Par kompāniju

Medijiem

Dec 13, 2012
Nekustamo īpašumu pārdošanas summas sasniedz jaunus rekordus

Apkopotie rezultāti liecina, ka 2012. gada oktobra un novembra mēnešos Reverta realizēto nekustamo īpašumu summa sasniegusi 5,3 miljonu EUR atzīmi.

Šā gada oktobra mēnesī pārdoto īpašumu summa sasniedza 2,4 miljonus EUR. Realizēti 15 īpašumi, no tiem 10 dzīvokļi, divas privātmājas un 3 zemes gabali.

Novembra mēneša rezultāti bija vēl augstāki, pārdoto īpašumu summai sasniedzot gandrīz 3 miljonus jeb 2 940 924 EUR. Novembrī ir realizēti 21 īpašumi, no tiem 15 dzīvokļi, 2 privātmājas, 3 zemes gabali un 2 komercobjekti.

Līdz šim Reverta vēsturiskais nekustamo īpašumu rekords tika sasniegts 2012. gada septembra mēnesī, realizējot 23 pārņemtos īpašumus kopumā par 1,1 miljoniem EUR.

Nov 30, 2012
AS Reverta apkopojusi 2012. gada 9 mēnešu darbības rezultātus
2012. gada pirmajos deviņos mēnešos AS Reverta turpināja strādāt saskaņā ar apstiprināto Restrukturizācijas plānu, atsevišķās darbības jomās pārsniedzot plānoto. Pārskata periodā AS Reverta Valsts kasei ir atmaksājusi 52,6 miljonus eiro, no tā 21,1 miljoni eiro ir samaksāti procentos par valsts obligācijām, savukārt 31,5 miljoni eiro novirzīti valsts obligāciju dzēšanai. Atbilstoši Restrukturizācijas plānam valsts ieguldījuma pamatsummas atmaksa AS Reverta bija jāuzsāk 2012. gada otrajā pusē, tomēr faktiski pirmais maksājums 8,7 miljonu eiro apmērā bija veikts jau 2011. gada beigās. Vienlaicīgi Valsts kasei tika pārskatīti 2,1 miljoni eiro procentu maksājumos, lai arī atbilstoši plānam procentu atmaksa AS Reverta bija jāuzsāk tikai 2014. gadā.

Pamatā valsts atmaksai nepieciešamās naudas summas ir atgūtas kredītu restrukturizācijas un atsevišķu prasījuma tiesību pārdošanas rezultātā. AS Reverta atgūto līdzekļu apjoms pārskata periodā sasniedza 85 miljonus eiro.

Lai arī kopumā pārskata periodā bija vērojama Latvijas ekonomiskās situācijas uzlabošanās, uz ko norādīja IKP pieaugums un pārskata perioda beigās arī starptautisko kredītreitingu paaugstināšana, tomēr AS Reverta darbības joma – problemātisko aktīvu tirgus - joprojām raksturojams kā nestabils. Neaktīvais nekustamo īpašumu tirgus, pieaugošā konkurence un sarežģījumi klientu biznesa projektu attīstībā ir faktori, kas būtiski ietekmē valsts līdzekļu atgūšanas procesu un rezultātus.

AS Reverta valdes priekšsēdētājs Kriss Gviljams norāda: „Aizvien vairāk AS Reverta darbību apgrūtina neatrisinātie jautājumi spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas regulē nozīmīgas mūsu darbības jomas – nekustamo īpašumu pārņemšanu un pārvaldīšanu, kreditora tiesību izmantošanu maksātnespējas procesos, kā arī pārslogotā un atsevišķos gadījumos neefektīvā Latvijas tiesu sistēma. Tā rezultātā tiek skartas ne tikai hipotekāro kreditoru un banku sektora, bet arī Latvijas nodokļu maksātāju intereses. Tādēļ mēs turpinām aktīvi vērst valsts pārstāvju, tiesībsargājošo iestāžu un sabiedrības uzmanību uz šo jautājumu risināšanas nozīmību.”

AS Reverta plānotie zaudējumi pārskata periodā veidoja 65,2 miljonus eiro. Tāpat kā iepriekšējos gados, to pamatā ir uzkrājumi nedrošajiem parādiem un procentu izdevumu pārsniegums pār procentu ieņēmumiem. Atbilstoši uzņēmuma darbības specifikai peļņa netiek prognozēta arī turpmākajos uzņēmuma darbības gados.

Neraugoties, ka nekustamo īpašumu tirgus pārskata periodā iezīmējās ar samērā zemu pircēju interesi un pirktspēju, 2012. gada septembra mēnesī nekustamo īpašumu pārdošanas darījumu summa sasniedza 1,1 miljona eiro, tā pārspējot visus iepriekš gūtos AS Reverta rezultātus.

Papildus uzziņai:

2012. gada 12. novembrī AS Reverta veica kārtējo pirmstermiņa maksājumu Valsts kasei 25,5 miljonu eiro apmērā. No tā 18,1 miljonus eiro veido maksājums par valsts obligāciju dzēšanu, savukārt 7,4 miljoni eiro valstij samaksāti procentu maksājumos. Līdz 2012. gada beigām Reverta plāno atmaksāt Valsts kasei vēl aptuveni 11 miljonus eiro.

Kopumā kopš 2010. gada 1. augusta līdz 2012. gada 31. oktobrim AS Reverta ir atguvusi 413 miljonus eiro.

Lai uzzinātu vairāk par Reverta, lūdzam apmeklēt uzņēmuma korporatīvo mājas lapu: www.reverta.lv.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv
Nov 15, 2012
Reverta pirms termiņa veic maksājumu Valsts kasei 25,5 miljonu eiro apmērā
„Galvenokārt valsts ieguldījuma atmaksai nepieciešamie ievērojamie līdzekļi ir atgūti pārdomātas kredītu restrukturizācijas ceļā, kā arī no atsevišķu prasījuma tiesību veiksmīgas pārdošanas. Lai arī vispārējā ekonomiskā situācija kopumā uzlabojas, uz ko norāda IKP pieaugums un starptautisko kredītreitingu paaugstināšana, problemātiskais aktīvu tirgus, kas ir mūsu darbības joma, joprojām raksturojams kā trausls un nestabils. Mūsu darbības rezultātus būtiski ietekmē arī neatrisinātie jautājumi esošajā likumdošanas jomā, tādēļ savās nākotnes prognozēs esam piesardzīgi. Neraugoties uz sarežģīto situāciju, mūsu mērķis ir maksimāli paaugstināt Reverta pārvaldībā esošo aktīvu vērtību un gūt maksimālu peļņu no to pārdošanas. Savas darbības laikā esam pierādījuši, ka spējam to realizēt,” uzsver AS Reverta valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams.

Atbilstoši plānam valsts ieguldījuma pamatsummas atmaksa uzņēmumam bija jāuzsāk 2012. gada otrajā pusē, tomēr faktiski pirmais maksājums 7,8 miljonu eiro apmērā Valsts kasei tika pārskaitīts jau 2011. gada beigās. Vienlaikus tika veikts arī pirmais 2,1 miljonu eiro lielais procentu maksājums, tā ievērojami apsteidzot Restrukturizācijas plānā noteikto procentu atmaksas uzsākšanas termiņu 2014. gadā.

Papildus uzziņai:
AS Reverta ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Uzņēmuma darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Kopš 2010.gada 1.augusta līdz 2012. gada 31.oktobrim Reverta no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi 413 miljonus eiro.
Oct 1, 2012
Nekustamo īpašumu pārdošanas darījumu summa septembra mēnesī pārsniegusi 1 milj. EUR atzīmi

Reverta Nekustamo īpašumu direkcija 2012. gada septembra mēnesī noslēgto darījumu summa ir sasniegusi 1,1  miljona  eiro jeb 756278 LVL atzīmi, tā būtiski pārspējot visus iepriekš gūtos rezultātus.  Nekustamo īpašumu pārdošanas daļas vadītāja Elīna Rudzīte informē, ka minētajā laika periodā  ir izdevies  realizēt 23 Reverta pārņemtos īpašumus, no tiem 5 privātmājas, 12 dzīvokļus un 6 zemes gabalus. „Man ir liels prieks un gandarījums par paveikto, turklāt šī mēneša sasniegumi  ir patīkama pārmaiņa pēc samērā pasīvās tirgus situācijas augustā”, uzsver E. Rudzīte.

 Līdz šim ražīgākais mēnesis pārdošanas daļas darbā ir bijis 2012. gada maijs,  kad kopējie pārdošanas apjomi sasniedza  708 044 LVL. 

