Kredītu restrukturizācija
Uzsākot kreditēšanas darījuma restrukturizāciju, galvenā prioritāte ir sadarbībā ar kredītņēmēju panākt kredītspējas uzlabošanos, lai nodrošinātu maksimālu klienta saistību izpildi saprātīgā termiņā. Reverta speciālisti rūpīgi izvērtē katra kredītņēmēja reālās iespējas un izstrādā ekonomiski pamatotu individuālu restrukturizācijas plānu.
Reverta ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs.

Kredītu restrukturizācija Baltijas valstīs

Reverta, ar kredītportfeli Latvijā, Lietuvā un Igaunijā virs 166 miljoniem eiro, ir profesionāls problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Baltijas kredītportfeļa segumu galvenokārt veido aktīvi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu — plaša spektra dzīvojamie, tirdzniecības un industriālie objekti dažādās būvniecības attīstības stadijās, tostarp daudzdzīvokļu ēkas, ciemati, biroju telpas, komerciālās platības un zemes gabali individuālajai un komercapbūvei.

Kredītu restrukturizācija NVS valstīs

Reverta pārvaldījumā esošais aktīvu portfelis NVS valstīs ir aptuveni 180 miljonu eiro apjomā. NVS reģionā Reverta strādā ar klientiem naftas un gāzes ieguves un pārstrādes, lauksaimniecības, mazumtirdzniecības, rūpniecības, kuģniecības un avio pārvadājumu nozarēs.

Kredītņēmējiem

Reverta un klienta veiksmīgas sadarbības pamatā ir savstarpēja atklātība. Lēmums par kredīta restrukturizāciju tiek pieņemts pēc rūpīgas kredītņēmēja finansiālo iespēju izvērtēšanas. Tieši tāpēc klienta godprātībai ir izšķiroša nozīme, lai sadarbības rezultāts būtu veiksmīgs. Ja esat Reverta kredītņēmējs un secināt, ka finansiālo grūtību dēļ nespējat pildīt līguma saistības, aicinām pēc iespējas ātrāk vērsties pie mums. Lai arī kredīta restrukturizācijas plāns tiek gatavots katram klientam individuāli, svarīgi ir zināt trīs galvenos soļus:
 • 1

  Pārrunas

  Runāt ar savu kredītspeciālistu pēc iespējas ātrāk, savlaicīgi sniedzot visu nepieciešamo informāciju par savu finansiālo stāvokli.
 • 2

  Risinājumi

  Kopā ar Reverta izvērtēt situāciju, lai rastu abām pusēm pieņemamu un ekonomiski pamatotu risinājumu, piemēram, atvieglotus kredīta atmaksas nosacījumus, individuālu grafiku vai lētāka mājokļa alternatīvu.
 • 3

  Sadarbība

  Beidzoties atvieglojumu termiņam, atkārtoti runāt ar Reverta speciālistu, lai vienotos par turpmāko risinājumu.