 2013
„Reverta”: parādu atgūšanā esam uz pareizā ceļa
AS „Reverta” auditētie 2012. gada finanšu pārskata rezultāti uzrāda pozitīvas tendences – kopumā kopš 2010.gada 1.augusta „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi teju pusmiljardu eiro, bet 2012. gadā Valsts kasē ieskaitījusi 89,7 miljonus eiro. Neraugoties uz sarežģītajiem tirgus apstākļiem, daļa no atgūtajiem līdzekļiem ir atmaksāti pat pirms Restrukturizācijas plānā noteiktā termiņa.

Kopš 2010.gada 1.augusta Valsts kasei ir atmaksāti 100,5 miljoni eiro. Papildus tam 2011.gadā „Reverta” ir atmaksājusi arī valsts galvoto sindicēto kredītu 234 miljonu eiro apmērā.

Kā norāda „Reverta” valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams, pašreizējie ekonomiskie apstākļi atstāj ietekmi arī uz problemātisko aktīvu pārvaldību un parādu atgūšanu: „Par spīti sarežģītajiem apstākļiem esam uz pareizā ceļa, ko uzskatāmi apliecina mūsu sasniegtie rezultāti. Saskaņā ar Restrukturizācijas plānu esam iestāde, kuras mērķis nav peļņas gūšana - mūsu uzdevums ir atgūt reiz izsniegtos kredītus, reizē mazinot zaudējumus. Turklāt 40% no visiem parādiem ir jāatgūst ārvalstīs, kas nozīmē specifiskus apstākļus un rēķināšanos ar katras valsts tiesu sistēmu. Arī ilgstošās tiesvedības un makroekonomiskā situācija Latvijā noved pie mūsu pārvaldībā esošo īpašumu vērtības samazinājuma, kas automātiski nozīmē arī mazāku atgūto līdzekļu apjomu.”

Pārskata periodā „Reverta” zaudējumi veidoja 137,7 miljonus eiro, un to lielāko daļu jeb 77% rada uzkrājumu problemātiskajiem kredītiem vērtības samazinājums. Pašlaik tās nekustamo īpašumu portfelī ir vairāk nekā 1000 īpašumu vienību. „Reverta” parādu portfelis ir sadalīts starp Baltijas un NVS valstīm (lielākoties Krievijā), savukārt 60% no parādiem tiek atgūti Latvijā.

Papildus informācijai:
AS „Reverta” ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Uzņēmuma darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Kopš 2010.gada 1.augusta līdz 2013.gada 28.februārim „Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi vairāk nekā 450 miljonus eiro.
Feb 28, 2013
“Reverta” Valsts kasei atmaksājusi 89,7 miljonus eiro
Sabalansējot sarežģītus tirgus apstākļus un prasmīgu pārvaldību, 2012.gadā AS “Reverta” ir strādājusi saskaņā ar apstiprināto Restrukturizācijas plānu un sasniegusi tai izvirzīto galveno mērķi, pārskata periodā atmaksājot Valsts kasei 89,7 miljonus eiro. No šī maksājuma 28,5 miljoni eiro ir novirzīti procentu maksājumos par savulaik AS “Parex bankā” veikto valsts ieguldījumu, bet 61,2 miljoni eiro - ieguldījuma pamatsummas atmaksai.
Kopumā kopš 2010. gada 1. augusta Valsts kasei ir atmaksāti 100,5 miljoni eiro. Papildus tam 2011. gadā “Reverta” ir atmaksājusi arī valsts galvoto sindicēto kredītu 234 miljonu eiro apmērā.
“Sasniegtie rezultāti uzskatāmi apliecina “Reverta” izvēlētās darbības stratēģijas pareizību un tās spēju gūt optimālus rezultātus arī ļoti sarežģītās un pat ārkārtējās situācijās. Jāņem vērā, ka aizvien nozīmīgāku lomu mūsu ikdienā ieņem nekustamo īpašumu pārņemšana un to pārdošana, taču makroekonomiskā situācija, iedzīvotāju pirktspēja, atsevišķu likumu nepilnības un īpaši ilgstošās tiesvedības būtiski ietekmē “Reverta” darbības rezultātus. Ķīlas objekti ar gausām tiesvedībām kavē to pārdošanu – tā rezultātā nereti pārņemto objektu vērtība ir samazinājusies pat par 70%,” norāda “Reverta” valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams.
Ierobežotās iespējas realizēt problemātiskos aktīvus atsaucas arī uz zaudējumu apmēru. Pārskata periodā “Reverta” zaudējumi veidoja 137,7 miljonus eiro, un to lielāko daļu jeb 77% rada uzkrājumu problemātiskajiem kredītiem vērtības samazinājums. Zaudējumi jau ir paredzēti Restrukturizācijas plānā visu „Reverta” darbības laiku. Tāpat jāņem vērā, ka uzņēmuma darbības efektivitāte tiek mērīta pēc atgūto līdzekļu daudzuma - „Reverta” nav iespējams gūt peļņu, bet gan tās uzdevums ir līdzekļu pēc iespējas veiksmīgāka atgūšana.
Pārskata perioda beigās “Reverta” pārņemto nekustamo īpašumu portfelis sasniedza pat vairāk nekā 1000 vienību. Neraugoties uz daudzajiem negatīvajiem faktoriem, pārskata periodā “Reverta” no problemātisko aktīvu portfeļa kopumā ir atguvusi 107 miljonus eiro, bet kopš 2010. gada augusta - vairāk nekā 419 miljonus eiro.