Aug 31, 2012
Reverta šā gada pirmajos sešos mēnešos valstij pirms termiņa atmaksājusi 36,6 milj. eiro, vēl 16,1 milj. eiro atmaksāti augusta mēnesī

Akciju  sabiedrība Reverta  2012. gada pirmajos sešos mēnešos veiksmīgas kredītu restrukturizācijas un atsevišķu prasījuma tiesību pārdošanas rezultātā ir atmaksājusi Finanšu ministrijai 36,6 miljonus eiro pirms Restrukturizācijas plānā paredzētā termiņa, liecina uzņēmuma apkopotie finanšu rezultāti. No tā 12,5 miljonus eiro veido procentu maksājumi par valsts savulaik veikto ieguldījumu Parex bankā, savukārt 24,1 miljons eiro novirzīti pamatsummas atmaksai.  

Papildus tam, 2012. gada augustā Reverta ir atmaksājusi Finanšu ministrijai vēl 16,1 miljonu eiro pirms restrukturizācijas plānā paredzētā termiņa. Līdzīgi kā iepriekš,  8,6 miljoni eiro ir novirzīti  procentu maksājumiem, bet 7,5 miljoni eiro -  valsts ieguldījuma atmaksai.

2012. gada pirmajos sešos mēnešos ievērojami Reverta resursi tika koncentrēti parādu piedziņai un ar to saistītu jautājumu risināšanai.  Kā sociāli atbildīgs uzņēmums Reverta līdztekus tiešajam darbam ir aktīvi piedalījusies nozares profesionāļu darba grupās un diskusijās, kā arī  vērsusi valsts un tiesībsargājošo iestāžu  pārstāvju uzmanību uz atsevišķām, tomēr būtiskām esošo normatīvo aktu nepilnībām, kuru rezultātā tiek nopietni skartas  hipotekāro kreditoru un banku sektora intereses kopumā.

Pārskata periodu  Reverta noslēdza ar plānotajiem 45,1 miljonu eiro zaudējumiem, kurus tradicionāli veido uzkrājumi nedrošajiem parādiem un procentu izdevumu pārsniegums pār procentu ieņēmumiem. Jāatzīmē, ka Reverta kā problemātisko aktīvu pārvaldītāja darbības mēraukla ir atgūto naudas līdzekļu apjoms. Atbilstoši uzņēmuma darbības specifikai, peļņa netiek prognozēta arī turpmākajos gados. 

Reverta valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams norāda: „Reverta darbības rezultātus ietekmē vairāki būtiski faktori. Pirmkārt, tā ir mūsu profesionālā darbība un, otrkārt, ekonomiskie procesi pasaulē un Latvijā. Izvērtējot pirmo, es jūtos gandarīts un vēlos pateikties uzņēmuma darbiniekiem par paveikto. Savukārt, vērojot krīzi eiro zonā, nestabilo politekonomisko situāciju pasaulē un Latvijas ekonomikas lēno atgūšanos, kas likumsakarīgi atspoguļojas gan mūsu klientu biznesa   projektu attīstībā, gan arī nekustamo īpašumu tirgū, prognozējam, ka uzņēmums arī turpmākajos gados strādās ar zaudējumiem.”

Pieaugot Reverta pārņemto nekustamo īpašumu skaitam, pārskata periodā pastiprināta uzmanība tika pievērsta objektu ekonomiski izdevīgai realizācijai. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir uzsākta Reverta nekustamo īpašumu pārdošanas speciālistu komandas veidošana un šī lēmuma pareizību apliecina pārdošanas tempu mēreni pozitīvā dinamika. 2012. gada 30. jūnijā Reverta grupas īpašumu portfelis sastāvēja no nedaudz vairāk kā 1000 vienībām, no tiem 900 īpašumi atradās Reverta un tās meitas uzņēmumu valdījumā, bet pārējie – reģistrācijas procesā.  Apmēram pusi no īpašumiem, rēķinot pēc to vērtības,  veidoja dzīvokļi un privātmājas, 23% komercīpašumi, 4% attīstības projekti, bet atlikušo daļu - zemes gabali. Reverta nekustamo īpašumu pārvaldīšanas stratēģija paredz visu nekustamo īpašumu pakāpenisku realizāciju, tādēļ vairums īpašumu nekavējoties pēc to iegādes un reģistrācijas, kā arī nepieciešamo darbu veikšanas, tiek izlikti pārdošanai  Reverta mājas lapā.  Pakāpeniski palielinās to darījumu skaits, kuros īpašumu iegādi finansē kāda kredītiestāde, kas, iespējams, norāda uz labvēlīgām tendencēm Latvijas ekonomikā. Tomēr kopumā nekustamo īpašumu tirgus ir saglabājies samērā neaktīvs, un pircēju interese ir vērojama tikai dažos  konkrētos nekustamo īpašumu segmentos. 

Aug 7, 2012
Reverta iziet no aktīvā līzinga tirgus, kopumā no līzinga portfeļa atgūti vairāk nekā 240 miljoni ASV dolāru

Akciju sabiedrība Reverta ir veiksmīgi noslēgusi līzinga kompānijas Ukrainā Parex Lizing pārdošanas darījumu, kura ietvaros saņemto maksājumu kopējā summa ir 2,8 miljoni ASV dolāru. Tādējādi Reverta ir izdevies realizēt tās pārvaldībā esošo līzinga kompāniju kredītportfeli būtiski ātrāk, nekā to paredz Ministru kabineta un Eiropas Komisijas apstiprinātais restrukturizācijas plāns. Kopumā kopš 2008. gada beigām no līzinga kompāniju pārdošanas ir atgūti vairāk 240 miljoni ASV dolāru. Bez tam, pateicoties rūpīgi pārdomātai darījuma struktūrai un nosacījumiem, maksājumus no Parex Leasing (Krievijā) pārdošanas Reverta turpinās saņemt līdz 2013. gada nogalei, tā nodrošinot valsts ieguldījuma atmaksai nepieciešamo naudas plūsmu.  

 

 „Īstenojot Ukrainas līzinga kompānijas pārdošanas darījumu, esam pilnībā izgājuši no aktīvā līzinga tirgus, kas ir loģisks solis gan no biznesa, gan no mūsu darbības stratēģijas viedokļa. Izvērtējot un salīdzinot iespējamos rīcības scenārijus, ir skaidri redzams, ka ieguvumi no līzinga kompāniju pārdošanas ir ievērojami lielāki nekā no to saimnieciskās darbības turpināšanas uzņēmumam noteikto ierobežojumu ietvaros,” norāda  Reverta  valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams.

 

Kā ziņots iepriekš, Ministru kabineta un Eiropas Komisijas apstiprinātais Parex bankas restrukturizācijas plāns nosaka līzinga kompāniju NVS valstīs darbības izbeigšanu līdz  2013. gada 31. decembrim, tās pārdodot vai likvidējot. Papildus līdzekļu ieguldīšana līzinga kompāniju saimnieciskās darbības attīstīšanā un uzturēšanā nav atļauta.  

 

Kopumā ir sekmīgi realizēta šādu līzinga kompāniju pārdošana:

 

 • Parex Lizing Baltkrievijā (2010.g.) : pārdošanas rezultātā atgūti 8,5 miljoni ASV dolāru, kopumā kopš 2008. gada no Baltkrievijas līzinga kompānijas atgūtu 25 miljoni ASV dolāru. Atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem pēdējie maksājumi tika saņemti 2012. gada sākumā;
 • Parex Leasing un Extroleasing Krievijā (2011. g.) : jau pirmajā maksājumā tika atgūti vairāk nekā 14,5 miljoni dolāru, papildus tam līdz šim brīdim ir saņemti vēl 1,3 miljoni ASV dolāru.  Maksājumus no Parex Leasing problemātisko aktīvu portfeļa izstrādes Reverta turpinās saņemt līdz pat 2013. gada beigām. Kopš 2008. gada no abu kompāniju līzinga portfeļa izstrādes kopumā ir atgūti vairāk nekā 120 miljoni ASV dolāru;  
 • Pareks Lizing and Faktoring Azerbaidžānā (2011. g.) :  2011. gadā noslēgtā līguma ietvaros ir atgūti 3,4 miljoni ASV dolāru, bet kopš 2008. gada beigām no Azerbaidžānas līzinga portfeļa kopumā ir atgūti vairāk nekā 50 miljoni ASV dolāru;
 • Parex Lizing Ukrainā (2012. g) : pārdošanas darījuma summa 2,8 miljoni ASV dolāru.  Kopš 2008. gada beigām kopumā no Ukrainas līzinga portfeļa ir atgūti vairāk nekā 45 miljoni ASV dolāru.

