Investoriem
Reverta ir profesionāls problemātisko aktīvu pārvaldītājs, kura potenciālie sadarbības partneri ir gan individuālie, gan institucionālie investori. Lai izstrādātu un pārvaldītu problemātiskos aktīvus, nepieciešamas specifiskas zināšanas un pieredze, tādēļ investoru izvēlei Reverta pievērš īpašu uzmanību.
No 2010. gada 1. augusta MŪSU KOMAN-
DA IR ATGUVUSI € 750 MILJONUS, IZSTRĀDĀJOT UN PĀRDODOT PROBLE-
MĀTISKOS AKTĪVUS.

Par konsultanta atlasi

Lai nodrošinātu AS "Reverta" kredītportfeļa un nekustamā īpašuma portfeļa pārdošanas procesa organizēšanu, AS "Reverta" uzsāk pārdošanas konsultanta atlasi. Konsultanta atlases noteikumus var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi tenderRH@pa.gov.lv un pieprasījumā norādot iesniedzēja nosaukumu un reģistrācijas numuru. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 14.jūlija plkst. 15:00.

Sadarbības iespējas

Uzsākot sadarbību, Reverta speciālisti izvērtē potenciālā darījuma partnera reputāciju, finanšu līdzekļu pietiekamību un to izcelsmes legalitāti, kā arī citus būtiskus faktorus. Piekļuvi Reverta aktīvu padziļinātai izpētei saņem pretendenti, kuri atbilst uzņēmuma noteiktajiem korporatīvajiem kritērijiem.

Statūti

Akciju sabiedrības Reverta Statūti ar grozījumiem.

Pilnvaras veidlapa

Akcionāra interešu pārstāvēšanas akcionāru sapulcēs pilnvaras veidlapa.