Finanšu informācija
Reverta ir profesionāls problemātisko aktīvu pārvaldītājs, kura potenciālie sadarbības partneri ir gan individuālie, gan institucionālie investori. Lai izstrādātu un pārvaldītu problemātiskos aktīvus, nepieciešamas specifiskas zināšanas un pieredze, tādēļ investoru izvēlei Reverta pievērš īpašu uzmanību.
No 2010. gada 1. augusta MŪSU KOMAN-
DA IR ATGUVUSI € 763 MILJONUS, IZSTRĀDĀJOT UN PĀRDODOT PROBLE-
MĀTISKOS AKTĪVUS.