 

Tāpat kā iepriekš veiktajos darījumos, arī attiecībā uz Parex Lizing kompānijas Ukrainā pārdošanu tika ņemti vērā vairāki būtiski faktori, kas norādīja uz tūlītējas pārdošanas priekšrocībām:

 

 1. apjomīgās administratīvās izmaksas, kas nepieciešamas kompānijas darbības nodrošināšanai un kontrolei ārpus valsts robežām;
 2. restrukturizācijas plānā noteiktais aizliegums veikt ieguldījumus līzinga kompāniju darbības attīstībā;
 3. juridiskie riski, kas saistīti ar citas valsts jurisdikciju un atšķirīgo biznesa vidi;
 4. būtiskas naudas summas ieguvums.
Jul 30, 2012
Reverta: administratores lēmums apdraud valsts līdzekļu atgūšanu 31,5 miljonu latu apmērā

Akciju sabiedrība Reverta ir vērsusies Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā ar sūdzībām  par maksātnespējīgās SIA Delfīns partneri  administratores  Ilzes  Krastas pieņemtajiem lēmumiem, kura rezultātā valsts var zaudēt vairāk nekā 31,5 miljonus latu.

 

“SIA Delfīns Partneri maksātnespējas administratores “radošā” pieeja likuma interpretācijā var radīt valstij zaudējumus trīsdesmit viena miljona latu apmērā. Paliek tikai retorisks jautājums – kā labā tas tiek darīts – un ticība, ka tiesa to nepieļaus,” uzsver Reverta valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams. 

 

Maksātnespējas likums, kas piemērojams SIA Delfīns partneri maksātnespējas procesam, skaidri nosaka kreditoru prasījumu izskatīšanas kārtību un termiņus. Reverta kreditoru prasījumi atbilstoši likumam ir izskatīti, par tiem ir pieņemti un ir spēkā lēmumi par kreditora prasījumu atzīšanu 31,5 miljonu latu apmērā. Pirms diviem gadiem veiktie iepriekšējie mēģinājumi neatzīt Reverta kreditora prasījumus cieta neveiksmi, jo tiesa kategoriski neatbalstīja šādus administratores lēmumus. Taču par spīti tam, ka tiesa jau reiz ir atzinusi Reverta par kreditoru, šobrīd notiek atkārtots mēģinājums “pārvērtēt” spēkā esošos tiesas lēmumus. Jānorāda, ka šāds mēģinājums ir klaji prettiesisks, jo piemērojamais Maksātnespējas likums administratorei tādas tiesības nepiešķir. Administratore ir izvēlējusies savu rīcību pamatot ar tiesību normām, kas nav piemērojamas konkrētajam maksātnespējas procesam, attiecīgi šāds pamatojums ir pretējs visiem zināmajiem tiesību pamatprincipiem.
 

 “Esam vērsuši tiesas uzmanību uz, mūsuprāt, klaji prettiesiskajām darbībām, kas tiek veiktas SIA Delfīns partneri un citu saistīto uzņēmumu maksātnespējas procesos. Tās ir vērstas uz izvairīšanos no saistību izpildes pret Reverta, tādējādi apdraudot valsts ieguldīto līdzekļu atgūšanu”, norāda    K. Gviljams.  

 

SIA Delfīns partneri maksātnespējas procesā jau iepriekš ir bijuši būtiski pārkāpumi, kas konstatēti ar tiesas un Maksātnespējas administrācijas lēmumiem. Minētās maksātnespējas lietas ietvaros ir ierosināti vairāki kriminālprocesi par pretlikumīgām darbībām.

Jul 19, 2012
Atklāta vēstule - aicinājums novērst nepilnības LR likumdošanā

LR Ministru prezidentam V.Dombrovska kungam,

LR Tieslietu ministram J.Bordāna kungam,

LR Finanšu ministram A.Vilka kungam,

LR Ekonomikas ministram D.Pavļuta kungam,

LR Iekšlietu ministram R.Kozlovska kungam,

LR Tiesībsargam J.Jansona kungam,

LR Prokuratūras ģenerālprokuroram Ē.Kalnmeiera kungam,

LR Valsts policijas priekšniekam I.Ķuža kungam,

Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes priekšniekam, LR Valsts policijas priekšnieka vietniekam U.Araka kungam,

LR Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ziemeļu iecirkņa priekšniekam A.Vanaga kungam,

Rīgas Bāriņtiesas priekšsēdētājam A.Krasnogolova kungam,

LR Saeimas priekšsēdētājai S.Āboltiņas kundzei,

LR Saeimas deputātam D.Stalta kungam,

LR Saeimas frakcijas VL-TB/LNNK priekšsēdētājam E.Cilinska kungam,

VAS „Privatizācijas aģentūra” priekšsēdētajai I.Zalpēteres kundzei,

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas juristei G.Vīksnas kundzei

Plašsaziņas līdzekļiem

 

Rīgā, 2012. gada 19. jūlijā

 

Par hipotekārā kredīta parādnieku prettiesiskām darbībām, kavējot valsts ieguldīto līdzekļu atgūšanu

 

Arvien biežāk AS „Reverta” nākas saskarties ar parādniekiem, kuri paši vai citu personu mudināti izvēlas nepildīt savas saistības un aktīvi īsteno prettiesiskas darbības, lai izvairītos no īpašuma atsavināšanas. Šādu un līdzīgu gadījumu rezultātā naudas līdzekļus, kam būtu jānonāk valsts budžetā, piesavinās negodprātīgu personu grupas. Esam atvērti sadarbībai ar ikvienu grūtībās nonākušu klientu, kas godprātīgi cenšas tās pārvarēt. Tajā pašā laikā aicinām valsts iestādes sakārtot likumdošanu, lai novērstu pretlikumīgu darbību iespējamību un veicinātu maksimālu līdzekļu atgūšanu, ko valsts savulaik ieguldījusi AS „Parex banka”.

 

Jau pirms pusgada AS „Reverta” ar Latvijas Komercbanku asociācijas starpniecību ir informējusi LR Tieslietu ministriju un lūgusi risināt jautājumus, kas būtiski skar hipotekāro kreditoru intereses parādnieku prettiesisku darbību rezultātā. Tāpat uzņēmums lūdzis nākt klajā ar likumdošanas iniciatīvu, kas novērstu normatīvo aktu nepilnības. Šīs nepilnības atsevišķām personu grupām ļauj ar prettiesiskām metodēm, tai skaitā dokumentu viltošanu, fiktīvu līgumu uzrādīšanu, apmelošanas kampaņu organizēšanu, graut īpašuma tiesību institūta jēgu, skarot gan banku sektoru kopumā, gan jebkuras personas tiesiskās intereses, kura īpašumu savtīgos nolūkos ļaunprātīgi izmanto citas personas.

 

Viens no visbiežāk sastopamajiem prettiesiskās darbības veidiem ir piespiedu ceļā atsavinātu nekustamo īpašumu apgrūtināšana ar līgumiem, tai skaitā īres vai nomas līgumiem, kuru aizsegā minēto nekustamo īpašumu konkrētas personas izmanto peļņas gūšanai ar komercdarbību vai izīrējot to atkārtoti personām, kuras maksā par īpašuma lietošanu augstāk minētajiem darboņiem.  Dažkārt šādi līgumi tiek slēgti ar mērķi pēc iespējas ilgāk saglabāt iespēju parādniekam un ar to saistītām personām bez maksas izmantot citai personai piederošu īpašumu un liegt īpašnieku likumiskās tiesības lietot un rīkoties ar savu īpašumu. Šādas krāpšanas shēmas ir iespējamas pārlieku ilgo tiesvedības procesu dēļ un nepilnīga normatīvā regulējuma rezultātā.

 

AS „Reverta”, saskaroties ar minētajām pretlikumīgajām darbībām, ir ieguvusi informāciju, kas atspoguļo konkrētu personu – E. Millera, O. Ņevicka, A. Poikas, V. Dzintares, N. Ņemilovas, G. Vīksnas u.c. – aktīvu un mērķtiecīgu darbību šo prettiesisko shēmu izplatīšanā un atbalstīšanā, izvēloties to kā savu peļņas avotu. Par minēto faktu liecina tas, ka pamatā šīs personas iesaistās dārgu nekustamo īpašumu atsavināšanas procesos (piemēram – privātmāja Cēres ielā, Rīgā, ekskluzīvi dzīvokļi Grēcinieku ielā, Rīgā, privātmājas ekskluzīvos rajonos Priedkalnē un Jūrmalā, u.c. top segmenta dzīvojamie īpašumi), uzrādot šo nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus ar acīmredzamas kopējas izcelsmes pazīmēm, par ko liecina vienas un tās pašas iesaistītās personas, viens un tas pats stils, vienas un tās pašas gramatikas kļūdas.

