Par kompāniju
Solvita Deglava
Prezidente, valdes priekšsēdētāja
Atbildības jomas
NVS valstu aktīvu portfeļa pārvaldīšana, tostarp restrukturizācijas un juridisko procesu vadība, Baltijas valstu nekustamo īpašumu portfeļa un citu aktīvu pārraudzība un realizēšana, budžeta plānošana un kontrole, finanšu un resursu vadības jautājumu risināšana, risku vadība, kredītu administrēšana un kontrole, IT jautājumu pārraudzība, personāla jautājumu pārraudzība, administratīvie jautājumi.
Izglītība
Latvijas Universitāte, bakalaura grāds ekonomikā; Banku augstskola, banku vadītāja diploms; Lielbritānijas sertificēto grāmatvežu asociācija (Association of Chartered Certified Accountants) profesionālās kvalifikācijas diploms.
Pieredze
Strādājusi vairākos vadošos amatos Parex bankā, bijusi Parex bankas valdes sastāvā bankas restrukturizācijas periodā. Ieņēmusi viceprezidentes un valdes locekles amatus AS Latvijas kuģniecība. Daudzu gadu auditora pieredze, strādājot SIA PricewaterhouseCoopers.
Ruta Amtmane
Vecākā viceprezidente, valdes locekle
Atbildības jomas
Juridisko jautājumu pārraudzība, atbilstības un iekšējo normatīvo aktu pārraudzība, korporatīvā pārvaldība.
Izglītība
Maģistra grāds tiesību zinātnēs (Latvijas Universitāte), Bakalaura grāds tiesību zinātnēs ar specializāciju starptautiskajās tiesībās.
Pieredze
Strādājusi vairākos vadošos amatos Parex bankā (tagad Reverta). Vairāk nekā 12 gadu pieredze Latvijas banku sektorā, tostarp pildot gan Juridiskās pārvaldes vadītājas pienākumus DNB bankā, gan valdes priekšsēdētājas amata pienākumus SIA DNB Līzings. Ieguvusi ATTF Luxembourg darbības atbilstības vadītāja sertifikātu.