Papildus informācijai:
AS Reverta ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Uzņēmuma darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Kopš 2010. gada 1.augusta līdz 2013. gada 28. februārim Reverta no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi vairāk nekā 450 miljonus eiro.
 
Jan 8, 2013
Reveta sasniegusi 2012. gada mērķi – Valsts kasei atmaksāti 89,7 miljoni eiro

AS Reverta ir pilnībā sasniegusi 2012. gadam izvirzīto mērķi, gada nogalē veicot plānoto maksājumu Valsts kasei 11,5 miljonu eiro apmērā. Atbilstoši Restrukturizācijas plānam 2012. gada laikā AS Reverta Valsts kasei ir atmaksājusi 89,7 miljonus eiro. No tiem 28,5 miljoni eiro ir novirzīti procentu maksājumos par savulaik AS Parex bankā veikto valsts ieguldījumu, bet 61,2 miljoni eiro - ieguldījuma pamatsummas atmaksai. Kopumā kopš 2010. gada 1. augusta AS Reverta Valsts kasei ir atmaksājusi 100,5 miljonus eiro, no kuriem procentu maksājumi veido 30,7 miljonus eiro, bet valsts noguldījuma pamatsummas atmaksai novirzīti 69,8 miljoni eiro. Papildus tam, 2011. gadā AS Reverta ir atmaksājusi arī valsts galvoto sindicēto kredītu 234 miljonu eiro apmērā.   

„Vienlaicīgi ar gandarījumu un lepnumu par sasniegto, nākotnes prognozēs esam piesardzīgi. Ārējo faktoru loks, kas lielā mērā iespaido mūsu darbībās rezultātus, ir gana plašs. Kā būtiskākos var minēt ekonomisko situāciju kopumā, no kuras atkarīga ne tikai nekustamo īpašumu tirgus aktivitāte, cenu līmenis un iedzīvotāju pirkstspēja, bet arī mūsu kredītņemēju komerciālā darbība un attiecīgi viņu spēja pildīt savas kredītsaistības, izmaiņas Latvijas likumdošanā, atsevišķu likumu nepilnību novēršanas procesu un tiesu sistēmas gausums, kā arī Latvijas nodokļu maksātāju attieksme pret negodprātīgu kredītu nemaksātāju krāpnieciskajām darbībām, - bez sabiedrības atbalsta šādu shēmu  īstenošana  ir daudz sarežģītāka”, norāda AS Reverta valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams.   

„Tomēr atsevišķas indikācijas nepārprotami norāda uz Latvijas pakāpenisku atveseļošanos no krīzes, kas pagājušā gada beigās mums ļāva ievērojami kāpināt ieņēmumus no nekustamo īpašumu pārdošanas. Kā pozitīvas izmaiņas jāatzīmē arī pieaugošā tiesībsargājošo iestāžu izpratne par fiktīvo īres līgumu problemātiku, veicot to nopietnu izvērtēšanu un atcelšanu. Vairākos gadījumos ir ierosinātas arī krimināllietas”, uzsver Kristofers Gviljams.

Kā jau ziņots iepriekš, atbilstoši Restrukturizācijas plānam valsts ieguldījuma pamatsummas atmaksa AS Reverta bija jāuzsāk tikai 2012. gada otrajā pusē, tomēr faktiski pirmais maksājums Valsts kasei tika pārskaitīts jau 2011. gada beigās. Vienlaikus tika veiktsī pirmais procentu maksājums, tā ievērojami apsteidzot Restrukturizācijas plānā noteikto procentu atmaksas uzsākšanas termiņu 2014. gadā.