 

AS „Reverta” vērš valsts iestāžu – LR Valsts policijas, LR Prokuratūras u.c., kuru kompetencē ir šo jautājumu nepastarpināta risināšana, uzmanību tam, ka problēma gan privātajā sektorā,  gan valsts līmenī ir daļēji apzināta un identificēta. Par to liecina LR Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīva uzdot pienākumu zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kuriem viņu darbību veikšanas laikā ir tapis zināms par tamlīdzīgiem „īres” vai „nomas” līgumiem, nekavējoties sniegt par tiem informāciju LR Valsts ieņēmumu dienestam, lai tiktu pārbaudīts attiecīgo nodokļu samaksas vai nesamaksāšanas fakts, kā arī šo līdzekļu izcelsmes likumība.

 

Ar šo paziņojumu AS „Reverta”  publiski vēršas pie LR Tieslietu ministrijas, Tiesībsarga, kā arī atsevišķiem LR Saeimas deputātiem, kuri ir izrādījuši interesi par atsevišķiem parādnieku prettiesisku darbību gadījumiem, ar aicinājumu risināt šo jautājumu atbilstoši LR spēkā esošiem normatīviem aktiem un aktuālajai Augstākās tiesas Senāta judikatūrai, un paust viedokli, ņemot vērā objektīvus faktus, nevis vienas puses subjektīvu skatījumu. Tā, piemēram, atsevišķi LR Saeimas deputāti, publiski sniedzot komentārus saistībā ar klaji krāpniecisko gadījumu Ganu ielā 1 -11, acīmredzami bija iepazinušies tikai ar vienpusēju informāciju, pilnībā ignorējot dzīvokļa likumīgā īpašnieka – „Reverta” -  tiesības.

 

Papildus tam,  AS „Reverta” ir vērsusies ar iesniegumu Valsts policijā par konkrētu personu pretlikumīgām darbībām saistībā ar dokumentu viltojumiem un krāpšanu.  AS „Reverta” publiski aicina tiesībsargājošas iestādes uzsākt aktīvu darbību, pārbaudot personu grupas, kas izplata šīs krāpnieciskās shēmas un piedāvā savus pakalpojumus grūtībās nonākušiem parādniekiem, iedzīvojoties uz viņu rēķina, un pārbaudot šo personu darbību likumību un savstarpējo saistību prettiesiskos darījumos.

 

Lai novērstu valsts un sabiedrības interešu apdraudējumu, šādās situācijās AS „Reverta” izmanto un arī turpmāk izmantos visus tās rīcībā esošos leģitīmos līdzekļus parādu atgūšanai, tādējādi tiešā veidā sekmējot valsts ieguldījumu atgūšanu.   

 

Ar cieņu,

 

AS Reverta valdes priekšsēdētājs,

Kristofers Gvillams

 

AS Reverta valdes locekle,

Solvita Deglava

 

AS Reverta valdes loceklis,

Jurijs Adamovičs

Jul 12, 2012
Akciju sabiedrības Reverta padome pieņēmusi lēmumu par jauna valdes locekļa ievēlēšanu

Atbilstoši akciju sabiedrības Reverta padomes sēdē pieņemtajam lēmumam, Reverta valdē darbu uzsāks uzņēmuma līdzšinējā Juridiskās direkcijas vadītāja Ruta Amtmane, kura sevi ir pierādījusi kā augsti profesionālu un atbildīgu speciālisti. Reverta valdes locekļa amata pienākumus Ruta Amtmane sāks pildīt no 2012. gada 21. jūlija un, tāpat kā līdz šim, viņa būs atbildīga par Juridiskās direkcijas darbu.    

 

Rutas Amtmanes darbības lauks ir plašs un aptver tādas nozīmīgas jomas kā uzņēmuma korporatīvā pārvaldība, juridiskais atbalsts, tiesvedības, un citas. Atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības praksei amatpersonu izvēlē, kā arī nolūkā nodrošināt darba procesu nepātrauktību, amata kandidāts tika virzīts no Reverta esošo darbinieku vidus. Par kandidāta izvēles galvenajiem kritērijiem tika izvirzītas amata pretendenta profesionālās zināšanas, pieredze un spēja strādāt izteikti sarežģītās un specifiskās situācijās, kas raksturīgas darbā ar problemātisko aktīvu pārvaldīšanu.   

 

Ruta Amtmane darbu Parex bankā, tagadējā Reverta, uzsāka 2010. gadā, ieņemot  Juridiskā atbalsta direkcijas vadītāja vietnieces amatu. 2011. gadā Ruta Amtmane tika iecelta par Juridiskā atbalsta direkcijas vadītāju. Rutas Amtmanes profesionālo karjeru raksturo atbildīgi amati Latvijas banku sektorā vairāk nekā 12 gadu garumā, tostarp pildot gan Juridiskās pārvaldes vadītājas pienākumus DNB bankā, gan valdes priekšsēdētājas amata pienākumus SIA DNB Līzings.  

 

Vienlaicīgi ar jauna valdes locekļa ievēlēšanu, Reverta padome no valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas ir atbrīvojusi Juriju Adamoviču, ņemot vērā viņa iesniegumu par atkāpšanos no amata. Kā jau ziņots, šā gada jūnija beigās Jurijs Adamovičs paziņoja par savu lēmumu pieņemt jaunus profesionālus izaicinājumus ārpus Latvijas robežām.

Jul 5, 2012
Trešais ieraksts

Dažas pārdomas par nesenajiem notikumiem. Turpinām mūsu centienus atgūt pēc iespējas vairāk naudas līdzekļus valstij un nodokļu maksātājiem, diemžēl pēdējā laikā esam sastapušies ar klientiem kuri, iespējams, pašiem nezinot, ir iesaistīti kādā lielākā spēlē, tādējādi kļūstot par situācijas upuriem. Lai arī mēs cenšamies būt saprotoši, mums ir jāatgūst nauda valstij arī tajos gadījumos, kad jāpārņem īpašums, kurā kāds vēl mitinās. Mēs pieliekam visas pūles, lai pēc iespējas samazinātu jebkuras neērtības, kādas var rasties īpašuma pārņemšanas brīdī, tomēr ir nepieciešama arī otras iesaistītās puses vēlme sadarboties. Mūsu darbības politika vienmēr ir bijusi un būs vērsta uz sadarbību ar tiem, kuri rīkojas godprātīgi. Taču tajā pat laikā mums ir jāturpina iesāktais ceļš mūsu galvenā mērķa virzienā – atgūt aktīvus un to vērtību valstij,  tātad, nodokļu maksātājiem.

 

Jul 2, 2012
Reverta valdes loceklis Jurijs Adamovičs atstāj amatu

Akciju sabiedrība Reverta informē, ka no šā gada 20. jūlija darba attiecības ar uzņēmumu pārtrauks vecākais viceprezidents, valdes loceklis Jurijs Adamovičs, kurš ir nolēmis pieņemt jaunus profesionālus izaicinājumus ārpus Latvijas robežām.

 

„Man ir iemesls būt gandarītam par paveikto, strādājot tik izteikti dinamiskā un  izaicinājumiem bagātā projektā. Kopā ar Reverta darbinieku komandu soli pa solim esam sasnieguši tos mērķus, kurus izvirzīju, 2010. gadā uzsākot darbu  bijušajā Parex bankā. Ir īstenots bankas pārveides plāns, tai no kredītiestādes kļūstot par lielāko profesionālo Baltijā problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumu. Tas ir ieguvis jaunu nosaukumu un korporatīvo identitāti, ir izveidota saliedēta augsti kvalificētu speciālistu komanda. Ir pamatots lepnums par sindicētā kredīta atmaksu, tāpat arī par veiksmīgi noslēgtajiem liela apjoma darījumiem NVS valstīs, kā rezultātā valsts un Latvijas nodokļu maksātāji ir atguvuši ievērojamus naudas līdzekļus”, norāda Reverta vecākais viceprezidents, valdes loceklis Jurijs Adamovičs.

 

„Tādēļ izsaku pateicību visiem Reverta darbiniekiem un sadarbības partneriem, ar kuriem šo divu gadu laikā esam guvuši tiešām labus rezultātus,” uzsver  Jurijs Adamovičs.

