Par kompāniju

Medijiem

Jan 8, 2018
Reverta veikusi pēdējo procentu maksājumu 1,9 miljonu eiro apmērā

Likvidējamā akciju sabiedrība „Reverta” (Reverta) ir veikusi pēdējo procentu maksājumu 1,9 miljonu eiro apmērā - 540 tūkstoši eiro samaksāti Valsts kasei, savukārt 1,4 miljoni eiro ir pārskaitīti jaunizveidotajai VAS „Privatizācijas aģentūra” meitas kompānijai SIA „REAP” (REAP), kas atbilstoši Ministru kabineta lēmumam ir atlikušo prasījuma tiesību un neizstrādāto Reverta aktīvu pārvaldītāja.

2017. gada laikā Reverta veiktie procentu maksājumi veido 19,8 miljonus eiro. Kopš 2010. gada Valsts kasei ir samaksāti 446,2 miljoni eiro, no kuriem 250,4 miljoni eiro ir novirzīti pamatsummas atmaksai, bet 195,8 miljoni eiro procentu maksājumiem. Kopumā valsts no Reverta dažādu maksājumu veidā ir saņēmusi vairāk nekā 700 miljonus eiro.

Kopējais Reverta atgūto līdzekļu daudzums uzņēmuma darbības laikā ir sasniedzis 765 miljonus eiro jeb 70 procentus no tajā atstātajiem problemātiskajiem aktīviem.

„Atbilstoši plānotajam, 2017. gada nogalē esam sekmīgi pabeiguši Reverta atlikušo prasījuma tiesību un aktīvu nodošanu REAP, līdz ar to Reverta faktiskā darbība ir beigusies”, norāda Reverta likvidatore Ruta Amtmane.

„Šobrīd noris darbs pie vietējo un ārvalstu filiāļu likvidācijas pabeigšanas, turpinās vairāki nozīmīgi tiesvedību procesi, kā arī joprojām saņemam iebildumus no kreditoriem, kuru prasījumus kā nepamatotus Reverta jau ir noraidījusi”, skaidro Ruta Amtmane.

Reverta pilnīga likvidācija būs iespējama pēc vairāku tiesvedību procesu un administratīvo jautājumu atrisināšanas.

Papildu informācijai:
„Reverta” problemātisko aktīvu pārvaldītāja darbu uzsāka 2010. gada 1. augustā pēc”Parex banka” sadalīšanas. Uzņēmumā tika atstāti tikai zemas kvalitātes aktīvi ar ilgstošām maksātspējas grūtībām, un tā darbības mērķis bija saprātīgā termiņā un iespējami lielākā apjomā atgūt savulaik valsts izsniegto atbalstu „Parex banka”.
 

Sīkākai informācijai:Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv