Parādu atgūšana
Reverta ir akumulējusi ievērojamu pieredzi korporatīvo klientu un privāto personu parādu atgūšanā NVS un Baltijas valstīs. Mūsu speciālisti strādā individuāli ar katru kredītņēmēju, meklējot optimālāko kredītsaistību restrukturizācijas risinājumu. Esam atvērti sadarbībai ar katru klientu, kurš nonācis grūtībās, bet godprātīgi cenšas tās pārvarēt.
Esam atvērti sadar-
bībai ar katru klientu, kurš nonācis grūtībās, bet godprātīgi cenšas tās pārvarēt.

Parādu piedziņas process

Parādu piedziņas process tiek uzsākts tikai gadījumos, kad vienošanās par kredītu restrukturizāciju pārrunu ceļā ar klientu nav iespējama. Šādās situācijās mēs izmantojam visus juridiskos līdzekļus parāda atgūšanai, nepieciešamības gadījumā vēršot piedziņu uz klientam un galvotājiem piederošajiem aktīviem.