 

Reverta padomes priekšsēdētājs Maikls Borks norāda:  „Es vienmēr esmu augstu novērtējis Jurija Adamoviča profesionalitāti un viņa ieguldījumu uzņēmumā. Pateicos viņam par paveikto un novēlu gūt tālākus panākumus profesionālajā karjerā ”.    

 

Rūpējoties par darba procesa nepārtrauktību, Reverta padome ir uzsākusi visas nepieciešamās darbības, lai atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības praksei amatpersonu izvēlē iespējami īsā laikā nodrošinātu valdes darbu pilnā sastāvā.

Jun 19, 2012
Par sadarbību
Pēdējā laikā manāmi pieaudzis mūsu darba apjoms, jo mūs uzrunājuši vairāki klienti, kas iepriekš centušies no mums izvairīties. Šķiet, aicinājums klientiem nākt un runāt, lai rastu abpusēji pieņemamus problēmu risinājumus, ir sadzirdēts. Vairākos gadījumos, kas saistīti ar ievērojamām summām, mums ir izdevies draudzīgi vienoties par tālākās rīcības plānu pieņemamam situācijas risinājumam. Daži klienti ir spējuši atzīt, ka sadarbības rezultātā ir kļuvis iespējams ne tikai iegūt naudu no īpašumiem parādu nomaksai, kas ir mūsu galvenais mērķis, bet arī atbrīvoties no nospiedošās neatmaksāta parāda nastas. Es vēlētos iedrošināt arī citus klientus uz šādu sadarbību, jo tas nāk par labu visām iesaistītajām pusēm – klientam, mūsu biznesam un, pats svarīgākais, nodokļu maksātājiem.
May 31, 2012
Latvijas tiesu sistēmas efektivitāte - Reverta pieredzē dalās Jurijs Adamovičs

2012.gada 29.maijā American Chamber of Commerce in Latvia rīkoja semināru par tiesu sistēmas efektivitāti Latvijā. Piedalīties diskusijā par tiesu sistēmas efektivitāti tika uzaicināts arī Reverta vecākais viceprezidents, valdes loceklis Jurijs Adamovičs.

Jurijs Adamovičs uzstājās ar prezentāciju par tēmu Debt Recovery in Latvia: case study view on issues and solutions un ar diskusijas dalībniekiem dalījās pieredzē saistībā ar Latvijas tiesu sistēmas efektivitāti un maksātnespējas procesiem, tostarp, analizējot konkrētus gadījumus.

Seminārā piedalījās arī Tieslietu Ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Bordāns, Augstākās tiesas senators Jānis Neimanis, kā arī zvērināta advokāte, Delloite partnere un juridiskās prakses vadītāja Ilze Znotiņa.

Video ierakstu ar Jurija Adamoviča uzstāšanos var noskatīties šeit.

May 14, 2012
Reverta pirms termiņa atmaksā Valsts kasei 25,2 miljonus eiro
Akciju sabiedrība Reverta (līdz 2012. gada 10. maijam - Parex banka) šodien, 14. maijā, pirms restrukturizācijas plānā paredzētā termiņa ir veikusi kārtējo maksājumu Valsts kasē. Maksājums veikts divās daļās un kopsummā veido 25,2 miljonus eiro. No tā 8,4 miljoni eiro ir samaksāti par valsts obligācijām, savukārt 16,8 miljoni eiro novirzīti valsts obligāciju dzēšanai.

Kā jau iepriekš ziņots, pēc labprātīgas atteikšanās no kredītiestādes licences, 2012. gada 15. martā Reverta kļuva par Baltijas valstīs vienīgo profesionālo problemātisko aktīvu pārvaldītāju ar aktīvu portfeļa vērtību gandrīz miljarda eiro apmērā. Statusa maiņas rezultātā ar kredītiestādes licences uzturēšanu saistīto izmaksu ietaupījums ir ļāvis Revertai uzsākt valsts atbalsta atmaksu būtiski agrāk, nekā plānots. Tādējādi šā gada pirmajos piecos mēnešos valsts kasei ir atmaksāti 36,6 miljoni eiro, bet kopš 2010. gada 1. augusta pirms termiņa ir atmaksāti 47,4 miljoni eiro, kā arī veikta sindicētā kredīta atmaksa 233,4 miljonu eiro apmērā.

Pamatā valsts atbalsta atmaksai nepieciešamie līdzekļi ir atgūti no veiksmīgas kredītu restrukturizācijas un atsevišķu prasījuma tiesību pārdošanas. Kā nozīmīgākais jāmin realizētais darījums ar universālveikalu «Универмаг Москва» un saistītajiem uzņēmumiem. Ļoti komplicētais projekts, kura īstenošana prasīja vairāk nekā 17 mēnešu sarežģīta un smaga darba, ļāva Revertai atgūt 28 miljonus eiro jeb kredīta pamatsummu pilnā apmērā.

Papildus uzziņai:
2012. gada 10. maijā akciju sabiedrība Parex banka sāka strādāt ar jaunu zīmolu. Vienīgais Baltijas reģionā un viens no Austrumeiropas un Centrāleiropas vadošajiem problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumiem turpmāk būs atpazīstams ar nosaukumu – Reverta. Jāuzsver, ka jaunais zīmols iezīmē ne vien izmaiņas uzņēmuma vizuālajā identitātē, bet arī atspoguļo tā statusa maiņu, no kredītiestādes kļūstot par profesionālu problemātisko aktīvu pārvaldītāju.

 
May 10, 2012
Parex banka sāk strādāt ar jaunu nosaukumu - Reverta
Šodien, 2012. gada 10. maijā, akciju sabiedrība Parex banka sāk strādāt ar jaunu zīmolu. Turpmāk vienīgais Baltijas reģionā un viens no Austrumeiropas un Centrāleiropas vadošajiem problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumiem būs atpazīstams ar nosaukumu – Reverta. Jāuzsver, ka jaunais zīmols iezīmē ne vien izmaiņas uzņēmuma vizuālajā identitātē, bet arī atspoguļo tā statusa maiņu, no kredītiestādes kļūstot par profesionālu problemātisko aktīvu pārvaldītāju.

Zīmola maiņa mums nebija pašmērķis, bet gan likumsakarīgs un nozīmīgs solis uzņēmuma attīstības procesā. Izmantojot mūsu uzkrāto pieredzi un specifiskās zināšanas, ir izveidots unikāls uzņēmums Latvijā un Baltijas reģionā , kura darbības veids ir profesionāla problemātisko aktīvu pārvaldīšana. Arī starptautiskajā finanšu sektorā šādu specializētu uzņēmumu nav daudz, jo vairumā gadījumu problemātisko aktīvu jautājumi tiek risināti vai nu pašu spēkiem, vai arī tos sadalot un pārdodot investoriem”, norāda Kristofers Gviljams, akciju sabiedrības Reverta valdes priekšsēdētājs.

Uzņēmuma vizuālo identitāti var apskatīt un novērtēt arī interneta vidē, jo sākot no šodienas sāk strādāt arī Reverta jaunā korporatīvā mājas lapa, kas atrodama interneta vietnē www. reverta.lv. Savukārt sociālo tīklu lietotāji varēs sekot Reverta jaunumiem jaunizveidotajā Twitter kontā.

Papildus informācijai:
Zīmolam izvēlētais apzīmējums ir latīņu valodas vārds revertō, kas tulkojumā nozīmē atgriešanās visplašākajā šī vārda nozīmē. Atgriešanās ir izvēlēta par jaunā zīmola galveno simbolu – vai runājam par atgriešanos pie pamata darbības mērķiem, vai par valdības veikto investīciju atgūšanu. Logotipa simboliku atklāj uzsvērtais „V” burts, kas grafiski atspoguļo augšupeju un atjaunošanos pēc lejupslīdes. Tumšo, negatīvo tendenci nomaina gaiša pozitīvā. Uz „V” liktais uzsvars papildus izceļ tā semantisko saikni ar vārdiem „vērtība”, „vadība”, „valsts”.

Akciju sabiedrības Reverta jauno zīmolu radījusi integrēto mārketinga komunikāciju aģentūra Vivax Communications Group.
 
May 9, 2012
Pirmais ieraksts
Ir teiciens, ka ir tikai divas nenovēršamas lietas – nāve un nodokļi. Šobrīd, rakstot šīs rindas, atskārtu, ka ir arī trešā - tā ir (mūsu) jaunā uzņēmuma Reverta dzimšana. Turklāt, tik piemērotā dienā, kad pavasaris beidzot ir klāt. Rīts bija spirgts, kļūst siltāks, un uz dzidri zilo debesu fona izbārstīti mazi balti, pūkaini mākonīši – gluži kā mūsu uzņēmuma krāsas.

Mūsu uzņēmums atdzimst jaunās krāsās un dodas uz priekšu šīs spirgtās dienas pamudināts, lai turpinātu savu misiju atgūt iespējami vairāk valsts, un tātad arī nodokļu maksātāju ieguldītā. Šajā dienā svinam arī ko citu – dienu, kad tika pasludināta uzvara Otrajā pasaules karā, un mums jāatceras gan visu Eiropas tautu nestais upuris, lai sakautu nacismu, gan atdzimušais Eiropas dzīvotspars, kas cēlās no vecajām drupām. Šī ir labvēlīga diena jaunā uzņēmuma sākumam.

Šoreiz nerakstīšu gari, lai varam vienkārši priecāties par jauno sākumu, taču jau drīz atgriezīšos ar pārdomām par pasaules notikumiem, it īpaši tiem jautājumiem, kas skar ekonomiku un finanšu sektoru.
Apr 13, 2012
Akciju sabiedrības “Parex banka” 2012.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Apstiprināti akciju sabiedrības “Parex banka” valdes sēdē
2012.gada 19.martā
un izskatīti akciju sabiedrības “Parex banka” padomes sēdē
2012.gada 21.martā

Akciju sabiedrības “Parex banka”
2012.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

Par AS „Parex banka” 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt AS „Parex banka” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto AS „Parex banka” 2011.gada pārskatu (AS „Parex banka” 2011.gada pārskats pieejams. http://reverta.lv/lv/investors/text-table/).

Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2011.gadu
Apstiprināt AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2011.gadu.

Par AS „Parex banka” revidenta ievēlēšanu 2012.gadam
1. Ievēlēt PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas Nr. 40003142793, licence Nr.5 par AS „Parex banka” zvērinātu revidentu 2012.gada pārskata pārbaudei.
2. Pilnvarot AS „Parex banka” valdi noslēgt līgumu ar PricewaterhouseCoopers SIA par AS „Parex banka” 2012.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar AS „Parex banka” padomi.


Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.
1. Aizstāt visā AS „Parex banka” statūtu tekstā vārdus „Parex banka” ar vārdu „Reverta”.
2. Izdarīt grozījumus AS „Parex banka” statūtu 1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“1. Sabiedrības firma
1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Reverta”.”
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā pēc augstāk minēto grozījumu AS „Parex banka” statūtos reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

Mar 28, 2012
Paziņojums par akciju sabiedrības „Parex banka” akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu

AS „Parex banka” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Parex banka” akcionāru kārtējā sapulce notiks 2012.gada 27.aprīlī plkst. 15.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Citadele banka” 3.stāva konferenču zālē.

Darba kārtība:
1.Par AS „Parex banka” 2011.gada pārskata apstiprināšanu.
2.Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2011.gadu.
3.Par AS „Parex banka” revidenta ievēlēšanu 2012.gadam.
4.Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2012.gada 27.aprīlī – no plkst. 14.30 līdz 15.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar AS „Parex banka” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS „Parex banka” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2012.gada 13.aprīļa līdz 2012.gada 26.aprīlim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Parex banka” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Piedāvātie statūtu grozījumi 4.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos”:
1. Aizstāt visā AS „Parex banka” statūtu tekstā vārdus „Parex banka” ar vārdu „Reverta”.
2. Izdarīt grozījumus AS „Parex banka” statūtu 1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“1. Sabiedrības firma
1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Reverta”.”
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā pēc augstāk minēto grozījumu AS „Parex banka” statūtos reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.


Ar cieņu,
AS „Parex banka” valde

Mar 28, 2012
Parex banka maina darbības statusu, un turpmāk būs atpazīstama ar zīmolu Reverta
Parex banka atsakās no kredītiestādes statusa un kļūst par profesionālu problemātisko aktīvu pārvaldītāju. Baltijas reģiona vienīgais un viens no Austrumeiropas un Centrāleiropas vadošajiem problemātisko aktīvu pārvaldītājiem turpmāk strādās, izmantojot jaunu zīmolu Reverta.

Parex bankas pārveide par aktīvu pārvaldes uzņēmumu ļaus ievērojami samazināt ar kredītiestādes licences uzturēšanu saistītās un citas administratīvās izmaksas. Veiktie aprēķini liecina, ka ietaupījums sasniegs 0,5 miljonu latu gadā. Statusa maiņas rezultātā Parex banka vairs nebūs pakļauta arī Kredītiestāžu darbību regulējošajām normatīvajām prasībām, līdz ar to valstij nebūs jāveic Parex bankas restrukturizācijas plānā paredzētā kapitāla palielināšana. Parex bankas statusa maiņas rezultātā valsts kopējais ietaupījums pārsniedz 160 miljonus latu.

„Statusa un zīmola maiņa līdz ar uzkrāto pieredzi un unikālajām zināšanām ļaus saglabāt efektīvu un profesionālu fokusu uz galvenajiem uzņēmuma darbības virzieniem. Zīmolam izvēlētais apzīmējums ir latīņu valodas vārds revertō, kas tulkojumā nozīmē atgriešanās visplašākajā šī vārda nozīmē. Esam izvēlējušies atgriešanos par jaunā zīmola galveno simbolu – vai runājam par atgriešanos pie pamata darbības mērķiem vai par valdības veikto investīciju atgūšanu,” skaidro Kristofers Gviljams, Parex bankas valdes priekšsēdētājs.

Parex banka, labprātīgi atsakoties no kredītiestādes statusa, Baltijas finanšu sektorā ir radījusi vēl nebijušu precedentu. Jau no 2010. gada 1. augusta Parex banka nesniedz komercbankai raksturīgos pakalpojumus, tādēļ atteikšanās no kredītiestādes licences ļaus turpināt profesionāli strādāt ar uzņēmuma pamatdarbībai atbilstošu statusu. Jaunais statuss ļauj optimizēt un pilnveidot uzņēmuma darbību un koncentrēt visas zināšanas un enerģiju galvenajiem darbības virzieniem: efektīvai kredītu restrukturizācijai, parādu piedziņai un pārņemto nekustamo īpašumu pārvaldīšanai.

Parex bankas jaunais nosaukums ir jāapstiprina bankas akcionāru sapulcei, kas plānota 27. 04. 2012.
Mar 28, 2012
Paziņojums par akciju sabiedrības „Parex banka” akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu

AS „Parex banka” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Parex banka” akcionāru kārtējā sapulce notiks 2012.gada 27.aprīlī plkst. 15.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Citadele banka” 3.stāva konferenču zālē.

Darba kārtība:
1. Par AS „Parex banka” 2011.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par AS „Parex banka” Revīzijas komitejas atskaiti par 2011.gadu.
3. Par AS „Parex banka” revidenta ievēlēšanu 2012.gadam.
4. Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2012.gada 27.aprīlī – no plkst. 14.30 līdz 15.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Ar AS „Parex banka” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS „Parex banka” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2012.gada 13.aprīļa līdz 2012.gada 26.aprīlim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Parex banka” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Piedāvātie statūtu grozījumi 4.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos”:

1. Aizstāt visā AS „Parex banka” statūtu tekstā vārdus „Parex banka” ar vārdu „Reverta”.
2. Izdarīt grozījumus AS „Parex banka” statūtu 1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“1. Sabiedrības firma
1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Reverta”.”

3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā pēc augstāk minēto grozījumu AS „Parex banka” statūtos reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.


Ar cieņu,
AS „Parex banka” valde

Mar 15, 2012
FKTK atbalsta Parex bankas lūgumu par labprātīgu atteikšanos no kredītiestādes licences, novērsti pēdējie formālie šķēršļi bankas pārveidei
Šodien, 2012. gada 15. martā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) atbalstīja Parex bankas lūgumu par labprātīgu atteikšanos no kredītiestādes licences un pieņēma bankai pozitīvu lēmumu par tās anulēšanu. Tādējādi ir novērsti pēdējie formālie šķēršļi Parex bankas darbības modeļa maiņai un, atbilstoši bankas akcionāru sapulces lēmumam, uzņēmums var veikt visas ar to saistītās nepieciešamās darbības. „Šis ir gaidīts un nozīmīgs lēmums, kas jau tuvākajā laikā mums ļaus realizēt Parex bankas pārveidi par profesionālu problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumu - vienīgo visā Baltijas reģionā. Statusa maiņa mums ir svarīga divu galveno iemeslu dēļ: pirmkārt, mēs efektīvāk varēsim pievērsties mūsu pamatbiznesam, un, otrkārt, samazināsies ar kredītiestādes licences uzturēšanu saistītie administratīvie izdevumi”, norāda Kristofers Gviljams, Parex bankas valdes priekšsēdētājs.

„Vienlaicīgi vēlos atgādināt, ka bankas statusa maiņa neradīs nekādas izmaiņas esošajās bankas klientu saistībās un to struktūrā, un arī turpmāk mēs visiem leģitīmajiem līdzekļiem turpināsim atgūt bankā ieguldītos valsts līdzekļus”, uzsver Kristofers Gviljams, Parex bankas valdes priekšsēdētājs.

Parex banka jau ir vairakkārt norādījusi, ka labprātīgais lēmums par statusa maiņu ir pieņemts pēc vispusīgas iespējamo uzņēmuma darbības modeļu izvērtēšanas. Tika ņemts vērā, ka Parex banka jau kopš 2010. gada 1. augusta neveic komercbankām raksturīgos pakalpojumus, tostarp kreditēšanu, klientu depozītu un noguldījumu kontu apkalpošanu un citus. Šobrīd Parex bankas darbība pamatā ir saistīta ar tās kredītportfelī esošo problemātisko aktīvu izstrādi: kredītu restrukturizāciju, parādu piedziņu un nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. Līdz ar to bankas statusa saglabāšana nav nepieciešama bankas mērķu, kas paredz valsts ieguldījumu atgūšanu, sasniegšanai. Atsakoties no bankas statusa, Parex bankai turpmāk nebūs saistoša vairāku kredītiestādes darbību regulējošu prasību, tostarp kapitāla pietiekamības rādītāju, izpilde.
Viens no ierobežojumiem bankas statusa maiņai bija Parex bankas saistības pret sindicētajiem aizdevējiem, kas bez papildus valsts atbalsta ir nokārtotas 2011. gada maijā, kā arī bankas saistības pret privātajiem noguldītājiem. Arī šīs saistības Parex banka ir izpildījusi, izmantojot bankas pašu finanšu līdzekļus.

Papildus uzziņai:
2011. gada 28. decembrī Parex bankas ārkārtas akcionāru sapulce nolēma par labprātīgu atteikšanos no bankai izsniegtās kredītiestādes licences. Vienlaicīgi sapulce uzdeva Parex bankas valdei veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar bankas statusa maiņu, tostarp vērsties ar lūgumu FKTK attiecīgās atļaujas saņemšanai.

2011. gada 22. novembrī Ministru kabinets atbalstīja Parex bankas turpmākās darbības modeli, paredzot bankas statusa maiņu. Līdzās citiem būtiskiem faktoriem tika norādīts, ka statusa maiņas rezultātā valstij nebūs jāveic turpmāka valsts noguldījumu kapitalizācija, kā bija paredzēts restrukturizācijas plānā, lai nodrošinātu bankas darbību atbilstoši kredītiestādēm piemērojamām prasībām.
Feb 29, 2012
2011. gadā Parex banka turpina atgūt valsts ieguldījumus un būtiski samazina zaudējumus
Apkopotie akciju sabiedrības Parex banka 2011. gada nerevidētie finanšu rezultāti liecina, ka banka ir sekmīgi turpinājusi atgūt savulaik bankas glābšanā ieguldītos valsts līdzekļus un būtiski samazinājusi zaudējumus. Kopš 2010. gada 1. augusta Parex banka ir atguvusi vairāk nekā 220 miljonus latu, no tiem 158 miljoni latu ir atgūti pārskata periodā. Lielākā daļa līdzekļu tika novirzīti 164 miljonu latu lielā sindicētā kredīta atmaksai, savukārt 7 miljonus latu Parex banka pirms termiņa atmaksāja Finanšu ministrijai. Vēl 8 miljonus latu, tostarp 5 miljonus latu valsts noguldījuma pamatsummas un 3 miljonus latu procentu maksājumos par valsts atbalsta izmantošanu, Parex banka Finanšu ministrijai atmaksāja drīz pēc pārskata perioda beigām.

„Sasniegtie rezultāti apliecina, ka pusotra gada laikā Parex banka ir izaugusi par augsta līmeņa profesionālu problemātisko aktīvu pārvaldīšanas kompāniju ar spēcīgu komandu, kura spēj gūt atzīstamus rezultātus, strādājot arī ar sarežģītiem daudzmiljonu projektiem ārkārtējās situācijās”, norāda Kristofers Gviljams, Parex bankas valdes priekšsēdētājs.

Kristofers Gviljams arī uzsver, ka :„Apkopotie rezultāti neparāda visu 2011. gada laikā veikto darbu apjomu, jo liela daļa mūsu darba augļu būs redzami vēlāk. Kredītu restrukturizācija ir sarežģīts un izteikti laikietilpīgs process, tāpat arī nesteidzamies ar to aktīvu pārdošanu, kuriem paredzam vērtības pieaugumu nākotnē.”

Pārdomātas un piesardzīgas operatīvās un finanšu darbības rezultātā Parex bankai pārskata periodā ir izdevies būtiski samazināt zaudējumus – 2011. gadā tie sastāda 70,3 miljonus latu, salīdzinot ar 163,9 miljoniem 2010. gadā. Tāpat kā iepriekš, arī 2011. gada pārskata periodā zaudējumus veidoja divi būtiski izmaksu posteņi: pirmkārt, veiktie procentu maksājumi par valsts noguldījuma izmantošanu un subordinēto kapitālu un, otrkārt, izveidotie uzkrājumi problemātisko aktīvu vērtības samazinājumam. Ievērojot Parex bankas kā problemātisko aktīvu pārvaldītāja darbības specifiku, proti, faktu, ka Parex bankas portfelī ir tikai aktīvi ar ieilgušām atmaksas problēmām, apstiprinātajā bankas restrukturizācijas plānā peļņas gūšanas iespējas nav plānotas arī turpmāk. Parex banka ir vairākkārt uzsvērusi, ka tās darbības vienīgais mērs ir atgūto naudas līdzekļu apjoms.

Izvirzīto uzdevumu īstenošanai Parex bankas darbība pārskata periodā bija koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. 2011. gada laikā banka ir noslēgusi vairākus nozīmīgus un reizē arī ļoti sarežģītus kredītu restrukturizācijas darījumus, kas Parex bankai ļāva atgūt kādreiz izsniegtos miljonu lielos aizdevumus pilnā apmērā.

Tomēr pats svarīgākais Parex bankas sasniegums 2011. gadā bija valsts galvotā starptautiskā sindicētā kredīta atmaksa 164 miljonu apjomā, ko banka veica pašas spēkiem, bez papildus valsts atbalsta. Tādējādi tika nosargātas valsts un nodokļu maksātāju intereses un pilnībā nokārtotas Parex bankas prioritārās un būtiskās saistības.

Pārskata periodā Parex banka uzsāka vērienīga projekta izstrādi un īstenošanu ar mērķi pārdot bankas meitas līzinga kompānijas NVS valstīs. Pirmie rezultāti tika sasniegti 2011. gada septembra beigās, kad banka, noslēdzot izdevīgu darījumu par meitas uzņēmumu Krievijā Parex Leasing un Extroleasing pārdošanu, izgāja no Krievijas līzinga tirgus. Jau pirmajā maksājumā Parex banka atguva vairāk nekā 14,5 miljonus ASV dolāru un līdz pat 2013. gada beigām turpinās saņemt maksājumus no līzinga kompānijas problemātisko aktīvu portfeļa pakāpeniskas realizācijas. 2011. gada oktobrī tika noslēgts plānotais Pareks Lizinq and Faktorinq pārdošanas darījums Azerbaidžānā, tā atgūstot vēl 3,4 miljonus ASV dolāru.

Efektīvas darbības rezultātā ir ievērojami palielinājies Parex bankas nekustamo īpašumu portfelis, pārskata perioda beigās veidojot vairāk nekā 800 vienības. Tie ir dažādu kategoriju dzīvokļi un privātās ēkas, kā arī plaša spektra komercplatības Baltijas valstīs. 2011. gadā banka veica profesionālu pārņemto nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, īpašu uzmanību pievēršot šo aktīvu vērtības saglabāšanai un palielināšanu, kā arī izdevīgai pārdošanai.

2011. gada 22. novembrī Ministru kabinets atbalstīja Parex bankas turpmākās darbības modeli, paredzot bankas statusa maiņu. 2011. gada 28. decembrī Parex bankas ārkārtas akcionāru sapulce pieņēma lēmumu par labprātīgu atteikšanos no bankas licences un uzdeva bankas valdei uzsākt sagatavošanas darbus sekmīgai uzņēmuma statusa maiņas realizācijai. Lēmums par Parex bankas statusa maiņu ir likumsakarīgs un rūpīgi pārdomāts solis, tā kā klasiskos banku pakalpojumus Parex banka nesniedz jau kopš 2010. gada 1. augusta. Pēc statusa maiņas banka turpinās līdzšinējo darbu pie problemātisko aktīvu izstrādes, izsniegto kredītu atgūšanas un aktīvu vērtības saglabāšanas un pārdošanas. Tāpat saglabāsies līdzšinējā Parex bankas aktīvu un saistību struktūra, tostarp klientu esošās saistības. Jauno Parex bankas darbības modeli paredzēts ieviest pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas saņemšanas.
Feb 23, 2012
Veiksmīgas kredītu restrukturizācijas rezultātā SIA Lielupes nams pilnībā izpilda savas saistības pret banku
Šodien, 2012. gada 23. februārī, ir saņemts pēdējais pamatsummas un procentu maksājums, ko veica viens no lielākajiem Parex bankas (tagad - Revertas) Baltijas kredītu restrukturizācijas direkcijas klientiem SIA Lielupes nams. Šis ir veiksmes stāsts, kura pamatā ir bankas un klienta sekmīga sadarbība, rodot abām pusēm pieņemamus risinājumus un nodrošinot sekmīgu kredītu restrukturizācijas procesu. Rezultātā SIA Lielupes nams ir izpildījis visas savas kredītsaistības pret Parex banku, tostarp atmaksājis kredīta pamatsummu vairāk nekā 14 miljonu eiro apmērā. Jāuzsver, ka klients visa līguma darbības laikā ir arī nodrošinājis ikmēneša procentu atmaksu pilnā apmērā.
Feb 15, 2012
Parex banka valstij atmaksā 8 miljonus latu
Akciju sabiedrība Parex banka Finanšu ministrijai atmaksājusi 8 miljonus latu, tai skaitā 5 miljonus latu no valsts iepriekš veiktā ieguldījuma bankā un 3 miljonus latu procentu maksājumos par valsts atbalsta izmantošanu. Šobrīd valsts no Parex bankas atguvusi jau 75 miljonus latu un saņēmusi 102 miljonus latu procentu maksājumos par valsts atbalsta izmantošanu.

Jau 2011.gadā Parex banka valstij pirms termiņa atmaksājusi 7 miljonus latu. Kopš 2010. gada 1. augusta līdz šim brīdim Parex banka no problemātisko kredītu restrukturizācijas ir atguvusi vairāk nekā 220 miljonus latu. Lielākā daļa atgūto līdzekļu tika novirzīti 164 miljonu sindicētā kredīta atmaksai, tādā veidā atslogojot valsts budžetu un nodokļu maksātājus no būtiskām kredītsaistībām.

Papildus uzziņai:
Parex bankas
darbība ir koncentrēta trijos galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Aizvien lielāku īpatsvaru Parex bankas darba kārtībā iegūst nekustamo īpašumu joma – pārsvarā tā ir īpašumu atsavināšana, pārņemšana un pārvaldīšana. Uzlabojoties nekustamo īpašumu tirgum, ir Parex banka plāno maksimāli izdevīgu nekustamo īpašumu realizāciju ar mērķi iegūt nepieciešamos naudas līdzekļus valsts ieguldījuma atmaksai. Parex bankas nekustamo īpašumu portfelis 2011. gada 30. septembrī sastāvēja no vairāk nekā 800 objektiem.
Feb 14, 2012
Parex banka atgūst 27,8 miljonus eiro no „Универмаг Москва» darījuma
Akciju sabiedrība Parex banka ir atguvusi 27,8 miljonus eiro, pārdodot savas prasījuma tiesības pret universālveikalu «Универмаг Москва» un saistītajiem uzņēmumiem. Tādējādi veiksmīgi realizētais apjomīgais un ļoti komplicētais darījums bankai ir ļāvis atgūst kredīta pamatsummas atlikumu pilnā apmērā. Projekta īstenošana ir prasījusi vairāk nekā 17 mēnešu profesionāli sarežģīta un smaga darba. «Универмаг Москва» ir zīmīgs objekts Maskavas centrā ar lielu potenciālu, tomēr akcionāru ieilgušo domstarpību un konfliktu rezultātā šī potenciāla izmantošana faktiski nav bijusi iespējama. Akcionāru savstarpējo strīdu rezultātā vairākos sarežģītos tiesvedības procesos bijusi iesaistīta arī Parex banka.

AS Parex bankas valdes loceklis Jurijs Adamovičs uzsver: „Mūsu pamatuzdevums ir kredītu restrukturizācija un parādu atgūšana, un savu mērķi šī projekta ietvaros esam pilnībā sasnieguši. Ir liels gandarījums par paveikto, jo «Универмаг Москва» ir bijis viens no mūsu sarežģītākajiem projektiem, kurā esam ieguldījuši milzīgu enerģiju un darbu. Arī metodes, kuras dažas iesaistītās puses izmantoja savu interešu aizstāvībai, bija visai neizvēlīgas. Šī darījuma noslēgšana uzskatāmi apliecina mūsu komandas spējas risināt specifiskas un neordināras situācijas.”

Prasījuma tiesības uz universālveikalu «Универмаг Москва» un saistītajiem uzņēmumiem ir pārdotas NVS valstu investoram. Pircēja identitāti bankai liedz izpaust noslēgtā līguma nosacījumi.

Papildus uzziņai:
2011. gadā saistībā ar
«Универмаг Москва» notikušajām tiesvedībām Parex banka vērsās ar lūgumu pēc atbalsta pie Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Krievijas Federācijā atbalstu, lai nepieļautu Parex bankas kā Latvijas Republikas rezidenta turpmāko tiesisko diskrimināciju no Krievijas tiesu instancēm. Cita starpā Parex banka arī norādīja, ka starptautiski atzīto principu neievērošana būtiski kaitē arī abu valstu savstarpējām attiecībām.
Feb 9, 2012
Realizētais «Универмаг Москва» darījums ļauj atgūt 28 milj. eiro
2012. gada 9. februārī Parex banka (tagad - Reverta) ir atguvusi 28 miljonus eiro, pārdodot savas prasījuma tiesības uz universālveikalu «Универмаг Москва» un saistītajiem uzņēmumiem. Tādējādi veiksmīgi realizētais apjomīgais un ļoti komplicētais darījums bankai ir ļāvis atgūt kredīta pamatsummas atlikumu pilnā apmērā. Parex bankas valdes loceklis Jurijs Adamovičs uzsver: „Ir liels gandarījums par paveikto, jo «Универмаг Москва» ir bijis viens no mūsu sarežģītākajiem projektiem, kurā esam ieguldījuši milzīgu enerģiju un darbu. Arī metodes, kuras dažas iesaistītās puses izmantoja savu interešu aizstāvībai, bija visai neizvēlīgas. Šī darījuma noslēgšana uzskatāmi apliecina mūsu komandas spējas risināt specifiskas un neordināras situācijas.”Projekta īstenošana ir prasījusi vairāk nekā 17 mēnešu profesionāli sarežģīta un smaga darba. «Универмаг Москва» ir zīmīgs objekts Maskavas centrā ar lielu potenciālu, tomēr akcionāru ieilgušo domstarpību un konfliktu rezultātā šī potenciāla izmantošana faktiski nav bijusi iespējama. Akcionāru savstarpējo strīdu rezultātā vairākos sarežģītos tiesvedības procesos tika iesaistīta arī Parex banka.
Jan 4, 2012
No NVS valstu portfeļa divos mēnešos atgūti vairāk nekā 21 miljoni ASV dolāru
2011. gada pēdējo divu mēnešu laikā Parex bankai (tagad - Reverta) NVS valstu kredītportfeļa ietvaros izdevies atgūt vairāk nekā 21 miljonu ASV dolāru, no tiem 11 miljoni atgūti novembrī un vairāk kā 10 miljoni ASV dolāru – decembrī. Kopš 2008. gada beigām, kad valsts kļuva par Parex bankas lielāko akcionāru, kopumā no NVS valstu kredītportfeļa ir atgūti vairāk nekā 460 miljoni ASV dolāri.